Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trần Đức Hiền
Ngày sinh: 2014
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Chọn trình độ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail: chuaco@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NGHIÊN CỨU QUAN HỆ TƯƠNG THÍCH CỦA PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ
The study on the compatible relations between the development of education and training and the economic development

Tác giả: Trần Đức Hiền Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 12(03) - 2014 Trang: 89 Năm: 2014
Quốc tế