Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thanh Tuấn
Ngày sinh: 1981
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Hải Châu, Đà Nẵng
Quê quán: Hải Châu, Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2003
Đơn vị công tác: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2008)
Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ phần mềm; Tối ưu; Trí tuệ nhân tạo; Mô phỏng, mô hình hóa; Kỹ thuật lập trình
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm
Điện thoại cơ quan: 3733293
E-mail: nttuan@dce.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thanh-tuan

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1999 đến Năm 2003: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư phạm Toán Tin; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2005 đến Năm 2008: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Công nghệ thông tin; Chuyên ngành - Trí tuệ nhân tạo & Đa phương tiện Tại Viện Tin học Pháp ngữ Hà Nội & Université de La Rochelle – CH Pháp, Quốc tế

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-12-2003 đến 01-04-2012: Giảng viên - Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ 01-04-2012 đến 31-12-2014: Phó chủ nhiệm khoa - Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ 01-01-2015 đến nay: Giảng viên - Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Mô phỏng giao thông đô thị thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Tuấn , Mã số: Đ2011-03-05
[2] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng chuẩn năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên Tiểu học và giáo viên mầm non
Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Tuấn , Thành viên: Trần Văn Hưng ,Lê Viết Chung , Mã số: T2014-03-41
[3] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng bộ đề thi tự luận cho các học phần Ngôn ngữ lập trình
Chủ nhiệm: Lê Thị Bích Hồng , Thành viên: Nguyễn Thanh Tuấn , Mã số: T2011-ĐN03-39
[4] Cấp cơ sở (Trường): Bộ câu hỏi trắc nghiệm các học phần Kiến trúc máy tính, Toán rời rạc và Tin học đại cương chuyên
Chủ nhiệm: Đoàn Duy Bình , Thành viên: Nguyễn Thanh Tuấn , Mã số:
[5] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Giải thuật tìm đường đi ngắn nhất giữa hai tập đỉnh.
Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Tuấn , Mã số: T04-16-68
[6] Cấp cơ sở (Trường): Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giảng dạy Tin học đại cương không chuyên
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thanh Tuấn , Mã số: T2012-03-15

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: XÂY DỰNG CHUẨN NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BUILDING STANDARDS OF CAPACITY TO APPLY INFORMATION TECHNOLOGY FOR PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN DANANG CITY

Tác giả: Trần Văn Hưng, Nguyễn Thanh Tuấn Tạp chí: KY Hội thảo quốc tế Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Số: Trang: 371-379 Năm: 2016
[2] Bài báo: Mô hình hệ thống đa tác tử để mô phỏng giao thông đô thị
MULTI-AGENT SYSTEM MODEL FOR URBAN TRAFFIC SIMULATION

Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Hoàng Thị Thanh Hà Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 1(74).2014 Trang: Năm: 2014
[3] Tham luận: Mô hình mạng giao thông mở rộng và bài toán phân luồng giao thông
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Thanh Tuấn, Phan Cao Thọ Tạp chí: KY Hội thảo quốc gia “Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triển bên vững” Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: 165-171 Năm: 2013
[4] Bài báo: Mô hình mạng giao thông mở rộng và bài toán phân luồng giao thông
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Quốc Chiến, Phan Cao Thọ Tạp chí: Hội thảo về Giao thông bền vững Số: Trang: Năm: 2013
[5] Bài báo: Mô phỏng giao thông sử dụng hệ thống đa tác tử
TRAFFIC SIMULATION USING MULTI-AGENT SYSTEM

Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 05(40)2010 Trang: Năm: 2010
[6] Bài báo: Giải thuật tìm đường đi ngắn nhất giữa hai tập đỉnh
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Quốc Chiến Tạp chí: KY Hội thảo quốc gia Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông lần thứ 16, 2013 Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2004
[7] Bài báo: Đường kính hai tập đỉnh đồ thị - Khái niệm, giải thuật và chương trình
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Quốc Chiến Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ III Số: Trang: Năm: 2004
[8] Bài báo: Một số giải thuật tìm đường đi ngắn nhất giữa hai tập đỉnh
Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Thanh Tuấn Tạp chí: KY Hội thảo quốc gia: Một số vấn đề chọn lọc của CNTT Số: Trang: 53-59 Năm: 2004
Quốc tế