Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu Hà
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Đức Châu- ĐứcThọ -Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2011)
Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học mầm non; Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
Chuyên ngành giảng dạy: Giáo dục học mầm non
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa GD Mầm non, trường ĐH Sư Phạm- ĐHĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ntdha@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-dieu-ha

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-10-2011 đến 01-12-2014: Giảng viên - Khoa Tiểu học- Mầm non trường Đại học Sư phạm- ĐHĐN
Từ 01-01-2015 đến nay: Trưởng Bộ môn - khoa GD Mầm Non- Trường Đại học Sư Phạm-DHDN

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ MG 5-6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai có chủ đề ở trường mầm non
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Diệu Hà , Mã số: T2012-03-03

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GLENN DOMAN VÀO DẠY ĐỌC SỚM CHO TRẺ 24-36 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON
Applying Glenn Doman method to early reading instruction for infants aged 24-36 months in preschools

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hà Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 108 Năm: 2017
Quốc tế