Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trần Quốc Chiến
Ngày sinh: 1953
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán: Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán kinh tế, Tại: Trường Tổng hợp Sác-lơ, Praha, Tiệp Khắc - Czech Republic, Năm: 1976
Đơn vị công tác: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ khoa học (1991)
Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học; Tin hoc; 14 PAPER SCIE (THOMSON); Number: 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34
Chuyên ngành giảng dạy: Tin học; Toán học
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K36/34 Lê Duẩn, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tqchien@dce.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-quoc-chien

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1970 đến Năm 1976: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Toán; Chuyên ngành - Toán kinh tế Tại Trường Tổng hợp Sác-lơ, Praha, Tiệp Khắc, Czech Republic
Từ Năm 1976 đến Năm 1976: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Toán; Chuyên ngành - Toán kinh tế Tại Trường Tổng hợp Sác-lơ, Praha, Tiệp Khắc, Czech Republic
Từ Năm 1982 đến Năm 1985: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Toán; Chuyên ngành - Toán điều khiển Tại Trường Tổng hợp Sác-lơ, Praha, Tiệp Khắc, Czech Republic
Từ Năm 1990 đến Năm 1991: Trình độ - Tiến sĩ khoa học; Ngành - Toán; Chuyên ngành - Toán điều khiển Tại Trường Đại học Tổng hợp Sac-lơ, Praha, Czech Republic

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1976 đến 01-01-1995: Giảng viên - Giảng dạy tại Khoa Cơ bản, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Từ 01-01-1991 đến 01-01-1995: - Giám đốc Trung tâm Đào tạo-Nghiên cứu-Ứng dụng Tin học, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Từ 01-01-1995 đến 01-01-1999: - Phó Hiệu trưởng kiêm Chủ nhiệm Khoa Toán-Tin, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng 
Từ 02-01-2000 đến 01-01-2010: - Phó Hiệu trưởng kiêm Chủ nhiệm Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Tỉnh/Thành phố: Bài toán mạng giao thông và ứng dụng quản lý quy hoạch phân luồng giao thông ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến , Thành viên: Nguyễn Đình Lầu , Mã số: DN2014
[2] Tỉnh/Thành phố: Bài toán mạng giao thông và ứng dụng quản lý quy hoạch phân luồng giao thông ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến , Thành viên: Nguyễn Đình Lầu ,Phan Cao Thọ , Mã số: 46/QĐ-SKHCN
[3] Tỉnh/Thành phố: Bài toán mạng giao thông và ứng dụng quản lý quy hoạch phân luồng giao thông ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến , Mã số: 507/QĐ-SKHCN
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Bài toán tồn tại ba điểm nguyên trong không gian có trọng tâm nguyên
Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến , Mã số: Đ2012-03-17
[5] Cấp Bộ: Bài toán mạng giao thông đa phương tiện tuyến tính
Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến , Mã số: B2010DN-03-52
[6] Cấp Bộ: Ứng dụng bài toán tối ưu trên mạng
Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến , Mã số: B2008DN-03-30
[7] Cấp Bộ: Các bài toán tối ưu trên mạng
Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến , Mã số: B2006DN-03-02
[8] Cấp Bộ: Bài toán tìm luồng cực đại trên mạng
Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến , Mã số: B2005-16-34
[9] Cấp Bộ: Thiết kế xây dựng giáo trình điện tử
Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến , Mã số: B2003-16
[10] Cấp Bộ: Nghiên cứu thiết kế xây dựng một số giáo trình điện tử ngành Toán-Tin
Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến , Mã số: B2001-16-01
[11] Cấp Bộ: Thiết kế và xây dựng phần mềm thi trắc nghiệm khách quan
Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến , Mã số: B97-16-06
[12] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng chương trình đào tạo cử nhân khoa học ngành Toán-Tin
Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến , Mã số: T96-16-07
[13] Cấp Bộ: Hệ kế toán tự động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh
Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến , Mã số: B93-03-17
[14] Tỉnh/Thành phố: Bài toán mạng giao thông và ứng dụng quản lý quy hoạch phân luồng giao thông ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến , Mã số: 46/QĐ-SKHCN
[15] Tỉnh/Thành phố: Bài toán mạng giao thông và ứng dụng quản lý quy hoạch phân luồng giao thông ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến , Mã số: 46/QĐ-SKHCN
[16] Tỉnh/Thành phố: Bài toán mạng giao thông và ứng dụng quản lý quy hoạch phân luồng giao thông ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến , Mã số: 12094
[17] Tỉnh/Thành phố: Bài toán mạng giao thông và ứng dụng quản lý quy hoạch phân luồng giao thông ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến , Mã số: 20123
[18] Tỉnh/Thành phố: Bài toán mạng giao thông và ứng dụng quản lý quy hoạch phân luồng giao thông ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến , Mã số: 12094

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Tác giả: Trần Quốc Chiến, Hồ Văn Hùng, Mạng đa hàng hóa đa chi phí tuyến tính mở rộng và bài toán tìm luồng cực đại
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: ISBN: 978-604-913-614-6, KY Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ X “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT”, Đà Nẵng, 17-18/8/2017. Số: Trang: 385-395 Năm: 2017
[2] Bài báo: Bài toán phân luồng giao thông và ứng dụng
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: TC Khoa học, Trường Đại học Quảng Nam Số: 10 Trang: 13-23 Năm: 2017
[3] Tham luận: Sink Toward Source Algorithm Finding Maximal Flows on Extended Mixed Networks
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Trần Ngọc Việt, Hoàng Bảo Hùng, Lê Mạnh Thạnh, Hoàng Thị Khánh Vân Tạp chí: 8th Asian Conference of Intelligence Information and Database Systems, ACIIDS 2016 Số: 8 Trang: 253-260 Năm: 2016
[4] Bài báo: Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh THPT thông qua các bài toán hình học với sự trợ giúp của phần mềm Cabri3D
Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh THPT thông qua các bài toán hình học với sự trợ giúp của phần mềm Cabri3D

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Văn Hưng Tạp chí: KYHT "Phát triển công cụ tin học trợ giúp cho giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng Toán học" Số: Trang: Năm: 2015
[5] Bài báo: Sử dụng thuật toán Ford-Fulkerson để giải bài toán vận tải không cân bằng thu phát cho một loại mặt hàng
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Phạm Văn Dược Tạp chí: TC Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Duy Tân Số: 3(16) Trang: 1-7 Năm: 2015
[6] Tham luận: Thuật toán đích hướng nguồn tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Lê Mạnh Thạnh, Trần Ngọc Việt Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: 8 Trang: 673-678 Năm: 2015
[7] Bài báo: Thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng mở rộng
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Trần Ngọc Việt, Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: Quyển II, 1-4. 1(74) Trang: Năm: 2014
[8] Bài báo: Thuật toán đẩy luồng trước tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Trần Ngọc Việt, Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 11(84) Trang: 87-91 Năm: 2014
[9] Bài báo: Bài toán phân luồng giao thông đa phương tiện tuyến tính trên mạng giao thông
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Mậu Tuệ, Trần Ngọc Việt Tạp chí: Proceeding of the 7th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR’7) Số: 7 Trang: 31-39 Năm: 2014
[10] Bài báo: Thuật toán Ford-Fulkerson cải biên tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Trần Ngọc Việt, Lê Mạnh Thạnh Tạp chí: Proceeding of the 7th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR’7) Số: Trang: Năm: 2014
[11] Bài báo: Thuật toán đẩy luồng trước tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Trần Ngọc Việt, Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 11(84)2014 Trang: 87-91 Năm: 2014
[12] Tham luận: Bài toán phân luồng giao thông đa phương tiện tuyến tính trên mạng giao thông
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Mậu Tuệ, Trần Ngọc Việt Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: Trang: 31-39 Năm: 2014
[13] Tham luận: Thuật toán Ford-Fulkerson cải biên tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Lê Mạnh Thạnh, Trần Ngọc Việt Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: Trang: 643-649 Năm: 2014
[14] Bài báo: Mạng giao thông mở rộng và bài toán phân luồng giao thông đa phương tiện tuyến tính
Tác giả: Trần Quốc Chiến, trân ngoc Viêt Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1(74)2014 Trang: 136-139 Năm: 2014
[15] Tham luận: Bài toán người đưa thư và ứng dụng tìm lộ trình xe thu gom rác tối ưu ở thành phố Đồng Hới
Postman Problem and Application in finding optimal path of rubbish van in DongHoi City

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: KY HTKH HỆ THỐNG THÔNG TIN
The 1st Conference on Information Systems (tháng 04/2014) Số: Trang: 97 Năm: 2014
[16] Tham luận: Nghiên cứu sự bảo toàn các tham số đặc trưng của mô hình FGar(1)
Investigation of the preservation of the characteristics parameters of FGar(1) model

Tác giả: Nguyễn Văn Hưng, Trần Quốc Chiến, Phan Văn Sơn Tạp chí: KY HTKH HỆ THỐNG THÔNG TIN
The 1st Conference on Information Systems (tháng 04/2014) Số: Trang: 109 Năm: 2014
[17] Bài báo: Thuật toán đường đi tăng luồng tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng
Augmenting-Path MaxFlow Algorithm on extended mixed networks

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Đình Lầu, trân ngoc Viêt Tạp chí: Tạp Chí Khoa học và Công nghệĐại Học ĐN Số: Trang: 89 Năm: 2014
[18] Bài báo: Thuật toán phân luồng đa phương tiện tuyến tính tối ưu trên mạng giao thông mở rộng
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Trần Ngọc Việt, Nguyễn Mậu Tuệ Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 3(76) Trang: 121-124 Năm: 2014
[19] Bài báo: Thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng mở rộng
Tác giả: Trần Quốc Chiến, trân ngoc Viêt Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1(74)/2014 Trang: 1-4 Năm: 2014
[20] Bài báo: Ứng dụng thuật toán tìm đường đi nhanh nhất tìm luồng cực đại đa phương tiện tuyến tính đồng thời chi phí cực tiểu trên mạng giao thông mở rộng
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 10(71)2013 Trang: 85-91 Năm: 2014
[21] Bài báo: Mô phỏng Lưu lượng dòng chảy hàng tháng với mô hình Thomas-Fiering và Gar(1)-Fragments
Computer simulation of monthly streamflows with Thomas-Fiering model and Gar(1)-fragments model

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 12(73)/2013 Trang: 46-51 Năm: 2014
[22] Bài báo: Mạng giao thông mở rộng và bài toán phân luồng giao thông đa phương tiện tuyến tính
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 1(74) Trang: 136-139 Năm: 2014
[23] Bài báo: Thuật toán song song phân luồng tuyến tính tối ưu trên mạng giao thông mở rộng
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Đình Lầu, Lê Mạnh Thạnh Tạp chí: TC Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Bộ Thông Tin và Truyền thông Số: Kỳ 3, Tập V Trang: 15-27 Năm: 2014
[24] Bài báo: Computer simulation of monthly streamflows with Thomas-Fiering model and Gar(1)-fragments model
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Văn Hưng Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 12(73) Trang: 46-51 Năm: 2013
[25] Bài báo: Thuật toán tuần tự và song song đẩy luồng trước tìm luồng cực đại
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Số: Tập 51-Số 4A Trang: 109-125 Năm: 2013
[26] Tham luận: Thuật toán song song tìm luồng cực đại đồng thời chi phí giới hạn
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Lê Mạnh Thạnh, Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: KY hội thảo quốc gia lần thứ XVI: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông Số: Trang: 314-321 Năm: 2013
[27] Bài báo: Ứng dụng thuật toán tìm đường đi nhanh nhất tìm luồng cực đại đa phương tiện tuyến tính đồng thời chi phí cực tiểu trên mạng giao thông mở rộng
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 10(71) Trang: 85-91 Năm: 2013
[28] Bài báo: Mô hình mạng giao thông mở rộng và bài toán phân luồng giao thông
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Phan Cao Thọ Tạp chí: Số: Trang: 165-171 Năm: 2013
[29] Tham luận: Mô hình mạng giao thông mở rộng và bài toán phân luồng giao thông
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Thanh Tuấn, Phan Cao Thọ Tạp chí: KY Hội thảo quốc gia “Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bên vững” Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: 165-171 Năm: 2013
[30] Bài báo: Mô hình mạng giao thông mở rộng và bài toán phân luồng giao thông
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Quốc Chiến, Phan Cao Thọ Tạp chí: Hội thảo về Giao thông bền vững Số: Trang: Năm: 2013
[31] Tham luận: Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: Trang: 522-527 Năm: 2013
[32] Tham luận: Thuật toán tuần tự và song song tìm luồng cực đại bằng phương pháp hỗn hợp đẩy kéo luồng
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: Trang: 538-549 Năm: 2013
[33] Bài báo: Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị tổng quát
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 12(61) Trang: 16-21 Năm: 2012
[34] Bài báo: Ứng dụng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất đa nguồn đích tìm luồng cực đại đa hàng hóa đồng thời chi phí cực tiểu
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 5(54) Trang: 87-94 Năm: 2012
[35] Bài báo: Bài toán tồn tại ba điểm trong không gian có trọng tâm nguyên (phần 1)
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 8(57) Trang: 60-66 Năm: 2012
[36] Bài báo: Ứng dụng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất đa nguồn đích tìm luồng cực đại đa hàng hóa đồng thời
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 4(53) Trang: 76-83 Năm: 2012
[37] Bài báo: Nghiên cứu đánh giá các thuật toán sinh ra biến ngẫu nhiên có phân phối Gama
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 10(59) Trang: 58-63 Năm: 2012
[38] Bài báo: Bài toán tồn tại ba điểm trong không gian có trọng tâm nguyên (phần 2)
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 9(58) Trang: 12-17 Năm: 2012
[39] Bài báo: Áp dụng thuật toán ACO vào việc giải các bài toán tối ưu trong sinh học phân tử
Applycation of aco algorithms for molecular biology problems

Tác giả: Đoàn Duy Bình, Trần Quốc Chiến, Đặng Đức Long Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5(04) Trang: HOT Năm: 2012
[40] Bài báo: Bài toán tồn tại ba điểm trong mặt phẳng có trọng tâm nguyên
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 1(42) Trang: Năm: 2011
[41] Bài báo: Ứng dụng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất tìm luồng cực đại đa hàng hóa
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 3(44) Trang: 119-126 Năm: 2011
[42] Bài báo: Nghiên cứu các đặc trưng số của của tổng các biến ngẫu nhiên có phân phối GAMMA phụ thuộc
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 4(39) Trang: 34-40 Năm: 2010
[43] Bài báo: Phương pháp kéo luồng sau tìm luồng cực đại
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 5(40) Trang: 31-38 Năm: 2010
[44] Bài báo: Sử dụng phần mềm Maple hỗ trợ dạy và học bài toán tìm các điểm cố định của học đường cong
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 4(33) Trang: 83-88 Năm: 2009
[45] Bài báo: Sử dụng phần mềm Maple hỗ trợ dạy và học diện tích thể tích
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 4(33) Trang: 76-82 Năm: 2009
[46] Bài báo: Bài toán tô màu đồ thị và ứng dụng xây dựng phần mềm xếp lịch thi cho học chế tín chỉ
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 6(35) Trang: 85-90 Năm: 2009
[47] Bài báo: Giải bài toán tìm điểm cố định của họ đường cong với sự trợ giúp của phần mềm toán học
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 1(30) Trang: 72-78 Năm: 2009
[48] Bài báo: Thuật toán hoán chuyển nguồn đích có trọng số tìm luồng cực đại
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 3(26) Trang: 99-105. Năm: 2008
[49] Bài báo: Dạy và học phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 hệ số hằng với sự trợ giúp phần mềm toán học Maple
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 5(28) Trang: 62-68 Năm: 2008
[50] Bài báo: Nguyên lý Dirichlet đối ngẫu vô hạn phần tử
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 6(29) Trang: 64-70 Năm: 2008
[51] Bài báo: Phương pháp tập hợp và ánh xạ giải toán tổ hợp
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 3(20)/ Trang: 129-136 Năm: 2007
[52] Bài báo: Thuật toán đích hướng nguồn tìm luồng cực đại
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 4(21) Trang: 1-6 Năm: 2007
[53] Bài báo: Thuật toán song song tìm luồng cực đại
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 5(22) Trang: 37 -42 Năm: 2007
[54] Bài báo: Thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại (2)
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: Trang: 77-82 Năm: 2006
[55] Bài báo: Thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại (1)
Algorithm.

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1(13) Trang: 53-58 Năm: 2006
[56] Bài báo: Thuật toán hai chiều tìm luồng cực đại
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: tại Hội thảo quốc gia về CNTT & Truyền thông lần thứ 8 Số: Trang: Năm: 2005
[57] Bài báo: Giải thuật tìm đường đi ngắn nhất giữa hai tập đỉnh
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Quốc Chiến Tạp chí: KY Hội thảo quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông lần thứ 16, 2013 Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2004
[58] Bài báo: Đường kính hai tập đỉnh đồ thị - Khái niệm, giải thuật và chương trình
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Quốc Chiến Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ III Số: Trang: Năm: 2004
[59] Bài báo: Một số giải thuật tìm đường đi ngắn nhất giữa hai tập đỉnh
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Thanh Tuấn Tạp chí: KY Hội thảo quốc gia: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT Số: Trang: 53-59 Năm: 2004
[60] Bài báo: Mở rộng định lý tách và ứng dụng
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Số: Trang: Năm: 1992
[61] Bài báo: Tính thống nhất của sơ đồ đối ngẫu trìu tượng
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Tập san khoa học, Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng Số: Trang: 40-45 Năm: 1987
[62] Bài báo: Lý thuyết đối ngẫu trong tối ưu toán học
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Hội thảo Giải tích hiện đại và ứng dụng Số: Trang: Năm: 1987
[63] Bài báo: Phương pháp giải bài toán sản xuất đồng bộ trường hợp tập ô xét rỗng
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Tuyển tập công trình NCKH - chuyên ngành khoa học cơ bản Số: Trang: 7-12 Năm: 1985
[64] Bài báo: Mậu dịch trao đổi
Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Số: Trang: Năm: 1978
Quốc tế
[1] Bài báo: Implement and Test Algorithm Finding Maximal Flow Limited Cost in Extended Multi-Commodity Multi-Cost Network
Implement and Test Algorithm Finding Maximal Flow Limited Cost in Extended Multi-Commodity Multi-Cost Network

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Hồ Văn Hùng Tạp chí: The International Journal of Computer Techniques (IJCT) Số: V 6, N 3 Trang: 1-9 Năm: 2019
[2] Bài báo: Extended Linear Multi-Commodity Multi-Cost Network and Maximal Concurent Flow Problems,
Eended Linear Multi-Commodity Multi-Cost Network and Maximal Concurent Flow Problems

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Hồ Văn Hùng Tạp chí: The International Journal of Mobile NetWork Communications & Telematics (IJMNCT) Số: V9-N1 Trang: 1-14 Năm: 2019
[3] Bài báo: Extended Linear Multi-Commodity Multi-Cost Network and Maximal Flow Limited Cost Problems
Trần Quốc Chiến, Hồ văn Hùng: Extended Linear Multi-Commodity Multi-Cost Network and Maximal Flow Limited Cost Problems

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Trần Quốc Chiến, Hồ văn Hùng: Extended Linear Multi-Commodity Multi-Cost Network and Maximal Flow Limited Cost Problems Số: 10 Trang: 79-93 Năm: 2018
[4] Bài báo: Applying algorithm finding shortest path in the multiple-weighted graphs to find maximal flow in extended linear multicomodity multicost network
Trần Quốc Chiến, Hồ Văn Hùng: Applying algorithm finding shortest path in the multiple-weighted graphs to find maximal flow in extended linear multicomodity multicost network

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems Số: 4 Trang: 1-6 Năm: 2017
[5] Bài báo: Thuật toán tìm luồng cực đại đa phương tiện tuyến tính đồng thời chi phí giới hạn trên mạng giao thông mở rộng với hệ số đơn điều tiết đường hai chiều
Algorithm to Find Maximum Concurent Multicommodity Linear Flow with Limited Cost on Extended Traffic Network with Single Regulating Coeffitient on Two-Side Lines

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: The International Journal of Computer Networks & Communications Số: V 9 N2 Trang: 57-67 Năm: 2017
[6] Bài báo: Song song hóa thuật toán Ford Fulkerson tìm luồng cực đại trên mạng đồ thị
Parallelizing Ford Fulkerson algorithm to find maximum flow in a Graph Network

Tác giả: Nguyễn Đình Lầu, Trần Quốc Chiến Tạp chí: proceedings CSE, EUC and DCABES 2016, PARIS 24-26/08/2016 Số: 2016 Trang: 748-752 Năm: 2016
[7] Bài báo: Parallelizing Ford Fulkerson algorithm to find maximum flow in a Graph Network. Page 748 - 752, 24-8-2016
PARIS Published by IEEE CPS

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: 19th IEEE International Conference on Computational Science and Engineering (CSE 2016) Số: Trang: Năm: 2016
[8] Bài báo: Solving the Traveling Salesman Problem on Multicomputer Cluster (Accepted)
published by CPS IEEE

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: 2nd International Conference on Computational Intelligence & Networks (CINE 2016), Accepted Số: Trang: Năm: 2016
[9] Bài báo: Solving the Traveling Salesman Problem on Multicomputer Cluster
IEEE, CPS Path: https://www.computer.org/csdl/proceedings/cine/2016/0451/00/0451a090-abs.html

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: 2016 2nd International Conference on Computational Intelligence and Networks (CINE) (2016) Số: Trang: 90-94 Năm: 2016
[10] Bài báo: Traveling Salesman Problem in Distributed Envirenment
SC&IT

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: Computer Sciencs & Information Technology (CSIT), Fourth International Conference on Advanced Information Technologies and Applications (ICAITA 2015) Số: Trang: 19-28 Năm: 2015
[11] Bài báo: Sequential and Parallel Algorithm to Find Maximum Flow on Extended Mixed Networks by Revised Postflow-Pull Methods
IT & SC

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Đình Lầu Tạp chí: Computer Sciencs & Information Technology (CSIT), Fourth International Conference on Advanced Information Technologies and Applications (ICAITA 2015) Số: Trang: 29-41 Năm: 2015
[12] Bài báo: Tăng cường hiệu năng tính toán cho thuật toán tìm luồng cực đại trên đồ thị hỗn hợp mở rộng
Improving Computing Performance for Algorithm Finding Maximal Flows on Extended Mixed Networks

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Trần Ngọc Việt, Nguyễn Văn Tàu Tạp chí: Journal of Informations and Computer Sciencs (JIC Số: 1(10) Trang: 75-80 Năm: 2015
[13] Bài báo: Cải tiến thuật toán Minh phát sinh phân phối Gama
An Improvement of Minh’s Algorithm for Generating Gama variates with any values of shape parameter

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Văn Hưng, Ngô Thị Thanh Trang Tạp chí: Indian Journal of Computer Science and Engeneering (IJCSE) Số: 6(5) Trang: 199-205 Năm: 2015
[14] Bài báo: Mô phỏng luồng bằng mô hình GAR(1) và GAR(1) phân đoạn
Computer Simulation of Streamflows with GAR(1)-Monthly and GAR(1)-Fragments Model

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Văn Hưng, Huỳnh Ngọc Phiên Tạp chí: World of Computer Science and Information Technology Journal (WCSIT) Số: 11(4)2004 Trang: 150-156 Năm: 2014
[15] Bài báo: Thuật toán Ford-Fulkerson cải biên tìm luồng cực đại trên mạng mở rộng
The revised Ford-Fulkerson Algorithm Finding Maximal Flows on Extended Networks

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Trần Ngọc Việt, Lê Mạnh Thạnh Tạp chí: International Journal of Computer Technology & Applications (IJCTA) Số: 5(14) Trang: 1438-1442 Năm: 2014
[16] Bài báo: Tăng cường hiệu năng tính toán cho thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng
Improved computing performance for algorithm finding the shortest path in extended graph

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Đình Lầu, Lê Mạnh Thạnh Tạp chí: Proceedings of the 2014 International Conference on Foundation of Computer Science - FCS’14 Số: 2014 Trang: 14-20 Năm: 2014
[17] Bài báo: Improved Computing Performance for Algorithm Finding the Shortest Path in Extended Graph
USA

Tác giả: Nguyễn Đình Lầu, Trần Quốc Chiến Tạp chí: proceedings of the 2014 international conference on foundations of computer science (FCS’14) Số: Trang: 14-20 Năm: 2014
[18] Bài báo: Computer Simulation and Aproximate Expression for the Mean Range of Reservoir Storage with GAR(1) Inflows
Computer Simulation and Aproximate Expression for the Mean Range of Reservoir Storage with GAR(1) Inflows

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Văn Hưng Tạp chí: Proceeding of the Fourth Symposium on Information and Communication Technology Số: Trang: 11-17 Năm: 2013
[19] Bài báo: Sequential and Parallel Algorithm by Postflow-Pull Methods to Find Maximum Flow
published by CPS IEEE

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Đình Lầu, Cộng sự Tạp chí: Proceeding 13th International Conference on Computational Science and Applications Số: Trang: 178-181 Năm: 2013
[20] Bài báo: SCOPUS, ISI THOMSON (http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=0023-5954)
Support Separation Theorems and Their Applications to Vector Surrogate Reverse Duality (http://www.kybernetika.cz/home.html)

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Số: 2 Trang: 140-154 Năm: 1992
[21] Bài báo: SCOPUS, SCIE THOMSONREUTERS (http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=0023-5954)
Semistochastic Decomposition Scheme in Mathematical Programming and Game Theory (http://www.kybernetika.cz/home.html)

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Số: 6 Trang: Năm: 1992
[22] Bài báo: Optimality and Duality in Vector Optimization
Optimality and Duality in Vector Optimization

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: DrSc Thesis, Charles University Số: Trang: Năm: 1990
[23] Bài báo: SCOPUS, ISI THOMSON (http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=0023-5954)
Perturbation Theory of Duality in Vector Nonconvex Optimization via The Abstract Duality Sche (http://www.kybernetika.cz/home.html)

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Số: 3 Trang: 169-174 Năm: 1989
[24] Bài báo: SCOPUS, ISI THOMSON (http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=0023-5954)
Midium Distances of Probability Fuzzy Points and an Application to Linear Programming (http://www.kybernetika.cz/home.html)

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Số: 6 Trang: 494-504 Năm: 1989
[25] Bài báo: Optimality Criterion Rule in Solving Degenerate Linear Programs
Optimality Criterion Rule in Solving Degenerate Linear Programs

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: ICOMIDC - Symposium on Mathematics of Computaion Số: Trang: Năm: 1988
[26] Bài báo: Vector Nonconvex Perturbational Duality via The Abstract Duality Scheme, Essays on Nonlinear Analysis and Optimization Problems
Vector Nonconvex Perturbational Duality via The Abstract Duality Scheme, Essays on Nonlinear Analysis and Optimization Problems

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Essays on Nonlinear Analysis and Optimization Problems Số: Trang: Năm: 1987
[27] Bài báo: SCOPUS, ISI THOMSON (http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=0023-5954)
Unification of The Abstract Duality Scheme (http://www.kybernetika.cz/home.html)

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Số: 5 Trang: 365-369 Năm: 1987
[28] Bài báo: SCOPUS, ISI THOMSON (http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=0023-5954)
Perturbation Theory of Duality in Vector Optimization via The Abstract Duality Scheme (http://www.kybernetika.cz/home.html)

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Số: 1 Trang: 67-81 Năm: 1987
[29] Bài báo: SCOPUS, ISI THOMSON (http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=0023-5954)
Fenchel-Lagrange Duality in Vector Fractional Programming via Abstract Duality Scheme (http://www.kybernetika.cz/home.html)

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Số: 4 Trang: 299-319 Năm: 1986
[30] Bài báo: Rubinstein's Duality Scheme for Vector Optimization
Rubinstein's Duality Scheme for Vector Optimization

Tác giả: Trần Quốc Chiến, Cộng sự Tạp chí: Conference on Information Theory, Statistical Decision Functions and Random Processing Số: Trang: Năm: 1986
[31] Bài báo: Duality Theory in Vector Optimization
Duality Theory in Vector Optimization

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Ph.D Thesis, Charles University Số: Trang: Năm: 1985
[32] Bài báo: SCOPUS, ISI THOMSON (http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=0023-5954)
Nondifferentiable and Quasidifferentiable Duality in Vector Optimization Theory (http://www.kybernetika.cz/home.html)

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Số: 4 Trang: 298-312 Năm: 1985
[33] Bài báo: SCOPUS, ISI THOMSON (http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=0023-5954)
Duality and Optimality Conditions in Abstract Concave Maximization (http://www.kybernetika.cz/home.html)

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Số: 2 Trang: 108-117 Năm: 1985
[34] Bài báo: Dvojstvennost vo vektornoj optimizacii
Dvojstvennost vo vektornoj optimizacii

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Russian Translation in Express of Informations - Technical Cybernetics Số: 2 Trang: 1 - 6 Năm: 1985
[35] Bài báo: SCOPUS, ISI THOMSON (http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=0023-5954)
Duality in Vector Optimization. Part II: Vector Quasiconcave Programming (http://www.kybernetika.cz/home.html)

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Số: 5 Trang: 386-404 Năm: 1984
[36] Bài báo: Duality in Vector Optimization. Conference on Mathematical Optimization
Duality in Vector Optimization. Conference on Mathematical Optimization

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Số: Trang: Năm: 1984
[37] Bài báo: SCOPUS, ISI THOMSON (http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=0023-5954)
Duality in Vector Optimization. Part III: Vector Partially Quasiconcave Programming and Vector Fractional Programming (http://www.kybernetika.cz/home.html)

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Số: 6 Trang: 458-472 Năm: 1984
[38] Bài báo: SCOPUS, SCIE THOMSONREUTERS (http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=0023-5954)
Duality in Vector Optimization. Part I: Abstract Duality Scheme ( http://www.kybernetika.cz/home.html)

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Số: Trang: 304-313 Năm: 1984
[39] Bài báo: SCOPUS, SCIE THOMSONREUTERS (http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=0023-5954)
General Exchange Economy (http://www.kybernetika.cz/home.html)

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Số: Trang: 299-313 Năm: 1983
[40] Bài báo: SCOPUS, ISI THOMSON (http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D&ISSN=0023-5954)
Generalized Cooperative Games and Markets (http://www.kybernetika.cz/home.html)

Tác giả: Trần Quốc Chiến Tạp chí: Số: Trang: 328-354 Năm: 1976

Sách - giáo trình
[1] Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Năm xuất bản: 2005; Nhà xuất bản: ĐHĐNĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Cơ sở dữ liệu - Năm xuất bản: 2005; Nhà xuất bản: ĐHĐNĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Toán rời rạc - Năm xuất bản: 2005; Nhà xuất bản: ĐHĐNĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Cơ sở dữ liệu nâng cao - Năm xuất bản: 2005; Nhà xuất bản: ĐHĐNĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[5] Lý thuyết đồ thị và ứng dụng - Năm xuất bản: 2007; Nhà xuất bản: ĐHĐNĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[6] Lý thuyết tổ hợp - Năm xuất bản: 2007; Nhà xuất bản: ĐHĐNĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[7] 7. Phần mềm toán học - Năm xuất bản: 2007; Nhà xuất bản: ĐHĐNĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[8] Quy hoạch tuyến tính - Năm xuất bản: 2013; Nhà xuất bản: ĐHĐNĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam