Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Phạm Thị Mơ
Ngày sinh: 1962
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định
Quê quán: Trung Thành, Vụ Bản, Nam Định
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I - Việt Nam, Năm: 1983
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (1998)
Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý học gia đình; Tâm lý học trẻ em tuổi mầm non
Chuyên ngành giảng dạy: Tâm lý học
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 483 Đường Trường Chinh, Q. Thanh Khê
Điện thoại cơ quan:
E-mail: phamthimo.dhspdn@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~pham-thi-mo

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1983: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 1998: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1983 đến 01-01-1990: - Giảng viên Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng
Từ 01-01-1990 đến 01-01-1995: - Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng 
Từ 01-01-1995 đến nay: - Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng 

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Hứng thú học tập của học sinh trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
Tác giả: Phạm Thị Mơ Tạp chí: KY hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 5 “Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt Nam” Số: 7/2016 Trang: 223-230 Năm: 2016
[2] Bài báo: ỨNG PHÓ VỚI KHÓ KHĂN TÂM LÝ CỦA HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI PHIÊN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
RESPONSES TO THE PSYCHOLOGICAL DIFFICULTIES OF 12TH GRADE STUDENTS OF THAI PHIEN HIGH SCHOOL IN DANANG CITY

Tác giả: Phạm Thị Mơ Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 99 Trang: 38-43 Năm: 2016
Quốc tế