Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Thị Kim Thu
Ngày sinh: 1962
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quân Y viện 108, Hà Nội
Quê quán: Quân Y viện 108, Hà Nội
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I - Việt Nam, Năm: 1980
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (1998)
Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học mầm non
Chuyên ngành giảng dạy: Giáo dục học
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Tổ 7, Chơn Tâm 1, hoà Khánh, Liên Chiểu, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ltkthu@dce.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-thi-kim-thu

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1980: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 1998: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1984 đến 01-01-1995: -  Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng
Từ 01-01-1995 đến nay: - Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Biên soạn ngân hàng đề thi các học phần Tâm lý học, Giáo dục học trong chương trình Nghiệp vụ sư phạm
Chủ nhiệm: Bùi Văn Vân , Thành viên: Lê Thị Phi ,Lê Thị Kim Thu ,Bùi Thị Thanh Diệu ,Hoàng Thế Hải , Mã số: T 2011 - 03 - 34

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
PEDAGOGICAL PROBLEM-SOLVING SKILLS OF EDUCATION UNIVERSITY STUDENTS --DANANG UNIVERSITY

Tác giả: Hoàng Thế Hải, Lê Thị Kim Thu Tạp chí: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu) Số: Số 4(77).2014; Trang: 10-13 Năm: 2014
[2] Tham luận: Vận dụng thuyết nhu cầu của Maslow vào việc nhận diện và đáp ứng các nhu cầu của trẻ em lang thang đường phố
Applying his theory of needs Maslow to identify and meet the needs of street children

Tác giả: Hoàng Thế Hải, Lê Thị Hiền, Lê Thị Kim Thu Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo - Tập huấn "Công tác xã hội với trẻ em và gia đình" và "Phương pháp nghiên cứu định tính trong công tác xã hội" Số: Trang: 30-36 Năm: 2012
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Sư phạm học tiểu học - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: Trung tâm giáo dục thường xuyên Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam