Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Phùng Thị Minh Tâm
Ngày sinh: 1964
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thủy Dương, Hưởng Thủy, TT-Huế
Quê quán: Thủy Dương, Hưởng Thủy, TT-Huế
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư (2011)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Tổ 89 Đa Phước 2, Hòa Khánh, Liên chiểu, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ptmtam@dce.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~phung-thi-minh-tam