Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hà
Ngày sinh: 1959
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Nam Phong, Nam Đàn, Nghệ An
Quê quán: Nam Phong, Nam Đàn, Nghệ An
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh - Việt Nam, Năm: 1987
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (1998)
Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học mầm non
Chuyên ngành giảng dạy: Giáo dục học
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Tổ 38 Chơn Tâm 1B, hòa Khánh
Điện thoại cơ quan:
E-mail: pttha@dce.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~pham-thi-thu-ha

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1987: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 1998: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1979 đến nay: - Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng
Từ 01-01-1995 đến nay: - Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi các học phần Giáo dục học
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Nguyệt , Thành viên: Phạm Thị Thu Hà ,Trần Thị Nghi ,Đào Thị Vân Hồng , Mã số: T2010-03-37
[2] Cấp Bộ: Định hướng giá trị tình yêu, hôn nhân, gia đình của sinh viên trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Phạm Thị Thu Hà ,Lê Thị Phi ,Bùi Văn Vân ,Lê Doãn Cang , Mã số:

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Tư tưởng về phát triển kinh tế quốc gia trên Nam Phong tạp chí (1917 - 1934)
Thought of nation economic development on Nam Phong magazine (1917 - 1934)

Tác giả: Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Huy Tạp chí: “ Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt: Những vấn đề lý luận và thực tiễn Số: 2 Trang: 1315-1321 Năm: 2019
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Đường biên 2 - Năm xuất bản: 2013; Nhà xuất bản: Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Đường biên 2 - Năm xuất bản: 2013; Nhà xuất bản: NXB Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam