Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Thị Hằng
Ngày sinh: 1979
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thanh Hoá
Quê quán: Thanh Hoá
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Giáo dục học và Giáo dục Đặc biệt
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2012)
Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục trẻ khuyết tật
Chuyên ngành giảng dạy: Giáo dục đặc biệt
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý-Giáo dục, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 02363 733288
E-mail: hanglesp@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-thi-hang

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2000 đến Năm 2004: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Giáo dục học, Giáo dục Đặc biệt; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2006 đến nay: Trưởng Bộ môn - Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Thiết kế chương trình giáo dục học mầm non theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện
Designing a program for early childhood education in the performance - based approach

Tác giả: Lê Thị Hằng Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 14(01) - 2015 Trang: 90 Năm: 2015
Quốc tế