Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Phạm Dương Thu Hằng
Ngày sinh: 1981
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Hương Sơn, Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán - Tin, Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2003
Đơn vị công tác: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2008)
Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ sở dữ liệu; Giáo dục học; Công nghệ thông tin
Chuyên ngành giảng dạy: Tin học
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 58/28, Ngô Sỹ Liên, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: hangpdt@dce.udn.vn; phamduongthuhang@gmail.com; hangpdt@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~pham-duong-thu-hang

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1999 đến Năm 2003: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Sư phạm; Chuyên ngành - Toán - Tin Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2005 đến Năm 2008: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Cao học; Chuyên ngành - Khoa học máy tính Tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 15-02-2004 đến nay: Giảng dạy - Giảng dạy tại Khoa Tin học, Trường  Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Biên soạn ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho các học phần Nhập môn cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ điều hành
Chủ nhiệm: Phạm Dương Thu Hằng , Thành viên: Đoàn Duy Bình , Mã số: T2010-03-25
[2] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐA DẠNG SINH HỌC TRỰC TUYẾN (THỬ NGHIỆM) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: Phạm Dương Thu Hằng , Mã số: T2015 – 03 – 08

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÁCH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM DẠY HỌC MÔN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Ở CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
DESIGN AND CREATE DIGITAL HYBRID TEXT BOOK EXAMINE ITS UTILIZATION IN TEACHING DATABASE MANAGEMENT SYSTEM SUBJECT AT HIGH SCHOOL

Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Trần Văn Hưng, Hồ Ngọc Tú, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Vũ Thị Trà Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 34(03).2019 Trang: 73 Năm: 2019
[2] Bài báo: Đánh giá quá trình trong mô hình E-Learning: Vai trò và kinh nghiệm triển khai trong đào tạo giáo viên Tin học ở Việt Nam
Formative assessment in E-learning: Role and experience for implementing information technology trainee teacher training in Vietnam

Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng Tạp chí: Proceedings of the first international conference on teacher education revonation – ICTER 2018: ”Teacher education in the context of industrial revolution 4.0” Số: 1 Trang: Năm: 2019
[3] Bài báo: Đánh giá quá trình bậc đại học với sự hỗ trợ của công nghệ
Technology Based Formative Assessments in Higher Education

Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng Tạp chí: TC Giáo dục nghề nghiệp Số: 57+58 Trang: Năm: 2018
[4] Bài báo: Is higher order mutant harder to kill than first order mutant? An experimental study.
Is higher order mutant harder to kill than first order mutant? An experimental study.

Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng Tạp chí: Số: Hội thảo ACIIDS 2018 Trang: Năm: 2018
[5] Bài báo: Mô hình lớp học đảo ngược – khó khăn và giải pháp ứng dụng tại Việt Nam.
Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng Tạp chí: Số: Tạp chí Thiết bị Giáo dục số 157 kỳ 2 tháng 11/201 Trang: Năm: 2017
[6] Bài báo: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ANDROID CUNG CẤP TIN TỨC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Building up Android application to provide news for students of University of Education - the University of Danang

Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Hồ Ngọc Tú Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 12 Năm: 2016
[7] Tham luận: Tiềm lực của Trường ĐHSP-ĐHĐN trong việc xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin phục vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
DUEd's Potentials in Building IT Center for Teachers and Educational Managers Training

Tác giả: Lê Quang Sơn, Lê Thanh Huy, Phạm Dương Thu Hằng, Trần Văn Hưng, Trịnh Khắc Đức, Đặng Hùng Vĩ Tạp chí: KY Hội thảo “Phát triển hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ Số: 1 Trang: Năm: 2016
[8] Bài báo: ỨNG DỤNG WEBGIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐA DẠNG SINH HỌC TRỰC TUYẾN (THỬ NGHIỆM) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Applying webgis in building up an online biodiversity management information system (under testing) in Da Nang city

Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 19(02) Trang: 12 Năm: 2016
[9] Bài báo: Hệ thống quản lý khoa học tích hợp
Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng Tạp chí: Số: 16(03) Trang: 1-5 Năm: 2015
[10] Bài báo: Hệ thống quản lý khoa học tích hợp cho trường đại học
An integrated system for science management

Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Nguyễn Văn Vương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 1 Năm: 2015
[11] Tham luận: Hệ thống quản lý khoa học tích hợp
INTEGRATED SCIENTIFIC MANAGEMENT SYSTEM

Tác giả: Nguyễn Văn Vương, Phạm Dương Thu Hằng Tạp chí: KY HTKH Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực - CITA 2015 Số: Trang: Năm: 2015
Quốc tế
[1] Bài báo: A Novel Solution of Using Deep Learning for Left Ventricle Detection: Enhanced Feature Extraction
A Novel Solution of Using Deep Learning for Left Ventricle Detection: Enhanced Feature Extraction

Tác giả: Cộng Sự 1, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Cộng Sự 2, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Phạm Dương Thu Hằng Tạp chí: Computer Methods and Programs in Biomedicine (SCIE, Q1) Số: Trang: Năm: 2020
[2] Bài báo: A new solution for asynchronous incremental maintenance of materialized views
A new solution for asynchronous incremental maintenance of materialized views

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Phạm Dương Thu Hằng, Trần Trọng Nhân, Trần Đăng Hưng, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus, Q3) Số: VOL 1, NO 2 (103) Trang: 6-13 Năm: 2020
[3] Bài báo: A solution for synchronous incremental maintenance of materialized views based on sql recursive query
A solution for synchronous incremental maintenance of materialized views based on sql recursive query

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Đặng Thanh Hào, Phạm Dương Thu Hằng, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Nguyễn Việt Anh Tạp chí: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus, Q3) Số: 5/2 (101) Trang: 6-17 Năm: 2019