Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Thị Phi
Ngày sinh: 1963
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Phù Khê, Tiên Du, Bắc Ninh
Quê quán: Phù Khê, Tiên Du, Bắc Ninh
Dân tộc: kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I - Việt Nam, Năm: 1986
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (1998)
Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý học; Tâm lý học giáo dục; Tâm bệnh học
Chuyên ngành giảng dạy: Tâm lý học
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Tổ 80 Quang Thành 4B, Hoà Khánh
Điện thoại cơ quan: 05113733288
E-mail: ltphi@dce.udn.vn; lethiphi1963@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-thi-phi

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1986: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 1998: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1982 đến 01-01-1986: - Học Đại học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội I.
Từ 01-01-1986 đến 01-01-1994: - Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng.
Từ 01-01-1996 đến 10-12-1998: giang viên -  Học Cao học tại Viện khoa học giáo dục Hà Nội.
Từ 01-01-1994 đến nay: - Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
Từ 04-09-2014 đến 04-09-2014: Giảng viên - Trường Đại học sư phạm - Đại học Đà nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Sự thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Hoàng Thế Hải , Thành viên: Lê Thị Phi ,Bùi Thị Thanh Diệu , Mã số: T2012-03-21
[2] Cấp cơ sở (Trường): Biên soạn ngân hàng đề thi các học phần Tâm lý học, Giáo dục học trong chương trình Nghiệp vụ sư phạm
Chủ nhiệm: Bùi Văn Vân , Thành viên: Lê Thị Phi ,Lê Thị Kim Thu ,Bùi Thị Thanh Diệu ,Hoàng Thế Hải , Mã số: T 2011 - 03 - 34
[3] Cấp Bộ: Định hướng giá trị tình yêu, hôn nhân, gia đình của sinh viên trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Phạm Thị Thu Hà ,Lê Thị Phi ,Bùi Văn Vân ,Lê Doãn Cang , Mã số:

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Thực trạng nghiện Internet và mối quan hệ giữa mức độ nghiện Internet với trầm cảm ở học sinh trường THCS Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Lê Thị Phi, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY hội thảo quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 5 “Phát triển tâm lý học học đường trên thế giới và ở Việt Nam” tháng 7/ 2016 Số: Trang: 468-475 Năm: 2016
[2] Bài báo: Đánh giá tính tích cực học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trong học tập các nội dung tuần sinh hoạt công dân
Active studying assesment of students at Education University - The University of Danang in studying the contents citizen activity week

Tác giả: Bùi Văn Vân, Lê Thị Phi Tạp chí: Tạp chí KH và CN Đại học Đà Nẵng Số: Trang: 24-30 Năm: 2013
[3] Bài báo: Nếp sống mới của tuổi trẻ
Tác giả: Lê Thị Phi Tạp chí: Thông tin khoa học khoa Tâm lý - giáo dục. Số: Trang: Năm: 2006
[4] Bài báo: Vai trò của người cha trong việc giáo dục con cái
Tác giả: Lê Thị Phi Tạp chí: Thông tin khoa học ĐHĐN. Số: Trang: Năm: 2002
[5] Bài báo: Quản lý sinh viên dưới góc nhìn của người cán bộ giảng dạy.
Tác giả: Lê Thị Phi Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2002
[6] Bài báo: Một số giải pháp tổ chức liên kết giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng dân cư trong giáo dục đạo đức cho HS THCS ở thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Lê Thị Phi Tạp chí: Thông tin khoa học chào mừng 25 năm ngày thành lập trường ĐHSP, ĐHĐN. Số: Trang: Năm: 2000
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Tâm lý học - Năm xuất bản: 2000; Nhà xuất bản: Khoa Tâm lý - Giáo dục , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Tâm lý học giáo dục - Năm xuất bản: 2002; Nhà xuất bản: Khoa Tâm lý - Giáo dục , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Tâm lý học tệ nạn xã hội - Năm xuất bản: 2002; Nhà xuất bản: Khoa Tâm lý _ Giáo dục , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Giáo trình Tâm lý học giáo dục - Năm xuất bản: 2020; Nhà xuất bản: Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam