Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Văn Khánh
Ngày sinh: 1980
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán: Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế - , Năm: 2003
Đơn vị công tác: Phòng Hành chính Tổng hợp, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2008)
Lĩnh vực nghiên cứu: Môi trường (Environment)
Chuyên ngành giảng dạy: Chỉ thị sinh học môi trường; Sinh thái học động vật
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 36A Phạm Như Xương
Điện thoại cơ quan:
E-mail: vankhanhsk23@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-van-khanh

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 2003: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế,
Từ Năm đến Năm 2008: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng,

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2004 đến 01-01-2010: - Cán bộ khoa Sinh - Môi trường – Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng 
Từ 01-01-2008 đến 01-01-2010: - Phó bí thư Đoàn TNCS - HCM, trường Đại học Sư phạm
Từ 01-01-2010 đến nay: - Cán bộ phòng Hành chính - Tổng hợp – Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng. Thành viên nhóm nghiên cứu và giảng dạy (TRT): Môi trường và Tài nguyên sinh vật (DN-EBR)

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam và Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Ngọc Sơn ,Nguyễn Văn Khánh , Mã số: Đ2014-03-60
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam và Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Văn Khánh ,Trần Ngọc Sơn , Mã số: Đ2014-03-60
[3] Cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống quan trắc sinh học BMWPVIET (Biological Monitoring Working Party) giám sát chất lượng môi trường nước sông ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh , Thành viên: Phùng Khánh Chuyên , Mã số: T2007-03-19
[4] Cấp Bộ: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng động vật hai mảnh vỏ để giám sát ô nhiễm kim loại nặng ở các cửa sông
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh , Thành viên: Phạm Thị Hồng Hà ,Lê Tự Hải ,Võ Văn Minh ,Lê Trọng Sơn , Mã số: B2012-03-05
[5] Cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống quan trắc sinh học BMWPVIET (Biological Monitoring Working Party) giám sát chất lượng môi trường nước sông ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh , Mã số: T2007-03-19
[6] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống quan trắc sinh học BMWPVIET (Biological Monitoring Working Party) giám sát chất lượng môi trường nước sông ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh , Mã số: T2007-03-19
[7] Cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống quan trắc sinh học BMWPVIET (Biological Monitoring Working Party) giám sát chất lượng môi trường nước sông ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh , Thành viên: Võ Văn Minh , Mã số: T2007-03-19
[8] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu khả năng giám sát ô nhiễm Cd và Pb trong trầm tích tại khu vực Vũng Thùng - Đà Nẵng bằng động vật hai mảnh vỏ
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh , Thành viên: Trần Ngọc Sơn ,Cáp Kim Cương , Mã số: Đ2011-03-09
[9] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu một số tiêu chí để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ven biển Quảng Nam – Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Thành viên: Nguyễn Văn Khánh , Mã số: Đ2011-03-08
[10] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu một số tiêu chí để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô hình nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ven biển Quảng Nam – Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Thành viên: Nguyễn Văn Khánh , Mã số: Đ2011-03-08
[11] : Xây dựng mô hình trồng rau sạch trong nhà bằng phương pháp thuỷ canh hồi lưu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Thành viên: Nguyễn Văn Khánh , Mã số: LMHTX
[12] Cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế bể lọc thực vật xử lý nước cấp quy mô hộ gia đình nông thôn
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Thành viên: Nguyễn Văn Khánh , Mã số: B2009-3-36
[13] Cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống quan trắc sinh học BMWP<sup>VIET</sup> (Biological Monitoring Working Party) giám sát chất lượng môi trường nước sông ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh , Thành viên: Trần Ngọc Sơn , Mã số: B2009-ĐN-09-37
[14] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng mô hình phân loại rác sinh hoạt tại nguồn ở phường Hải Châu I – Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Văn Khánh , Mã số: T2009-03-15
[15] Cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống quan trắc sinh học BMWPVIET (Biological Monitoring Working Party) giám sát chất lượng môi trường nước sông ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh , Mã số: T2007-03-19
[16] Cấp Bộ: Nghiên cứu khả năng hấp thụ một số kim loại nặng trong đất bằng cỏ Vetiver
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Thành viên: Nguyễn Văn Khánh ,Võ Châu Tuấn , Mã số: B2006-ĐN03-03
[17] Cấp Bộ: Nghiên cứu khả năng hấp thụ một số KLN trong đất bằng cỏ Vetiver
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh , Thành viên: Nguyễn Văn Khánh , Mã số: B2006-ĐN-03-03
[18] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống BMWP<sup>VIET</sup> (Biologycal Monioring Working Parrty) để đánh giá chất lượng nước bề mặt ở cánh đồng Xuân Thiều, Phường Hoà Hiệp, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh , Thành viên: Võ Văn Minh , Mã số: T2007-03-19
[19] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu ứng dụng Hệ thống BMWP<sup>VIET</sup> (Biologycal Monioring Working Parrty) để đánh giá chất lượng nước bề mặt ở cánh đồng Xuân Thiều, Phường Hoà Hiệp, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Khánh , Thành viên: Võ Văn Minh , Mã số: T2007-03-19
[20] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐA DẠNG SINH HỌC TRỰC TUYẾN (THỬ NGHIỆM) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Trần Quốc Vinh ,Nguyễn Văn Khánh , Mã số: T2015-03-08
[21] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam và Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Ngọc Sơn ,Nguyễn Văn Khánh , Mã số: Đ2014-03-60

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: SỬ DỤNG BÈO TẤM (Lemna minor L., 1753) ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TẠI BÃI RÁC KHÁNH SƠN, TP. ĐÀ NẴNG
USE OF DUCKWEEK (Lemna minor L., 1753) ASSESSTMENT QUALITY OF WASTE WATER KHANH SON LANNDFILLS, DA NANG CITY

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: Vol. 17 (03) 2019 Trang: 11-16 Năm: 2019
[2] Tham luận: NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁ HÒA LAN (Xiphophorus spp.) LÀM SINH VẬT CẢNH BÁO SỚM Ô NHIỄM DO NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
THE RESEARCH TO USE PLATY FISH (Xiphophorus spp.) AS THE EARLY WARNING CREATURE OF POLLUTION CAUSED BY INDUSTRIAL WASTEWATER

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Vũ Thị Phương Anh Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ nhất Số: 1 Trang: 111-120 Năm: 2019
[3] Bài báo: NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CỦA KALI DICROMAT (K2Cr2O7) TRÊN LOÀI BÈO HOA DÂU (Azolla caroliniana Willd., 1810)
A study of toxicity of Kali dicromat in Azolla caroliniana Willd., 1810

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 24(03) Trang: 6 Năm: 2017
[4] Bài báo: Hàm lượng Cadimi (Cd) và Chì (Pb) trong trầm tích và trong sinh vật (Vẹm xanh Perna viridis Linnaeus và Hàu Crassostrea gigas Thunberg) tại Vũng Thùng, Đà Nẵng
CONCENTRATIONOF CADMIUM (Cd) AND LEAD (Pb) IN SEDIMENTS AND ORGANISMS (GREEN MUSSEL Perna viridis Linnaeus AND OYSTER Crassostrea gigas Thunberg) AT VUNG THUNG, DANANG CITY

Tác giả: Trần Duy Vinh, Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh Tạp chí: Tạp chí KH&CN Biển Số: 1(t.13) Trang: 80-88 Năm: 2013
[5] Bài báo: Vai trò của đánh giá rủi ro sinh thái trong quản lý môi trường và khả năng ứng dụng tại Việt Nam
THE ROLE OF ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND ITS APPLICABILITY IN VIETNAM

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Vũ Thị Phương Anh, Đoạn Chí Cường, Kiều Thị Kính, Võ Văn Minh Tạp chí: Tạp chí khoa học số Số: 2 Trang: 66-74 Năm: 2013
[6] Bài báo: Sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học IBI để đánh giá chất lượng môi trường nước sông Hàn thành phố Đà Nẵng
USING AN INDEX OF BIOLOGICAL INTERGRITY IBI FOR WATER ENVIRONMENTAL QUALITY ASSESSMENT OF HAN RIVER IN DA NANG CITY

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Đàm Minh Anh, Đoạn Chí Cường, Trương Thị Hiền Lương Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ VII Số: lâ`n thu´ 7 Trang: 186-192 Năm: 2012
[7] Tham luận: Triển vọng phát triển mô hình cây xanh đô thị bằng kỹ thuật trồng cây trên mái nhà tại thành phố Đà Nẵng
Prospects of urban plant model by green roof techniques in Da Nang city

Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính Tạp chí: Hội thảo "Đầu tư cho các nguồn năng lượng mới và tái tạo hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh của Việt Nam" Số: Trang: 61-67 Năm: 2012
[8] Bài báo: Kỹ thuật trồng cây trên mái nhà và khả năng áp dụng tại thành phố Đà Nẵng
Green-roof technology and its feasibility to apply in Danang City

Tác giả: Võ Văn Minh, Kiều Thị Kính, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: Tạp chí KH và GD trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Số: 5(04) Trang: 20-27 Năm: 2012
[9] Bài báo: Thành phần loài mối ở rừng phòng hộ Nam Hải Vân và khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa
The composition of termite species at southern Hai Van protective forest and Ba Na – Nui Chua Nature Reserve

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Đoạn Chí Cường, Phạm Thị Hồng Hà Tạp chí: Journal of Science and Education Số: 4 (03) Trang: 22-28 Năm: 2012
[10] Bài báo: Tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại các hộ gia đình nông thôn khu vực Nam Trung Bộ
Situation of using domestic water in rural areas in Southern central Viet Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh Tạp chí: Journal of Science and Education Số: 4 (03) Trang: 44-48 Năm: 2012
[11] Bài báo: Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Da Nang city
Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Da Nang city

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh, Võ Văn Minh, Đàm Minh Anh Tạp chí: Journal of Science, Earths Sciences Số: volume 28, No. 3 Trang: 198 - 204 Năm: 2012
[12] Bài báo: Khả năng kiểm soát kim loại nặng trong bùn thải bằng cây phát lộc và sử dụng sinh khối cho mục đích kinh tế
Feasible application of lucky bamboo to remediating heavy metals in sludge and utilizing biomass for economic purposes

Tác giả: Kiều Thị Kính, Dương Hồng Thuỷ, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(55) Trang: 79-85 Năm: 2012
[13] Bài báo: Kỹ thuật trồng cây trên mái nhà và khả năng ứng dụng tại thành phố Đà Nẵng
Green-roof technology and feasibility of applycation in Danang city

Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính Tạp chí: Tạp chí KH&GD Số: Trang: 20-27 Năm: 2012
[14] Bài báo: Feasibility of applying Lucky bamboo to remediate heavy metals in sludge and utilizing for economic purpose
Feasibility of applying Lucky bamboo to remediate heavy metals in sludge and utilizing for economic purpose

Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Thị Thu Trang, Kiều Thị Kính, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 06 (55) Trang: 79-85 Năm: 2012
[15] Bài báo: Khả năng sử dụng chỉ số đa dạng của giun đất làm chỉ thị đánh giá chất lượng đất canh tác rau ở thành phố Đà Nẵng
Potential of using the diversity indexss of earthworms to evaluate the quality of vegetable farmland in Danang city

Tác giả: Võ Văn Minh, Vũ Thị Phương Anh, Phạm Thị Hồng Hà, Nguyễn Văn Khánh, Ngô Thị Thuý An Tạp chí: Tạp chí Sinh học Số: S? 3, t?p 34 Trang: 362-369 Năm: 2012
[16] Bài báo: Potential of using the diversity indexs of earthworms to evaluate the quality of vegetable farmland in Da Nang city
Potential of using the diversity indexs of earthworms to evaluate the quality of vegetable farmland in Da Nang city

Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà, Võ Văn Minh, Vũ Thị Phương Anh, Ngô Thị Thuý An, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: Vietnam Journal of Biology Số: Vol 34, No 3 Trang: 362-369 Năm: 2012
[17] Tham luận: Sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học IBI để đánh giá chất lượng môi trường nước sông Hàn thành phố Đà Nẵng
Using IBI index to assess water quality of Han river in Da Nang City

Tác giả: Trương Thị Hiền Lương, Đàm Minh Anh, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ VII, Hà Nội. Số: Trang: 186-191 Năm: 2012
[18] Bài báo: Potential of using vetiver grass to remediate soil contaminated with heavy metals
Potential of using vetiver grass to remediate soil contaminated with heavy metals

Tác giả: Lê Văn Khoa, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: Journal of Science, Earths Sciences Số: 27, No.3 (E.S) Trang: 30-36 Năm: 2012
[19] Bài báo: Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để giám sát chất lượng nước sông Hàn, thành phố Đà Nẵng
Using macrovertebrates as the bio-indicators to monitor the water quality of Han river, Danang city, Vietnam

Tác giả: Võ Văn Minh, Phan Thị Hiền, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 3 (02) Trang: 38-45 Năm: 2012
[20] Tham luận: Đặc điểm cơ bản của hệ sinh thái đất ngập nước thành phố Đà Nẵng và một số định hướng quản lý
Basic features of wetlands of Da Nang city and directions for management

Tác giả: Phan Thị Hiền, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: Hội thảo khoa học Quốc gia “Đất ngập nước và Biến đổi khí hậu, Trung tâm nghiên cứu TN&MT (CREC), ĐHQG - Hà Nội. Số: Trang: 67-75 Năm: 2012
[21] Bài báo: Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Danang city
Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Danang city

Tác giả: Trần Duy Vinh, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Đàm Minh Anh Tạp chí: Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội Số: 28, No. 3 Trang: 198-204 Năm: 2012
[22] Bài báo: Đánh giá hàm lượng cadmium (Cd) tích lũy trong trầm tích và một số loài hai mảnh vỏ tại Vũng Thùng
Assess levels of cadmium (Cd) accumulation in sediments and some bivalve species in Vung Thung

Tác giả: Trần Duy Vinh, Đàm Minh Anh, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: Tạp chí KHGD Số: 2(01) Trang: 27-32 Năm: 2012
[23] Bài báo: Đánh giá hàm lượng Cd và Pb tích lũy trong môi trường đất và trong các loài giun đất (giống Pheretima) ở khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng
Assessment of cadmium and lead content accumulated in soil and some earthworm species (genus pheretima) in Hoa Khanh industrial area, Da Nang city

Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: Tạp chí sinh học. Số: T?p 33, s? 3 Trang: Năm: 2011
[24] Bài báo: Một số mô hình trồng cây cải tạo đất và chống xói mòn cần áp dụng trên vùng đất gò đồi ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
Some models of cultivation for soil improvement and erosion control applied to the slops in Hoa Ninh, Hoa Vang, Da Nang city

Tác giả: Đàm Minh Anh, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6 (47) Trang: 55-61 Năm: 2011
[25] Bài báo: Một số mô hình trồng cây cải tạo đất và chống xói mòn cần áp dụng trên vùng đất gò đồi ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
Some models of cultivation for soil improvement and erosion control need apply at the slopes in Hoa Ninh, Hoa Vang district, Da Nang city

Tác giả: Võ Văn Minh, Đàm Minh Anh, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6 (47) Trang: 40-45 Năm: 2011
[26] Bài báo: Sử dụng chỉ thị sinh học động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước ở các hồ của thành phố Đà Nẵng.
Using bioindicator macro invertebrates assessment of the water quality

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Đại học Huế. Số: Trang: 91-96 Năm: 2010
[27] Tham luận: Khả năng sử dụng cỏ vetiver để cải tạo đất ô nhiễm kim loại nặng
Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh, Võ Văn Minh Tạp chí: Báo cáo hội nghị Công nghệ Sinh học Miền Trung – Tây nguyên lần thứ II, Huế Số: Trang: Năm: 2010
[28] Tham luận: Những triển vọng ứng dụng cỏ Vetiver trong cải tạo đất ô nhiễm và phục hồi môi trường ở Việt Nam.
Perspectives of using vetiver grass to remediate contaminated soil and rehabilitate environment in Vietnam.

Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh Tạp chí: Báo cáo hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III, Hà Nội Số: Trang: Năm: 2010
[29] Tham luận: Khả năng sử dụng cỏ vetiver để cải tạo đất ô nhiễm kim loại nặng
Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh Tạp chí: Báo cáo hội nghị Công nghệ Sinh học Miền Trung – Tây nguyên Số: L?n th? II, Hu?, 10/20 Trang: Năm: 2010
[30] Bài báo: Accumulation of mercury in sediment and bivalves from Cua Dai estuary, Hoi An city
Accumulation of mercury in sediment and bivalves from Cua Dai estuary, Hoi An city

Tác giả: Trần Duy Vinh, Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh, Lưu Đức Hải Tạp chí: VNU Journal of Science, Earth Sciences Số: Volume 26, No. 1 Trang: 48-54 Năm: 2010
[31] Bài báo: Hàm lượng As, Pb tích lũy trong loài Hến (Corbicula sp.) và Hầu sông (Ostrea rivularis Gould, 1861) tại cửa sông Cu Đê, TP. Đà Nẵng
Accumulation of as, pb in clam (Corbicula sp.) and river oyster (Ostrea rivularis Gould, 1861) in Cu-De estuarine, Danang city.

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Dương Công Vinh, Phạm Thị Hồng Hà Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển Số: s? 1 (T10) Trang: Năm: 2010
[32] Bài báo: Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng môi trường nước sông Phú Lộc, TP. Đà Nẵng
Assessment of the water quality river using bioindicator macro invertebrates

Tác giả: Ưng Văn Thạch, Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh, Dương Công Vinh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 2 (37) Trang: Năm: 2010
[33] Bài báo: Tổng quan về đa dạng sinh học ở thành phố Đà Nẵng và một số định hướng bảo tồn
Status of biodiversity in da nang city and some orientations of conservation

Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Thị Tường Vi, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: T?p 1, s? 5 (40) Trang: Năm: 2010
[34] Bài báo: Nghiên cứu sự tích lũy kim loại nặng cadmium (Cd) và chì (Pb) của loài Hến (Corbicula sp.) vùng cửa sông ở thành phố Đà Nẵng.
Study concentration of heavy metals cadmium (cd) and lead (pb) in clam Corbicula sp. from estuarine, in Danang city.

Tác giả: Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 1 (30) Trang: Năm: 2009
[35] Bài báo: Nghiên cứu tích lũy kim loại nặng chì (Pb) và cadmium (Cd) ở loài Sò lông (Anadara subcrenata Lischke) và Ngao dầu (Meretrix meretrix Linnaeus) vùng cửa sông, TP. Đà Nẵng.
Study bioaccumulation of heavy metals lead (pb) and cadmium (cd) in two bivalvia species (Anadara subcrenata Lischke and Meretrix meretrix Linnaeus) from estuarine in Danang city.

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Phạm Thị Hồng Hà, Lê Thị Quế Tạp chí: Tạp chí Sinh học Số: s? 3 Trang: Năm: 2009
[36] Bài báo: Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn đánh giá chất lượng nước bề mặt tại cánh đồng Xuân Thiều, phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Using macroinvertebrates to assessment surface water quality in Xuan Thieu field, Hoa Hiep village, Lien Chieu district, Danang city

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Phan Thị Mai Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 1 (24) Trang: Năm: 2008
[37] Bài báo: Thành phần loài cá ở rừng phòng hộ đầu nguồn Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Lưu Thị Tuyết, Nguyễn Văn Khánh, Đinh Thị Phương Anh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 6 (23) Trang: Năm: 2007
[38] Bài báo: Ảnh hưởng của nồng độ Pb trong đất đến khả năng sinh trường, phát triển và hấp thụ Pb của cỏ Vetiver
Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Võ Châu Tuấn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 6 Trang: Năm: 2007
[39] Bài báo: Ảnh hưởng của nồng độ Chì trong đất đến khả năng sinh trưởng, phát triển và hấp thụ Chì của cỏ Vetiver
Influence of lead concentrations in soil on growth and uptake potential of lead by Vetiver grass

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Võ Châu Tuấn, Võ Văn Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6 (23) Trang: Năm: 2007
[40] Bài báo: Ảnh hưởng của nồng độ Chì trong đất đến khả năng sinh trưởng, phát triển và hấp thụ Chì của cỏ Vetiver
Influence of lead concentrations in soil on growth and uptake potential of lead by Vetiver grass

Tác giả: Võ Châu Tuấn, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6 (23) Trang: Năm: 2007
Quốc tế
[1] Bài báo: Earthworm as bioindicators for testing availability of heavy metal (Cd, Pb and Cu) in soil: A case study in Danang city, Viet Nam
Earthworm as bioindicators for testing availability of heavy metal (Cd, Pb and Cu) in soil: A case study in Danang city, Viet Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Ngô Ngọc Dung, Phạm Thị Hồng Hà, Lê Tiến Hữu, Võ Văn Minh, Trần Duy Vinh Tạp chí: The 7th Vietnamese - Janpanese Students's Scientific exchange meeting "Shaping and Potentials" Proceding Số: Trang: 51-52 Năm: 2014
[2] Tham luận: Use of BMWPVIET and ASPT indices as bioindicators for testing water quality of rivers in Danang city
Use of BMWPVIET and ASPT indices as bioindicators for testing water quality of rivers in Danang city

Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh, Kiều Thị Kính, Phan Thị Hiền Tạp chí: INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOSCIENCES AND BIOELECTRONICS, DANANG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, THE UNIVERSITY OF DANANG Số: ICBSBE 2012 Trang: 88-93 Năm: 2012

Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua - Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở (ĐHĐN) - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2012, Quyết định số: 6520/QĐ-KT.
[2] - Bằng khen Bộ giáo dục và Đào tạo: Giải nhất Sinh viên NCKH - ; Năm: 2003, Quyết định số: 7173/GD-DT .
[3] Bằng khen - Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Chọn cấp khen thưởng ; Năm: 2003, Quyết định số: 589 QĐ/TƯĐTN.
[4] Giấy khen - Giấy khen Công đoàn Đại học Đà Nẵng - BCH công đoàn ĐHĐN ; Năm: 2007, Quyết định số: 17/QĐ-KT.
[5] Chiến sỹ thi đua - Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở (ĐHĐN) - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2010, Quyết định số: 5122/QĐ-KT.
[6] Giấy khen - Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHSP, ĐHĐN - Cấp trường ; Năm: 2010, Quyết định số: 369/QĐ-KT.
[7] Bằng khen - Bằng khen: Giải khuyến khích Tài năng khoa học trẻ Việt Nam - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2012, Quyết định số: 5739/QĐ-BGDĐT.
[8] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cơ sở (ĐHĐN) - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2013, Quyết định số: 4682/QĐ-KT.
[9] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cấp Bộ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2013, Quyết định số: 5304/QĐ-BGDĐT.
[10] Bằng khen - Giải ba cuộc thi "Ý tưởng xây dựng thành phố Đà Nẵng năm 2010" - Chọn cấp khen thưởng ; Năm: 2011.
[11] Giấy khen - Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHSP, ĐHĐN - Cấp trường ; Năm: 2009, Quyết định số: 228/QĐ-KT.
[12] Chiến sỹ thi đua - Chiến sỹ thi đua cấp Cơ sở (ĐHĐN) - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2011, Quyết định số: 6065/QĐ-KT.