Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Ngày sinh: 1984
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Bình Định- Thăng Bình- Quảng Nam
Quê quán: Bình Định- Thăng Bình- Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Tại: Đại học Sư phạm - Việt Nam, Năm: 2006
Đơn vị công tác: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2016)
Lĩnh vực nghiên cứu: Data Mining, Machine Learning, Pattern Recognition, Mathematical Modeling; • Data Analysis, Multidimensional signal processing and Mining for Large Scale Data, applied for time series mining for healthcare applications in Bioinformatics and Computational Neuroscience; • Tensor Decomposition and Factorization for high dimensional dataset; • Large scale optimization framework and deep learning; • Probabilistic programming languages, inference algorithms and complier; (3) Large scale optimization framework and deep learning; (4) Probabilistic programming languages, inference algorithms and complier
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K99/70 Thái Thị Bôi, Thanh Khê, ĐN
Điện thoại cơ quan: 0905062242
E-mail: ngocanhdhsp@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-ngoc-anh

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2002 đến Năm 2006: Trình độ - Đại học; Ngành - Công nghệ thông tin; Chuyên ngành - Công nghệ thông tin Tại Đại học Sư phạm, Việt Nam
Từ Năm 2008 đến Năm 2011: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Khoa học máy tính; Chuyên ngành - Khoa học máy tính Tại Đại học Quốc gia Chonnam, Korea, Republic of
Từ Năm 2011 đến Năm 2016: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Khoa học máy tính; Chuyên ngành - Khoa học máy tính Tại Đại học Quốc gia Chonnam, Korea, Republic of

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-09-2006 đến 04-09-2007: Giảng viên - Khoa Tin Học- Trường Đại học Sư Phạm- Đại học Đà Nẵng
Từ 01-04-2007 đến 01-04-2008: Trợ giảng - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Tp Hồ Chí Minh
Từ 01-05-2008 đến 31-08-2008: Giảng viên - Khoa Tin học- Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: DNA Sequences Representation Derived from Discrete Wavelet Transformation for Text Similarity Recognition
DNA Sequences Representation Derived from Discrete Wavelet Transformation for Text Similarity Recognition

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hồ Phan Hiếu, Vo Trung Hung Tạp chí: Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems Số: 769 Trang: 75-84 Năm: 2018
[2] Bài báo: Similarity Detection for Higher-Order Structure of DNA Sequences
Similarity Detection for Higher-Order Structure of DNA Sequences

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hồ Phan Hiếu, Cộng Sự 1, Vo Trung Hung Tạp chí: Journal of Science and Technology Số: 2 Trang: Năm: 2017
[3] Bài báo: Một số phương pháp tính độ tương đồng văn bản dựa trên mô hình vectơ
Một số phương pháp tính độ tương đồng văn bản dựa trên mô hình vectơ

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hồ Phan Hiếu, Vo Trung Hung Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: Trang: Năm: 2017
[4] Bài báo: Nhận dạng biểu hiện microarry với cấu trúc đa tuyến tính dựa trên đại số tensor
Tensor-based algebra for multilinear structure of microarray expression recognition

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hồ Phan Hiếu, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Võ Trung Hùng Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: X-2017 Trang: 877-883 Năm: 2017
[5] Bài báo: Một cách tiếp cận mới để phát hiện sự giống nhau của văn bản dựa trên phép biến đổi wavelet rời rạc
A Novel Approach Based On Discrete Wavelet Transformation For Text Similarity Detection

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hồ Phan Hiếu, Vo Trung Hung, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: Trang: Năm: 2017
[6] Tham luận: Data Warehouse Designing for Vietnamese Document-based Plagiarism Detection System
Data Warehouse Designing for Vietnamese Document-based Plagiarism Detection System

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hồ Phan Hiếu, Vo Trung Hung Tạp chí: IEEE International Conference on Systems Science and Engineering Số: Trang: Năm: 2017
[7] Bài báo: So sánh văn bản dựa trên mô hình Vector
So sánh văn bản dựa trên mô hình Vector

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Vo Trung Hung, Hồ Phan Hiếu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu) Số: Trang: Năm: 2017
Quốc tế
[1] Bài báo: Low-Feature Extraction for Multi-label Patterns Analyzing in Complex Time Series Mining
Low-Feature Extraction for Multi-label Patterns Analyzing in Complex Time Series Mining

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Vo Trung Hung, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS) Số: X Trang: 307-317 Năm: 2018
[2] Bài báo: Comparison of the Documents Based On Vector Model: A Case Study of Vietnamese Documents
Comparison of the Documents Based On Vector Model: A Case Study of Vietnamese Documents

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Vo Trung Hung, Hồ Phan Hiếu, Cộng Sự 1 Tạp chí: American Journal of Engineering Research Số: Trang: Năm: 2017
[3] Bài báo: HOKF: High Order Kalman Filter for Epilepsy Forecasting Modeling
HOKF: High Order Kalman Filter for Epilepsy Forecasting Modeling

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Cộng Sự 2 Tạp chí: Số: 5 Trang: 1-32 Năm: 2017
[4] Bài báo: Hidden Discriminative Features Extraction for Supervised High-order Time Series Modeling
Hidden Discriminative Features Extraction for Supervised High-order Time Series Modeling

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Cộng Sự 2 Tạp chí: Computer in Biology and Medicine Số: 78 Trang: 81-90 Năm: 2016
[5] Tham luận: Feature Extraction of Emotional States for EEG-based Rage Control
Feature Extraction of Emotional States for EEG-based Rage Control

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh, Cộng Sự 1 Tạp chí: 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing Số: Trang: Năm: 2016

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Decision of the People’s Committee of Danang City on Awarding Cetificate of Merit, For having won the Prize in IT for distinguished female student from the Committee of HO CHI MINH Communist Youth Union and the ministry Science and Technlogy in 2004. - Thành phố ; Năm: 2004.
[2] Huy chương - Medal for Creative Youth, Awarded by The Central Committee of Ho Chi Minh Communist Youth Union to student “for having won the prize in IT for distinguished female students of 2004” - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2004.
[3] Chứng nhận - Certificate of Achievement in Information Technology for the year 2004, Awarded by Ministry of Science and Technology for the achievement in IT for the year of 2004 for distinguished female student - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2004.
[4] Giấy khen - Certificate of Merit of President of the University of DaNang, Awarded for having won the First Prize in “The 5th Scientific Research Conference for student” of the University of Da Nang. - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2005.
[5] Giấy khen - Certificate of Merit of The Minister of Education and Training, Awarded for having won the Incentive Prize in “The Scientific for Student" in 2006. - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2006.
[6] Chứng nhận - Korean Government Scholarship Program for Graduate, Awarded by President of National Institue for International Education Ministry of Education, Science and Technology, Korea. - Quốc tế ; Năm: 2008 - 2011.
[7] Chứng nhận - Brain Korea Scholarship for IT Student, Awarded by Chonnam National University, Korea - Quốc tế ; Năm: 2011 - 2012.
[8] Chứng nhận - Engineering Scholarship for Distinguished Student, Awarded by Chonnam National University, Korea. - Quốc tế ; Năm: 2013 - 2014.
[9] Bằng sáng tạo - Patent: Unsupervised Learning Mining Method of Time-Series Data and its Supported Device - Quốc tế ; Năm: 2014.
[10] Bằng sáng tạo - Patent: Long-Interval Consecutive Missing Values Reconstruction Algorithm for Time series - Quốc tế ; Năm: 2013.
[11] Chứng nhận - Programme Signup: Interpretability of Unsupervised Mining based on the Extracted Feature in the Time-series Data of the Multi-applications - Quốc tế ; Năm: 2012.
[12] Chứng nhận - Programme Signup: Exploting Hidden Pattern for Handling Incomplete Coevolving EEG Time Series - Quốc tế ; Năm: 2011.
[13] Chứng nhận - Programme Signup: Dynamic Time Warping and Single Hidden Layer Feedforward Neural Networks for Temporal Sign Language Recognition - Quốc tế ; Năm: 2011.
[14] Giấy khen - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Chuyên gia- Lưu học Sinh- Lao động tại Deajeon - Quốc tế ; Năm: 2009.
[15] Giấy khen - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Chuyên gia- Lưu học Sinh- Lao động tại Gwangju - Quốc tế ; Năm: 2011.