Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trần Uyên Trang
Ngày sinh: 1979
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: TP. Đà Nẵng
Quê quán: Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán Tin, Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2001
Đơn vị công tác: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2008)
Lĩnh vực nghiên cứu: Lập trình chuyên nâng cao; Lập trình hướng đối tượng; Trí tuệ nhân tạo
Chuyên ngành giảng dạy: Công nghệ thông tin; Sư phạm Tin
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K147/42 Nguyễn Tri Phương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113733293
E-mail: trang.tranuyen@gmail.com; tutrang@ued.vn; tutrang@dce.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-uyen-trang

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1997 đến Năm 2001: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Sư phạm; Chuyên ngành - Toán Tin Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2005 đến Năm 2008: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Kỹ thuật; Chuyên ngành - Khoa học Máy tính Tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 08-03-2002 đến 25-04-2004: Giảng viên - Khoa Toán Tin, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Từ 25-04-2004 đến nay: Giảng viên - Khoa Tin học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Sách - giáo trình
[1] Giáo trình Trí tuệ nhân tạo - Năm xuất bản: 2005; Nhà xuất bản: ĐHĐNĐHĐN; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Giáo trình Lập trình hướng đôi tượng với C++ - Năm xuất bản: 2004; Nhà xuất bản: ĐHĐNĐHĐN; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C - Năm xuất bản: 2004; Nhà xuất bản: ĐHĐN; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Đạt thành tích học tập xuất sắc - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2009, Ngày 01-01-1900.