Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Hoàng Thế Hải
Ngày sinh: 1982
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán: Hoằng Hóa - Thanh Hóa
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học Sư phạm Huế - Việt Nam, Năm: 2006
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý học gia đình; Tâm lý học giáo dục; Tâm lý học phát triển; Tâm lý học và Quản lý giáo dục; Tâm lý học xã hội; Tâm lý học đại cương
Chuyên ngành giảng dạy: Tâm lý học xã hội; Tâm lý học phát triển; Tâm lý học giáo dục
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP-ĐHĐN
Điện thoại cơ quan: 05113733288
E-mail: thehaitlh1982@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~hoang-the-hai

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2002 đến Năm 2006: Trình độ - Đại học; Ngành - Cử nhân Tâm lý - Giáo dục; Chuyên ngành - Tại Đại học Sư phạm Huế, Việt Nam
Từ Năm 2008 đến Năm 2010: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Tâm lý học; Chuyên ngành - Tại Đại học Sư Phạm Huế, Việt Nam
Từ Năm 2014 đến Năm 2018: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Tâm lý học; Chuyên ngành - Tâm lý học phát triển và giáo dục Tại Đại học Sư phạm Hoa Trung - Trung Quốc, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2002 đến 01-01-2006: - Học đại học tại trường Đại học Sư Phạm Huế.
Từ 01-01-2008 đến nay: - Học cao học tại trường Đại học Sư Phạm Huế.
Từ 01-01-2011 đến nay: - Làm việc tại khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu Stress của giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Hồ Thị thuý Hằng , Thành viên: Hoàng Thế Hải , Mã số: T2018-TN-05
[2] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu stress của giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Hoàng Thế Hải , Mã số: T2018-TN-05
[3] Cấp cơ sở (Trường): Sự thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Hoàng Thế Hải , Thành viên: Lê Thị Phi ,Bùi Thị Thanh Diệu , Mã số: T2012-03-21
[4] Cấp cơ sở (Trường): Ứng phó với stress của sinh viên Trường đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Bùi Thị Thanh Diệu , Thành viên: Hoàng Thế Hải , Mã số: T2012-03
[5] Cấp cơ sở (Trường): Tính tích cực học tập tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Phạm Hồng Phong , Thành viên: Đinh Xuân Lâm ,Bùi Văn Vân ,Hoàng Thế Hải , Mã số: T2012-03-13
[6] Cấp cơ sở (Trường): Biên soạn ngân hàng đề thi các học phần Tâm lý học, Giáo dục học trong chương trình Nghiệp vụ sư phạm
Chủ nhiệm: Bùi Văn Vân , Thành viên: Lê Thị Phi ,Lê Thị Kim Thu ,Bùi Thị Thanh Diệu ,Hoàng Thế Hải , Mã số: T 2011 - 03 - 34

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Mối quan hệ giữa cách ứng phó với mức độ stress của giáo viên mầm non trên địa bàn TP Đà Nẵng
The relationship between how to respond to stress levels of preschool teachers in Da Nang city

Tác giả: Hoàng Thế Hải, Hồ Thị thuý Hằng Tạp chí: Tâm lý học Số: 1 (238) Trang: 63-74 Năm: 2019
[2] Bài báo: MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẶC TRƯNG NHÂN CÁCH VỚI MỨC ĐỘ STRESS CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON TP ĐÀ NẴNG
RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL CHARACTERISTICS WITH STRESS OF DAN NANG CITY PRESCHOOL TEACHERS

Tác giả: Hoàng Thế Hải Tạp chí: KY Hội thảo quốc gia Tâm lý học và sự phát triển bền vững Số: 1 Trang: 46-52 Năm: 2018
[3] Bài báo: Các yếu tố ảnh hướng đến stress của giáo viên mầm non. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 6, Nxb Đại học sư phạm, tr895-903
Tác giả: Hoàng Thế Hải, Hồ Thị thuý Hằng Tạp chí: KY HTKH Quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 6 Số: Trang: 895-903 Năm: 2018
[4] Bài báo: BIẾN ĐỔI VĂN HÓA NHÀ Ở CỦA NGƯỜI MƯỜNG Ở THANH HÓA TRONG THỜI KỲ BIẾN ĐỔI KINH TẾ - XÃ HỘI
CULTURAL CHANGE IN MUONG PEOPLE’S HOUSING IN THANH HOA IN THE PERIOD OF SOCIO-ECONOMIC INNOVATION

Tác giả: Hoàng Thế Hải Tạp chí: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu) Số: Số 2(99).2016 Trang: Năm: 2016
[5] Bài báo: Nâng cao năng lực thiết kế tài liệu dạy học tiếp cận năng lực thực hiện trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Improve the design capacity of teaching materials to reach the capacity in training pedagogical training for teachers of the University of Education - University of Da Nang

Tác giả: Hoàng Thế Hải Tạp chí: Số: 2.2015 Trang: 41-47 Năm: 2015
[6] Bài báo: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NÃNG
REALITIES OF LIFE SKILLS EDUCATION THROUGH EXTRACURRICULAR ACTIVITIES FOR JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN DANANG CITY

Tác giả: Hoàng Thế Hải, Lê Thị Duyên Tạp chí: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu) Số: Số 2(75).2014 Trang: Năm: 2014
[7] Bài báo: KỸ NĂNG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
PEDAGOGICAL PROBLEM-SOLVING SKILLS OF EDUCATION UNIVERSITY STUDENTS --DANANG UNIVERSITY

Tác giả: Hoàng Thế Hải, Lê Thị Kim Thu Tạp chí: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu) Số: Số 4(77).2014; Trang: 10-13 Năm: 2014
[8] Bài báo: Xung đột tâm lý trong giao tiếp với bạn cùng lớp học của học sinh trường THCS Ngô Sỹ Liên - TP Đà Nẵng
PSYCHOLOGICAL CONFLICTS IN COMMUNICATION WITH CLASSMATES AMONG THE STUDENTS AT NGO SY LIEN JUNIOR HIGH SCHOOL IN DANANG CITY

Tác giả: Hoàng Thế Hải, Bùi Văn Vân Tạp chí: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu) Số: Số 2(75).2014 Trang: 22-26 Năm: 2014
[9] Bài báo: Sự thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng hiện nay
ADAPTATION OF CURRENT LEARNING ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY OF EDUCATION STUDENTS –DANANG UNIVERSITY

Tác giả: Hoàng Thế Hải, Bùi Văn Vân Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 2 63) Trang: 24 - 29 Năm: 2013
[10] Tham luận: Rối nhiễu tâm lý ở học sinh trung học cơ sở - Nguyên nhân và biện pháp can thiệp
Psychological disorders in high school students - Causes and Interventions

Tác giả: Hoàng Thế Hải, Lê Đình Đức Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học đường lần thứ 3 Số: Trang: 547-552 Năm: 2012
[11] Bài báo: Tính tích cực học tập môn Tâm lý học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Positive learning Psychology of University of Education Student - Hue University

Tác giả: Bùi Văn Vân, Hoàng Thế Hải Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 11 (60) Trang: 70-76 Năm: 2012
[12] Tham luận: Vai trò của Đoàn thanh niên trong việc đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên sư phạm
Role of Youth in soft skills training for teaching students

Tác giả: Bùi Văn Vân, Hoàng Thế Hải Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo về nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên sư phạm - ĐHSP Thanh phố Hồ Chí Minh Số: Trang: 40-46 Năm: 2012
[13] Bài báo: Tính tích cực học tập và vấn đề tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên trong đào tạo tín chỉ
Positive learning and positive issues of student learning activities in the training credits

Tác giả: Hoàng Thế Hải, Nguyễn Thị Nguyệt Tạp chí: Tạp chí Khoa học giáo dục - Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN Số: 5 (4) Trang: 111-114 Năm: 2012
[14] Tham luận: Vận dụng thuyết nhu cầu của Maslow vào việc nhận diện và đáp ứng các nhu cầu của trẻ em lang thang đường phố
Applying his theory of needs Maslow to identify and meet the needs of street children

Tác giả: Hoàng Thế Hải, Lê Thị Hiền, Lê Thị Kim Thu Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo - Tập huấn "Công tác xã hội với trẻ em và gia đình" và "Phương pháp nghiên cứu định tính trong công tác xã hội" Số: Trang: 30-36 Năm: 2012
[15] Tham luận: Kỹ năng tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề của sinh viên ngành giáo dục mầm non Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Organizational skills of the rule - playing thematic game of pre-school students of University of Education, Hue University

Tác giả: Hoàng Thế Hải, Phạm Tiến Sỹ Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 160-170 Năm: 2012
[16] Tham luận: Đổi mới phương pháp dạy học theo học chế tín chỉ ở Trường Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Innovation of teaching methods as a credit of University of Educaiton - Da Nang University.

Tác giả: Hoàng Thế Hải Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam và 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ Số: Trang: 92-95 Năm: 2011
[17] Bài báo: Cấu trúc tâm lý tính tích cực học tập của sinh viên
Psychological structure the Positiveness in study of student

Tác giả: Hoàng Thế Hải Tạp chí: Tạp chí Khoa học giáo dục- Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN Số: 1 (1) Trang: 64-70 Năm: 2011
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua - - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2013, Quyết định số: 4682, Ngày 07-10-2013.
[2] Giấy khen - Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc - Khác ; Năm: 2014, Quyết định số: 4682.