Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Tô Thị Quyên
Ngày sinh: 1964
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đông Xá, Đông Hưng, Thái Bình
Quê quán: Đông Xá, Đông Hưng, Thái Bình
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: - Việt Nam, Năm: 1985
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (1997)
Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý học xã hội
Chuyên ngành giảng dạy: Tâm lý học
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 65/3 Trần Cao Vân, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ttquyen@dce.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~to-thi-quyen

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1985: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại , Việt Nam
Từ Năm đến Năm 1997: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1985 đến 01-01-1995: - Giảng viên Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng.
Từ 01-01-1995 đến nay: - Giảng viên Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.