Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Hồ Ngọc Tú
Ngày sinh: 1989
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Điện Bàn - Quảng Nam
Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2013)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Phạm Như Xương, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: hotudhsp@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~ho-ngoc-tu

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 10-01-2011 đến nay: - Giảng dạy tại Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Phần mềm hỗ trợ công tác giáo vụ khoa Tin học
Chủ nhiệm: Hồ Ngọc Tú , Mã số: T2012-03- 14
[2] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng hệ thống quản lý thi đua khen thưởng tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Vương , Thành viên: Hồ Ngọc Tú , Mã số: T2015-03-32

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÁCH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM DẠY HỌC MÔN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Ở CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
DESIGN AND CREATE DIGITAL HYBRID TEXT BOOK EXAMINE ITS UTILIZATION IN TEACHING DATABASE MANAGEMENT SYSTEM SUBJECT AT HIGH SCHOOL

Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Trần Văn Hưng, Hồ Ngọc Tú, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Vũ Thị Trà Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 34(03).2019 Trang: 73 Năm: 2019
[2] Bài báo: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ANDROID CUNG CẤP TIN TỨC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Building up Android application to provide news for students of University of Education - the University of Danang

Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Hồ Ngọc Tú Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 12 Năm: 2016
[3] Bài báo: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thi đua khen thưởng tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Hồ Ngọc Tú, Nguyễn Văn Vương Tạp chí: KY Hội nghị Cán bộ trẻ toàn quốc lần thứ V - 2015 Số: Trang: 122-122 Năm: 2015
Quốc tế