Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Viết Chung
Ngày sinh: 1964
Giới tính: Nam
Nơi sinh: P.Phú hòa, Tp Huế, Thừa Thiên- Huế
Quê quán: P.Phú hòa, Tp Huế, Thừa Thiên- Huế
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Huế - Việt Nam, Năm: 1986
Đơn vị công tác: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (1997)
Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ phần mềm
Chuyên ngành giảng dạy: Công nghệ phần mềm; Lập trình nâng cao; Phương pháp giảng dạy Tin học
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Hoà Khánh, Hoà Vang, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: lvchung@dce.udn.vn;chunglv2000@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-viet-chung

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1986: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 1997: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Vinh, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1986 đến 01-01-1995: - Giảng dạy tại Khoa Toán, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam–Đà Nẵng
Từ 01-01-1995 đến nay: - Tại  Khoa Toán-Tin và Khoa Tin học, Trường  Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): “Nghiên cứu, xây dựng chuẩn năng lực ứng dụng công nghệ thông tin dành cho giáo viên tiểu học”.
Chủ nhiệm: , Thành viên: Lê Viết Chung , Mã số: - Mã số: T2014-03-41
[2] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng chuẩn năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên Tiểu học và giáo viên mầm non
Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Tuấn , Thành viên: Trần Văn Hưng ,Lê Viết Chung , Mã số: T2014-03-41

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: SỰ CẦN THIÊT PHẢI TRANG BỊ HỆ THỐNG KIẾN THỨC, KĨ NẴNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỎI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Tác giả: Bùi Văn Vân, Lê Viết Chung Tạp chí: KỶ YÊU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ" PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIỂN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Số: ISBN 978-604-54-3369-0 Trang: 542-549 Năm: 2016
[2] Bài báo: Kết quả nghiên cứu ban đầu về khả năng tái sinh của một số giống đậu tương phục vụ cho kỹ thuật chuyển gen
Initial research results on plantlets regeneration ability of some soybean varieties for transgenic application

Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Kiều Thị Dung, Đặng Minh Trang, Lê Viết Chung, Nguyễn Thuý Diệp, Đặng Trọng Lương Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn Số: Trang: 35-38 Năm: 2005
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Hướng dẫn học tin học lớp 5 - Sách bài tập - Năm xuất bản: 2017; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt NamCông ty sách đà nẵng; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Hướng dẫn tin học lớp 1 - Năm xuất bản: 2017; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt NamCông ti dịch vụ sách đà nẵng; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Hướng dẫn học tin học lớp 2 - Năm xuất bản: 2017; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt NamCông ti dịch vụ xuất bản Đà nẵng; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Hướng dẫn học tin học lớp 3 - Sách giáo khoa - Năm xuất bản: 2017; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản giáo dục Việt NamCông ti dịch vụ xuất bản đà nẵng; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam