Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Doãn Cang
Ngày sinh: 1963
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Hòa Phong, Hoà Vang, TP. Đà Nẵng
Quê quán: Hòa Phong, Hoà Vang, TP. Đà Nẵng
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2013)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Chơn Tâm, Hoà Khánh, Liên Chiểu, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ldcang123@yahoo.com;ldcang@dce.udn.vn;ldcang123@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-doan-cang

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 09-01-1985 đến nay: - Cán bộ thí nghiệm Khoa Hóa trường Cao Đẳng Sư Phạm QNĐN
Từ 01-01-1990 đến nay: - Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học trường CĐSP QNĐN
Từ 01-01-1995 đến nay: - Chuyên viên phòng Đào tạo trường ĐHSp - ĐHĐN

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu giải pháp cung cấp tài nguyên phân tán trong hệ thống máy chủ ảo của Cloud Computing
Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn , Thành viên: Đặng Hùng Vĩ ,Hồ Minh Hoành ,Lê Doãn Cang ,Lê Thành Công , Mã số: Đ-2012-
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu giải pháp cung cấp tài nguyên phân tán trong hệ thống máy chủ ảo của Cloud Computing
Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn , Thành viên: Đặng Hùng Vĩ ,Hồ Minh Hoành ,Lê Doãn Cang ,Lê Thành Công , Mã số: DD2012-03-27
[3] Cấp Bộ: Định hướng giá trị tình yêu, hôn nhân, gia đình của sinh viên trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Phạm Thị Thu Hà ,Lê Thị Phi ,Bùi Văn Vân ,Lê Doãn Cang , Mã số:

Khen thưởng
[1] Huy chương - Huy chương vì sự nghiệp giáo dục - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2005.
[2] Huy chương - Huy chương vì sự nghiệp công đoàn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ; Năm: 2013.
[3] Bằng khen - Bằng khen của Thành uỷ TP. Đà Nẵng về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền - Thành ủy ; Năm: 2013, Quyết định số: 6327/QĐ-TU.
[4] Giấy khen - Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong chương trình học tập QLNN - Chọn cấp khen thưởng ; Năm: 2013, Quyết định số: 478/HVHC-KT.
[5] Bằng khen - Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Chọn cấp khen thưởng ; Năm: 2013.
[6] Bằng khen - Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm học 1997-1998 - Đoàn thanh niên ; Năm: 1998, Quyết định số: 215/QN/TƯ.
[7] Huy chương - Huy chương danh dự của Trung ương Đoàn - Đoàn thanh niên ; Năm: 1998, Quyết định số: 312/NQ/TW.
[8] Bằng khen - Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam - Chọn cấp khen thưởng ; Năm: 2011, Quyết định số: 562/QĐ-KT.