Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thị Triều Tiên
Ngày sinh: 1989
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán: Quảng Nam
Dân tộc: Quảng Nam
Đơn vị công tác: Khoa GDTH-MN, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Tổ 14, Đông Trà, Hoà Thuận, Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nguyentrieutien@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-trieu-tien

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 23-09-2020 đến nay: Giảng viên - Khoa GD Mầm non

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: VÀI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM VÀ Ý NGHĨA CỦA KĨ NĂNG QUAN SÁT ĐỐI VỚI TRẺ 5-6 TUỔI
THE ROLE, CHARACTERISTIC AND SIGNIFICANCE OF OBSERVATIONAL SKILL OF CHILDREN AGED 5 YEARS TO 6 YEARS OLD

Tác giả: Nguyễn Thị Triều Tiên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 117 Năm: 2019
[2] Bài báo: THIẾT KẾ ĐỒ CHƠI ĐA NĂNG CHO TRẺ MẦM NON TỪ CÁC NGUYÊN VẬT LIỆU PHẾ THẢI
DESIGNING MULTI-FUNCTIONAL PLAYTHINGS FOR PRESCHOOL CHILDREN FROM WASTE MATERIALS

Tác giả: Nguyễn Thị Triều Tiên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 27(01).2018 Trang: 108 Năm: 2018
[3] Bài báo: Thiết kế trò chơi thí nghiệm nhằm giúp trẻ 5-6 tuổi khám phá thiên nhiên vô sinh
Tác giả: Nguyễn Thị Triều Tiên Tạp chí: TC Khoa học quản lý giáo dục Số: 01(17) Trang: 78-83 Năm: 2018
[4] Bài báo: Rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5-6 tuổi
Tác giả: Nguyễn Thị Triều Tiên Tạp chí: Số: 80 Trang: 52-56 Năm: 2017
[5] Bài báo: Thiết kế đồ dùng đồ chơi toán học cho trẻ mầm non theo hướng linh hoạt
Tác giả: Nguyễn Thị Triều Tiên Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: Đặc biệt Trang: 132-135 Năm: 2017
[6] Bài báo: Thiết kế trò chơi toán học phát triển kỹ năng quan sát cho trẻ 5-6 tuổi
Tác giả: Nguyễn Thị Triều Tiên Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 401 Trang: 19-23 Năm: 2017
[7] Bài báo: Thiết kế trò chơi toán học phát triển kỹ năng quan sát cho trẻ 5-6 tuổi
Tác giả: Nguyễn Thị Triều Tiên Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 401 Trang: 23-27 Năm: 2017
[8] Bài báo: HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON
The formation of time-orientated symbols for children aged 5–6 at kindergarten

Tác giả: Nguyễn Thị Triều Tiên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 107 Năm: 2016
[9] Bài báo: Tự làm đồ chơi theo hướng lồng ghép - chi phí thấp cho trẻ 24-36 tháng tuổi
Tác giả: Nguyễn Thị Triều Tiên Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: đặc biệt Trang: 147-150 Năm: 2016
[10] Bài báo: Hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề
FORMATION SKILLS PROBLEM SOLVING FOR CHILDREN AGE 5-6 KINDERGARTEN THROUGH GAMES ROLE BY TOPIC

Tác giả: Mã Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Triều Tiên Tạp chí: Số: 374 Trang: 10-13 Năm: 2016
[11] Bài báo: PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG QUAN SÁT CHO TRẺ 5-6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI TOÁN HỌC
DEVELOPMENT POSSIBILITY OF OBSERVATIONS FOR CHILDREN THROUGH THE AGE 5-6 MATH GAME

Tác giả: Nguyễn Thị Triều Tiên Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc Số: Trang: 529-536 Năm: 2015
[12] Bài báo: PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG QUAN SÁT CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN
Developing the nursery children’s observational ability through games in some math learning activities

Tác giả: Nguyễn Thị Triều Tiên Tạp chí: tạp chí Khoa học và Giáo dục Số: 10 Trang: 103-108 Năm: 2015
[13] Bài báo: SỬ DỤNG TRÒ CHƠI DÂN GIAN NHẰM GIÚP TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI
FOLK GAMES USED TO HELP CHILDREN KINDERGARTEN AGE GETTING STARTED 5-6 LETTER

Tác giả: Nguyễn Thị Triều Tiên Tạp chí: TC Khoa học Đại học Sư phạm TP. HCM Số: 01 Trang: 86-92 Năm: 2015
[14] Bài báo: PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG QUAN SÁT CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH
DEVELOPMENT POSSIBILITY OF OBSERVATIONS FOR KINDERGARTEN CHILDREN LEARNING THROUGH GAMES IN OPERATING ENVIRONMENT AROUND DISCOVER

Tác giả: Nguyễn Thị Triều Tiên Tạp chí: TC Khoa học Đại học Sư phạm TP. HCM Số: Trang: Năm: 2014
[15] Bài báo: PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG QUAN SÁT CHO TRẺ MẪU GIÁO 4-5 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI HỌC TẬP
DEVELOPMENT POSSIBILITY OF OBSERVATIONS FOR CHILDREN AGE 4-5 KINDERGARTEN THROUGH LEARNING GAMES

Tác giả: Nguyễn Thị Triều Tiên Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: Năm: 2014
[16] Bài báo: PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG QUAN SÁT CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI
CAPACITY DEVELOPMENT OBSERVATION NURSERY FOR CHILDREN 4-5 YEARS LEARNING THROUGH GAMES

Tác giả: Bùi Việt Phú, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Thị Triều Tiên Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: 2014 Trang: 74-79 Năm: 2014
[17] Bài báo: SỬ DỤNG TRÒ CHƠI DÂN GIAN NHẰM HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI
Folk games used for helping 5 – 6 year old children shape numerical symbols

Tác giả: Mã Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Triều Tiên Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 12(03) - 2014 Trang: 108 Năm: 2014
[18] Bài báo: SỬ DỤNG TRÒ CHƠI DÂN GIAN NHẰM HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI
Folk games used for helping 5 – 6 year old children shape numerical symbols

Tác giả: Nguyễn Thị Triều Tiên Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: Trang: 108-114 Năm: 2014
Quốc tế