Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Đoàn Duy Bình
Ngày sinh: 1975
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
Quê quán: Triệu Long - Triệu Phong - Quảng Trị
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Tin học, Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế - Việt Nam, Năm: 1998
Đơn vị công tác: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó chủ tịch Công đoàn khoa
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên chính, Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Tính toán mềm; Tin sinh học; Hệ điều hành; Kỹ thuật và Công nghệ
Chuyên ngành giảng dạy: Kiến trúc máy tính; Mã nguồn mở; Nguyên lý Hệ điều hành; Quản trị cơ sở dữ liệu
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 106/4 Đinh Tiên Hoàng - Tp Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: - Điện thoại nhà: 0236. 3743 241
E-mail: doanduybinh@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~doan-duy-binh

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1998: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tin học Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2009: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Khoa học máy tính Tại Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Cải tiến thuật toán di truyền và áp dụng vào việc giải quyết bài toán sinh học phân tử
Chủ nhiệm: Đoàn Duy Bình , Mã số: T2018-TN-03
[2] Cấp cơ sở (Trường): Tối ưu hóa thuật toán ACO áp dụng cho bài toán dự đoán cấu trúc bậc hai của chuỗi RNA
Chủ nhiệm: Đoàn Duy Bình , Thành viên: Đặng Đức Long , Mã số: T2015-03-03
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN ĐÀN KIẾM - ACO ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN TỐI ƯU TRONG LĨNH VỰC SINH HỌC
Chủ nhiệm: Đoàn Duy Bình , Thành viên: Đặng Đức Long , Mã số: Đ2012-03-15
[4] Cấp cơ sở (Trường): Biên soạn ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho các học phần Nhập môn cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ điều hành
Chủ nhiệm: Phạm Dương Thu Hằng , Thành viên: Đoàn Duy Bình , Mã số: T2010-03-25
[5] Cấp cơ sở (Trường): Bộ câu hỏi trắc nghiệm các học phần Kiến trúc máy tính, Toán rời rạc và Tin học đại cương chuyên
Chủ nhiệm: Đoàn Duy Bình , Thành viên: Nguyễn Thanh Tuấn , Mã số:

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC BẬC HAI RNA BẰNG SỰ KẾT HỢP THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀ LOGIC MỜ
RNA SECONDARY STRUCTURE PREDICTION BY A COMBINATION OF GENETIC ALGORITHM WITH FUZZY LOGIC

Tác giả: Đoàn Duy Bình, Đặng Đức Long, Phạm Minh Tuấn Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: FAIR'2018 Trang: 110-119 Năm: 2018
[2] Bài báo: CẢI TIẾN THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀ ÁP DỤNG DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC BẬC HAI RNA
IMPROVED GENETIC ALGORITHMS AND THE APPLICATION OF PREDICTIVE RNA SECONDARY STRUCTURES

Tác giả: Đoàn Duy Bình, Phạm Minh Tuấn, Đặng Đức Long Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: FAIR 10 Trang: 54-67 Năm: 2017
[3] Bài báo: ĐÁNH GIÁ VÀ SO SÁNH CÁC GIẢI THUẬT BIỂU DIỄN CẤU TRÚC BẬC HAI CỦA RNA
EVALUATION AND COMPARISON OF PERFORMING ALGORITHMS OF RNA SECONDARY STRUCTURE

Tác giả: Đoàn Duy Bình, Đặng Đức Long, Phạm Minh Tuấn Tạp chí: TC khoa học Đại học Huế Số: 7-A Trang: 5-19 Năm: 2016
[4] Bài báo: SỬ DỤNG KỸ THUẬT TÍNH TOÁN MỀM DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC BẬC HAI CỦA RNA
Using a soft computing technique to predict the RNA secondary structure

Tác giả: Đoàn Duy Bình Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17B(04) - 2015 Trang: 1 Năm: 2015
[5] Bài báo: Áp dụng thuật toán ACO vào việc giải các bài toán tối ưu trong sinh học phân tử
Applycation of aco algorithms for molecular biology problems

Tác giả: Đoàn Duy Bình, Trần Quốc Chiến, Đặng Đức Long Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5(04) Trang: HOT Năm: 2012
[6] Bài báo: Ứng dụng giải thuật Meta-Heuristic trong bài toán tìm đường đi ngắn nhất
Application of Meta-Heuristic algorithm for a search of shortest path

Tác giả: Đoàn Duy Bình Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5(40).2010 Quy?n 1 Trang: Năm: 2010
Quốc tế
[1] Bài báo: Tìm cấu trúc tối ưu của các phân tử RNA bằng tính toán mềm
Finding optimized structures of RNA molecules by soft computing approaches

Tác giả: Đoàn Duy Bình, Đặng Đức Long, Phạm Minh Tuấn Tạp chí: Asian Workshop on Clifford's Geometric Algebra and Information Technology Số: Trang: Năm: 2015