Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Ngô Đình Thưởng
Ngày sinh: 1958
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Mỹ An, Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam
Quê quán: Mỹ An, Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn - Việt Nam, Năm: 1983
Đơn vị công tác: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2002)
Lĩnh vực nghiên cứu: Lập trình mạng Internet
Chuyên ngành giảng dạy: E-learning; Lập trình & Thiết kế Web
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 342 Đống Đa, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ndt473@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~ngo-dinh-thuong

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1983: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2001: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1978 đến 01-01-1989: - Công tác tại Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng
Từ 01-01-1989 đến 01-01-2001: - Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm thuộc Trường  Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Từ 01-01-2001 đến nay: - Giảng dạy tại Khoa Tin học, Trường  Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng