Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Thị Anh Kiều
Ngày sinh: 1987
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán: Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa GDTH-MN, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Lô 362, Chơn Tâm 3, Nguyễn Khuyến, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, ĐN
Điện thoại cơ quan: 05116567226
E-mail: leanhkieu@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-thi-anh-kieu

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2010 đến nay: - Giảng dạy tại Khoa giáo dục Tiểu học - Mầm non 
Từ 01-01-2011 đến 01-01-2013: - Đang theo học lớp Cao học K21 chuyên ngành Giáo dục học (Giáo dục mầm non)tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NHIỆM VỤ CHO TRẺ LÀM QUEN CHỮ CÁI Ở TRƯỜNG MẦM NON TỪ GÓC NHÌN NGÔN NGỮ HỌC
Familiarizing preschool children with the Vietnamese alphabet from the perspective of linguistics

Tác giả: Lê Thị Anh Kiều Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 19(02) Trang: 100 Năm: 2016
Quốc tế