Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Huỳnh Phẩm Dũng Phát
Ngày sinh: 1984
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Tiền Giang
Quê quán: Bến Tre
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ: Không
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan:
E-mail: hpdphat@hcmue.edu.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~h-p-d-phat

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG CONTIGUOUS CARTOGRAM TRONG GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ DÂN SỐ
Assessing the application of Contiguous Cartogram to teaching subjects of population

Tác giả: Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 13(04) - 2014 Trang: 109 Năm: 2014
Quốc tế