Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hải
Ngày sinh: 1986
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Belarus State University - Belarus, Năm: 2009
Đơn vị công tác: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu: Networks; System Programming
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP. ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: haispdn@gmail.com; hoanghai@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-hoang-hai-spdn

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2004 đến Năm 2009: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Computer Science; Chuyên ngành - Tại Belarus State University, Belarus
Từ Năm 2009 đến Năm 2010: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Computer Science; Chuyên ngành - Tại Belarus State University, Belarus
Từ Năm 2011 đến Năm 2014: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Computer Science; Chuyên ngành - Interconnection Networks Tại Autonomous University of Barcelona, Spain

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-09-2010 đến 30-06-2017: Giảng viên - Khoa Tin học - ĐHSP - ĐHĐN

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Phương pháp phân đoạn mạch máu cho hình ảnh đáy võng mạc dựa trên các nhà điều hành độ cong chính và hình ảnh phái sinh thích ứng
Blood Vessels Segmentation Method For Retinal Fundus Images Based On Adaptive Principal Curvature And Image Derivative Operators

Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải Tạp chí: ISPRS International Workshop - Photogrammetric and computer vision techniques for video Surveillance, Biometrics and Biomedicine Số: Trang: 211-218 Năm: 2019
[2] Bài báo: Các phương pháp tạo ranh giới ban đầu tự động dựa trên các máy dò cạnh cho chức năng thiết lập cấp độ của mô hình phân đoạn Chan-Vese và các ứng dụng trong xử lý ảnh y sinh
Automatic Initial Boundary Generation Methods Based on Edge Detectors for the Level Set Function of the Chan-Vese Segmentation Model and Applications in Biomedical Image Processing

Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải Tạp chí: International Conference on Frontiers of Intelligent Computing: Theory and Application (FICTA) Số: Trang: Năm: 2018
[3] Bài báo: Chọn thang đo phù hợp trong phương pháp làm mịn hình ảnh bằng khuyêch tán phi tuyến
On Selecting the Appropriate Scale in Image Selective Smoothing by Nonlinear Diffusion

Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải Tạp chí: IEEE International conference on Communications and Electronics Số: Trang: 267-272 Năm: 2018
[4] Bài báo: Lựa chọn tham số chính quy trong phục hồi hình ảnh với Gradient nghịch đảo: Tỷ lệ đơn hoặc đa biến?
Regularization Parameter Selection in Image Restoration with Inverse Gradient: Single Scale or Multiscale?

Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải Tạp chí: IEEE International conference on Communications and Electronics Số: Trang: 278-282 Năm: 2018
[5] Bài báo: Một phương pháp khử nhiễu video dựa trên phép lặp Bregman
Video Denoising Method Based On The Bregman Iteration

Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: Trang: Năm: 2017
[6] Tham luận: Kiến trúc mạng tiết kiệm năng lượng trong hệ thống tính toán song song
Energy Efficient Interconnection Networks for Parallel Systems

Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải Tạp chí: KY HTKH HỆ THỐNG THÔNG TIN
The 1st Conference on Information Systems (tháng 04/2014) Số: Trang: 7 Năm: 2014
Quốc tế
[1] Bài báo: Khôi Phục Ảnh Bằng Biến Phân Đầy Đủ Và Ước Lượng Tham Số Chính Quy Lặp
Image Restoration With Total Variation and Iterative Regularization Parameter Estimation

Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải Tạp chí: International Journal of computer Science & Information Technology Số: ISBN: 978-1-4503-5328-1 Trang: 378-384 Năm: 2017
[2] Bài báo: Cơ chế tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu suất cho hệ thống mạng của hệ thống song song
Performance-Aware Energy Saving Mechanism in Interconnection Networks for Parallel Systems

Tác giả: Nguyễn Hoàng Hải Tạp chí: Automation and Remote Control Số: 29 Trang: 134-144 Năm: 2014