Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Tạ Thị Thủy
Ngày sinh: 1984
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Hoằng Hợp - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Quê quán: Hoằng Hợp - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Văn Học Nước ngoài, Tại: Đại Học Sư phạm Vinh, Nghệ An - Việt Nam, Năm: 2008
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu: Nghiên cứu văn học Trung Quốc, văn học Việt Nam
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Điện thoại cơ quan:
E-mail: thuycdvh@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~ta-thi-thuy

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2004 đến Năm 2008: Trình độ - Đại học; Ngành - Văn Học; Chuyên ngành - Văn Học Nước ngoài Tại Đại Học Sư phạm Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Từ Năm 2008 đến Năm 2010: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Văn Học nước ngoài; Chuyên ngành - Văn Học Trung Quốc Tại Đại Học Sư phạm Hà nội I, Hà nội, Việt Nam
Từ Năm 2011 đến Năm 2014: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Văn học nước ngoài; Chuyên ngành - Văn Học Trung Quốc Tại Đại Học Sư Phạm Hà nội I, Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2011 đến nay: Giảng Viên, Phó phòng khoa học - Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NHÂN VẬT NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG TIỂU THUYẾT MẠC NGÔN – TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI
The woman character in Mo Yan’s novels - tradition and modernity

Tác giả: Tạ Thị Thủy Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 20(03) Trang: 84 Năm: 2016
[2] Bài báo: SỰ KẾT HỢP TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI TRONG TIỂU THUYẾT MẠC NGÔN TRÊN PHƯƠNG DIỆN NGÔN NGỮ TIỂU THUYẾT
The combination of tradition and modernity in novels by Mo Yan in the aspect of novel language

Tác giả: Tạ Thị Thủy Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 14(01) - 2015 Trang: 65 Năm: 2015
[3] Bài báo: Tiểu thuyết Mạc Ngôn trong mối quan hệ với văn hóa truyền thống Trung Hoa
The novels by mo yan in the relationship to Chinese traditional culture

Tác giả: Tạ Thị Thủy Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 12(03) - 2014 Trang: 47 Năm: 2014
Quốc tế