Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Văn Mỹ
Ngày sinh: 1971
Giới tính: Nam
Nơi sinh: An Hải, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Quê quán: An Hải, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế - Việt Nam, Năm: 1998
Đơn vị công tác: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2008)
Lĩnh vực nghiên cứu: Lập trình mạng; Mạng máy tính; Ngôn ngữ lập trình chuyên
Chuyên ngành giảng dạy: Công nghệ thông tin; Sư phạm Tin
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Tổ 34, An Tân, An Hải Bắc, Sơn Trà, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: lvmy@dce.udn.vn; lvmdn@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-van-my

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1998: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2008: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 05-06-2020 đến nay: - Giảng dạy tại Khoa Toán-Tin và Khoa Tin học, Trường  Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): “Ứng dụng phần mềm VMware xây dựng mạng ảo phục vụ giảng dạy thực hành môn Mạng máy tính”
Chủ nhiệm: Lê Văn Mỹ , Mã số: T2013-03-07