Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trần Văn Hưng
Ngày sinh: 1980
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán: Gio Mai Gio Linh Quảng Trị
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2008)
Lĩnh vực nghiên cứu: Ứng dụng CNTT trong dạy học; Đồ hoạ máy tính; Lí thuyết tính toán; Phương pháp dạy học
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Tổ 89, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, ĐN
Điện thoại cơ quan: 05113733293 - Điện thoại nhà: 05113649928
E-mail: tvhung@ued.udn.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-van-hung

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 10-01-2011 đến nay: Giảng Viên - Giảng dạy tại khoa Tin học Trường Đại học Sư Phạm - ĐH Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng hệ thống chấm bài tự động hỗ trợ giảng dạy các môn học lập trình
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Văn Hưng , Mã số: T2016-03-16
[2] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng hệ thống chấm bài tự động hỗ trợ giảng dạy các môn học lập trình
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Văn Hưng , Mã số: T2016-03-16
[3] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng hệ thống chấm bài tự động hỗ trợ giảng dạy các môn học lập trình
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Văn Hưng , Mã số: T2016-03-16
[4] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng hệ thống chấm bài tự động hỗ trợ giảng dạy các môn học lập trình
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Văn Hưng , Mã số: T2016-03-16
[5] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng hệ thống chấm bài tự động hỗ trợ giảng dạy các môn học lập trình
Chủ nhiệm: Phạm Anh Phương , Thành viên: Trần Văn Hưng , Mã số: T2016 - 03016
[6] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng hệ thống chấm bài tự động hỗ trợ giảng dạy các môn học lập trình
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Văn Hưng , Mã số: T2016-03-16
[7] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng hệ thống chấm bài tự động hỗ trợ giảng dạy các môn học lập trình
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Văn Hưng , Mã số: T2016-03-16
[8] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng chuẩn năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho giáo viên Tiểu học và giáo viên mầm non
Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Tuấn , Thành viên: Trần Văn Hưng ,Lê Viết Chung , Mã số: T2014-03-41
[9] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DƯNG HỆ THỐNG BÀI GIẢNG THỰC HÀNH TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO KHỐI KHÔNG CHUYÊN THEO CHUẨN SCORM TÍCH HỢP LÊN LMS MOODLE
Chủ nhiệm: Trần Văn Hưng , Mã số: T2013-03-08
[10] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng quy trình sử dụng các phần mầm hỗ trợ thiết kế hoạt động dạy học một số chủ đề môn Toán tại trường THPT
Chủ nhiệm: Trần Văn Hưng , Mã số: T2015
[11] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng hệ thống chấm bài tự động hỗ trợ giảng dạy các môn học lập trình
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Văn Hưng , Mã số: T2016-03-16

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÁCH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM DẠY HỌC MÔN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Ở CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
DESIGN AND CREATE DIGITAL HYBRID TEXT BOOK EXAMINE ITS UTILIZATION IN TEACHING DATABASE MANAGEMENT SYSTEM SUBJECT AT HIGH SCHOOL

Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Trần Văn Hưng, Hồ Ngọc Tú, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Vũ Thị Trà Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 34(03).2019 Trang: 73 Năm: 2019
[2] Bài báo: MÔ HÌNH DẠY HỌC KẾT HỢP. GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG BỐI CẢNH CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
BLENDED LEARNING – A SOLUCTION TO TRAINING AT UNIVERSITIES MEETING THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

Tác giả: Trần Văn Hưng Tạp chí: KY HTKH cấp Quốc tế Số: 1 Trang: 617-623 Năm: 2018
[3] Bài báo: Mô hình Blended learning. Đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo nghề đáp ứng bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
BLENDED LEARNING MODEL - INNOVATIVE TEACHING METHOD IN VOCATIONAL TRAINING MEETING THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

Tác giả: Trần Văn Hưng Tạp chí: KY hội thảo khoa học Quốc tế ICSS2018 Số: Trang: 405-414 Năm: 2018
[4] Bài báo: Sử dụng mô hình blended learning đổi mới phương pháp dạy học trong giáo dục phổ thông
Tác giả: Trần Văn Hưng Tạp chí: KY HTKH cấp Quốc gia Số: Trang: Năm: 2018
[5] Bài báo: Thiết kế các khóa học kết hợp dựa vào PCHT trong dạy học cho SV ở trường đại học.
Tác giả: Trần Văn Hưng Tạp chí: TC thiết bị giáo dục Số: Trang: Năm: 2018
[6] Bài báo: QUY TRÌNH DẠY HỌC KẾT HỢP DỰA VÀO PHONG CÁCH HỌC TẬP TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC
THE PROCEDURE FOR LEARNING STYLE-BASED BLENDED LEARNING IN TEACHER EDUATION

Tác giả: Trần Văn Hưng Tạp chí: TC khoa học giáo dục Số: Trang: Năm: 2018
[7] Bài báo: Sử dụng mô hình blended learning đổi mới phương pháp dạy học trong giáo dục phổ thông
Tác giả: Trần Văn Hưng, Lưu Trang Tạp chí: KY HTKH quốc gia: Tiếp cân giáo dục thông minh trong đổi mới giáo dục phổ thông Số: Trang: 93-119 Năm: 2018
[8] Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (QUA KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG)
Applying information technology in teaching math at high school: status quo and solutions (based on a reality survey in Danang)

Tác giả: Trần Văn Hưng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 63 Năm: 2016
[9] Bài báo: XÂY DỰNG CHUẨN NĂNG LỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BUILDING STANDARDS OF CAPACITY TO APPLY INFORMATION TECHNOLOGY FOR PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN DANANG CITY

Tác giả: Trần Văn Hưng, Nguyễn Thanh Tuấn Tạp chí: KY Hội thảo quốc tế Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Số: Trang: 371-379 Năm: 2016
[10] Bài báo: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN THÔNG QUA ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
Developing students’ creativity through the innovation in teaching methods

Tác giả: Trần Văn Hưng Tạp chí: Journal of science of Hune Số: 11 Trang: 46-56 Năm: 2016
[11] Tham luận: Tiềm lực của Trường ĐHSP-ĐHĐN trong việc xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin phục vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
DUEd's Potentials in Building IT Center for Teachers and Educational Managers Training

Tác giả: Lê Quang Sơn, Lê Thanh Huy, Phạm Dương Thu Hằng, Trần Văn Hưng, Trịnh Khắc Đức, Đặng Hùng Vĩ Tạp chí: KY Hội thảo “Phát triển hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ Số: 1 Trang: Năm: 2016
[12] Bài báo: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH CNTT TRONG MÔI TRƯỜNG B-LEARNING THÔNG QUA HỌC PHẦN ĐỒ HỌA MÁY TÍNH
Tác giả: Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy Tạp chí: HTKH cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc năm 2016 Số: Trang: 213-225 Năm: 2016
[13] Bài báo: MÔ HÌNH B-LEARNING VÀ ỨNG DUNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THỰC HÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tác giả: Trần Văn Hưng, Cộng Sự 1 Tạp chí: HTKH cấp quốc gia " Giáo dục kỹ thuật các xu hướng công nghệ và thách thức" Số: Trang: 108-115 Năm: 2016
[14] Bài báo: DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN CÁC NGÀNH KĨ THUẬT TRONG MÔI TRƯỜNG B-LEARNING THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC
Tác giả: Trần Văn Hưng, Cộng Sự 1 Tạp chí: Kĩ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia " GIÁO DỤC KỸ THUẬT CÁC XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ VÀ THÁCH THỨC" Số: Trang: 156-165 Năm: 2016
[15] Bài báo: ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN THÔNG QUA MÔ HÌNH BLENDED LEARNING (B-Leanrning)
THE INNOVATION IN TRAINING AND RETRAINING TEACHING STAFF THROUGH BLENDED LEARNING MODEL

Tác giả: Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy Tạp chí: KY Hội thảo quốc tế Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Số: Trang: 280-289 Năm: 2016
[16] Bài báo: HUẤN LUYỆN LẬP TRÌNH NHÓM THEO TIẾP CẬN CDIO
BY TEAM TRAINING PROGRAMMING ACCESS CDIO

Tác giả: Trần Văn Hưng Tạp chí: KY hội thảo khoa học Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Số: Trang: 895-903 Năm: 2015
[17] Bài báo: NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CHO GIẢNG VIÊN THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO NHÓM DỰA TRÊN THUẬT TOÁN TÔ MÀU.
ADVANCED CAPACITY FOR TEACHING IN PROCESS TRAINERS TEACHING BY ORGANIZATION BASED ALGORITHM GREEDY COLORING.

Tác giả: Trần Văn Hưng, Phạm Anh Phương Tạp chí: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 Số: ISBN 9786048013103 Trang: 271-281 Năm: 2015
[18] Bài báo: Xây dựng hệ thống bài giảng tin học đại cương dành cho khối không chuyên theo chuẩn Scorm tích hợp LMS Moodle
Xây dựng hệ thống bài giảng tin học đại cương dành cho khối không chuyên theo chuẩn Scorm tích hợp LMS Moodle

Tác giả: Trần Văn Hưng Tạp chí: TC ISSN Đại học Sư phạm Hà Nội Số: Trang: Năm: 2015
[19] Bài báo: Sử dụng phần mềm Cabri 3D trong dạy học nội dung "quỹ tích" chương trình hình học lớp 9 trung học cơ sở
Tác giả: Trần Văn Hưng, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: 319-327 Năm: 2014
[20] Bài báo: Sử dụng phần mềm Crocodile ICT 605 hổ trợ dạy và học thuật toán THPT
Using software supports 605 Crocodile ICT teaching and learning algorithms THPT

Tác giả: Trần Văn Hưng, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: 1 Trang: Năm: 2014
[21] Tham luận: Ứng dụng phần mềm Cabri3D vào việc giải bài tập hình học không gian lớp 11 phần "Tập hợp điểm - Quỹ tích của điểm"
Cabri3D software applications to the solution of the geometry of space exerise classes section 11 " set point – point of research fund "

Tác giả: Trần Văn Hưng Tạp chí: KY HTKH Ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo Số: Trang: 245-250 Năm: 2014
[22] Bài báo: Phần mềm hỗ trợ học sinh tự học môn vật lí, chương " Hạt nhân nguyên tử"
The software supports to self - studying physics grade 12 - Chapter "atomic nucleus"

Tác giả: Trần Văn Hưng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 8 Trang: Năm: 2013
[23] Bài báo: Hệ thống quản lý đoàn viên - sinh viên góp phần đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học đào tạo theo học chế tín chỉ
Tác giả: Đặng Thị Thuý An, Nhữ Văn Cử, Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy, Trần Thị Bích Liễu, Trần Xuân Trường Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2010
Quốc tế
[1] Bài báo: The proposal of blanded learning towards learning styles in training students at universities
The proposal of blanded learning towards learning styles in training students at universities

Tác giả: Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy Tạp chí: Procceding at Call 2017, International Scientific Conference at Berkeley university of California USA, 7/2017 Số: D/2017/12.293/19; ISBN 9789057285509 Trang: 744-760 Năm: 2017
[2] Bài báo: The application of flipped classroom to the process of teaching students at university
The application of flipped classroom to the process of teaching students at university

Tác giả: Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy Tạp chí: Procceding at Call 2017, International Scientific Conference at Berkeley university of California USA, 7/2017 Số: D/2017/12.293/19 Trang: 734-743 Năm: 2017
[3] Bài báo: The Application of Flipped Classroom in Teaching University Students: A Case Study From Vietnam
The Application of Flipped Classroom in Teaching University Students: A Case Study From Vietnam

Tác giả: Trần Văn Hưng, Lê Thanh Huy Tạp chí: International Journal of Quality Assurance in Engineering and Technology Education (IJQAETE) Số: Volume 6, Issue 1 Trang: 40-52 Năm: 2017
[4] Bài báo: mô hình blended learning và ứng dụng dạy học thực hành cho SV kĩ thuật
BLENDED LEARNING AND ITS APPLICATION TO THE INNOVATION IN METHODOLOGY OF TEACHING PRACTICE LESSONS TO STUDENTS OF ENGINEERING IN VIET NAM

Tác giả: Trần Văn Hưng Tạp chí: Số: Trang: 238-247 Năm: 2017

Sách - giáo trình
[1] Phân loại và giải nhanh bài tập trắc nghiệm vật lý 12 theo định hướng phát triển năng lực học sinh - tập 3. - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: Đại học Sư phạmViệt Nam; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam