Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Thị Thanh Hương
Ngày sinh: 1959
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Hải Quế, Hải Lăng, Quảng Trị
Quê quán: Hải Quế, Hải Lăng, Quảng Trị
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế - Việt Nam, Năm: 1982
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (1998)
Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý tự nhiên
Chuyên ngành giảng dạy: Đại cương Khoa học trái đất; Địa mạo; Khí quyển; Khí tượng – Khí hậu; Thạch quyển – Thuỷ quyển; Thuỷ văn
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Tổ 23 Chơn Tâm 2, Hoà Khánh, Liên Chiểu, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ltthuong@dce.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-thi-thanh-huong

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1982: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Huế, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 1999: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1982 đến nay: - Giảng viên Khoa Sử-Địa, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng
Từ 01-01-1995 đến 01-01-2005: - Giảng viên Khoa Sử-Địa Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.
Từ 01-01-2005 đến nay: - Giảng viên Khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.  

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho các học phần Địa lý tự nhiên đại cương
Chủ nhiệm: Lê Thị Thanh Hương , Mã số: T2010
[2] Cấp cơ sở (Trường): Kinh nghiệm dự báo thời tiết khí hậu qua tục ngữ ca dao Việt Nam
Chủ nhiệm: Lê Thị Thanh Hương , Mã số: T01-16-09
[3] Cấp cơ sở (Trường): Sử dụng các phương tiện trực quan trong dạy học Địa lý ở trường phổ thông
Chủ nhiệm: Lê Thị Thanh Hương , Mã số: T1999
[4] Cấp cơ sở (Trường): Đặc trưng gió mùa Đông Bắc ở Quảng Nam Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Thị Thanh Hương , Mã số:

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Gíao dục biến đổi khí hậu qua môn Địa lý ở trường trung học phổ thông
Climate chamge education through geographi in high schools

Tác giả: Lê Thị Thanh Hương Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Gíao dục Trường Đại học Sư phạm Số: 7(02) Trang: 91-95 Năm: 2013
[2] Bài báo: Một số phương pháp nâng cao năng lực tự học của sinh viên trong dạy học môn Khí tượng Khí hậu ở Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Some methods to improuve students' self-study capacity in the teaching of meteorology- climatology course at the faculty of geography, college of education, Danang University

Tác giả: Lê Thị Thanh Hương Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(47) Trang: 239-244 Năm: 2011
[3] Bài báo: Vai trò và thực trạng sử dụng các phương tiện dạy học hiện nay ở các trường trung học cơ sở ở một số trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Lê Thị Thanh Hương Tạp chí: Bài viết đăng trong Thông báo khoa học năm 1998. Số: Trang: Năm: 1998
Quốc tế