Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Thị Duyên Duyên
Ngày sinh: 1987
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Nam Cường - Nam Trực - Nam Định
Quê quán: Nam Cường - Nam Trực - Nam Định
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Tâm lý học, Tại: Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2009
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý - giáo dục - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113733288
E-mail: duyentl05@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~/le-thi-duyen

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2005 đến Năm 2009: Trình độ - Đại học; Ngành - Tâm lý học; Chuyên ngành - Tâm lý học Tại Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2012 đến Năm 2014: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Giáo dục học; Chuyên ngành - Lý luận và lịch sử Giáo dục học Tại Đại học sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-10-2011 đến nay: Giảng viên - Khoa Tâm lý - giáo dục - Đại học sư phạm Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Tỉnh/Thành phố: Xây dựng chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Lê Thị Lâm ,Lê Mỹ Dung Dung ,Lê Thị Duyên Duyên ,Hồ Thị thuý Hằng ,Bùi Văn Vân , Mã số: 6/GCN-SKHCN
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh tiểu học thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trâm Anh , Thành viên: Lê Mỹ Dung ,Lê Thị Duyên Duyên ,Hồ Thị thuý Hằng ,Lê Thị Lâm ,Bùi Văn Vân , Mã số: 06/GCN-SKHCN

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: THE FACTORS AFFECTING THE CAPACITY PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS - OVERVIEW OF ARGUMENTS
Các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của sinh viên - Nghiên cứu tổng quan

Tác giả: Hồ Thị thuý Hằng, Lê Thị Duyên Duyên Tạp chí: Proceeding of the The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017: “Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability” Số: Trang: Năm: 2018
Quốc tế