Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Đậu Thị Hoà
Ngày sinh: 1957
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thống Nhất, Thanh Hà, Thanh Ba, Phú Thọ
Quê quán: Thống Nhất, Thanh Hà, Thanh Ba, Phú Thọ
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư phạm Địa lý, Tại: Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc - Việt Nam, Năm: 1979
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Địa lý; Khoa học Giáo dục; Khoa học Môi trường
Chuyên ngành giảng dạy: Địa lý tự nhiên Việt Nam; Phương pháp giảng dạy Địa lý
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: 27/1 Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Minh, Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: hoaspdn.57@gmail.com ; dthoa@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~dau-thi-hoa

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1975 đến Năm 1979: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư phạm Địa lý; Chuyên ngành - Sư phạm Địa lý Tại Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, Việt Nam
Từ Năm 1980 đến Năm 1982: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Địa lý tự nhiên; Chuyên ngành - Khí hậu Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, Việt Nam
Từ Năm 1990 đến Năm 1995: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Giáo dục học; Chuyên ngành - Phương pháp dạy học Địa lý Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-07-1979 đến 01-12-1982: Giảng viên - Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc
Từ 01-01-1982 đến 01-01-1994: Giảng viên - Khoa Sử-Địa, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng
Từ 01-01-1985 đến 01-01-1994: Tổ trưởng Bộ môn Địa lý - Trường CĐSP Quảng Nam - Đà Nẵng
Từ 01-01-1994 đến 31-12-2004: Phó Chủ nhiệm Khoa Sử Địa - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ 01-01-2005 đến 31-05-2017: Giảng viên - Khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Sử dụng số liệu thống kê trong dạy học Địa lí Kinh tế Việt Nam theo hướng phát triển năng lực sinh viên
Chủ nhiệm: Nguyễn Đặng Thảo Nguyên , Thành viên: Đậu Thị Hoà ,Trương Phước Minh , Mã số: T2016 – 03 - 14
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập Địa lí 12 ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo định hướng phát triển năng lực
Chủ nhiệm: Nguyễn văn Thái , Thành viên: Đậu Thị Hoà , Mã số: Đ2015-0373
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu phương pháp xây dựng và sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học các học phần Địa lí tự nhiên Việt Nam ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Đậu Thị Hoà , Thành viên: Hoàng Thị Diệu Hương , Mã số: Đ2012-03-21
[4] Cấp Bộ trọng điểm: Ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng dạy và học môn Sử - Địa địa phương
Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn , Thành viên: Đậu Thị Hoà , Mã số: B2000-16-26-TĐ
[5] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm cho các học phần về lý luận dạy học địa lý, địa lý kinh tế xã hội thế giới, giáo dục dân số và môi trường, quan hệ quốc tế
Chủ nhiệm: Đậu Thị Hoà , Thành viên: Hoàng Thị Diệu Huyền , Mã số: T2011-ĐN03-26
[6] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng hệ thống câu hỏi tự luận cho các học phần Địa lý tự nhiên Việt Nam và Địa lý tự nhiên các lục địa
Chủ nhiệm: Đậu Thị Hoà , Thành viên: Hồ Phong , Mã số: T2010-03-46
[7] Cấp Bộ: Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm dùng trong dạy học địa lý lớp 10 cải cách giáo dục ở trường Trung học phổ thông nhằm nâng cao năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm địa lý
Chủ nhiệm: Đậu Thị Hoà , Mã số: B2005 - 16 - 38
[8] Cấp Bộ: Nghiên cứu hiện trạng phát triển và đề xuất các biện pháp định hướng đổi mới cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và bảo vệ môi trường ở các xã vùng đồi núi huyện Hoà Vang-Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Đậu Thị Hoà , Mã số: B2002-16-13.
[9] Cấp Bộ trọng điểm: Giáo dục môi trường qua một số môn học ở Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Đậu Thị Hoà , Mã số: B2000-III-16-TĐ.
[10] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Thực trạng môi trường trường học ở các trường phổ thông ở Quảng Nam - Đà Nẵng và ảnh hưởng của nó đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Những giải pháp cải thiện. ­
Chủ nhiệm: Đậu Thị Hoà , Thành viên: Nguyễn Tấn Lê , Mã số: VNRP1996
[11] Cấp Bộ: Nghiên cứu tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường địa phương Đà Nẵng để đưa vào bài dạy Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam nhằm giáo dục môi trường cho học sinh lớp 9
Chủ nhiệm: Đậu Thị Hoà , Mã số: B96-16-01
[12] Tỉnh/Thành phố: Giáo dục bảo vệ môi trường địa phương (Quảng Nam- Đà Nẵng) qua bộ môn Địa lý tự nhiên Việt Nam (lớp 8) ở trường phổ thông cấp 2 trong tỉnh.
Chủ nhiệm: Đậu Thị Hoà , Mã số: QNĐN-1989
[13] Cấp Bộ: Việc vận dụng những phương pháp tối ưu để phát triển tư duy của học sinh dựa vào một số bài trong sách giáo khoa địa lí lớp 7 Cải Cách Giáo Dục
Chủ nhiệm: Đậu Thị Hoà , Mã số: B1987-CCGD
[14] Cấp Bộ: Với chương trình và sách giáo khoa mới, thì phương thức bồi dưỡng giáo viên ở địa phương tiến hành như thế nào để đạt hiệu quả cao
Chủ nhiệm: Đậu Thị Hoà , Mã số: B1986-CCGD
[15] Cấp Bộ: Điều tra tình hình sử dụng bản đồ, biểu đồ trong giảng dạy địa lí lớp 6 và những đề xuất trong giảng dạy địa lí lớp 6 Cải Cách Giáo Dục
Chủ nhiệm: Đậu Thị Hoà , Mã số: B1985-CCGD

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: SỬ DỤNG WEBQUEST ĐỂ DẠY HỌC THEO DỰ ÁN MÔN ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
USE THE WEBQUEST TO TEACH GEOGRAPHY BY PROJECT IN HIGH SCHOOL

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 Số: Trang: 1476 - 1483 Năm: 2018
[2] Bài báo: Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Sư phạm Địa lý nhằm đáp ứng nhu cầu của dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học hiện nay
The development of teaching capability for geographic pedagogy student to adapt the needs of teaching under the development of current leaner

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Kỷ yêu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X Số: Quyển 1 Trang: 1572-1583 Năm: 2018
[3] Bài báo: Sử dụng webquest để dạy học theo dự án môn Địa lý ở trường Trung học Phổ thông
Use the webquest to teach geography by project in high school

Tác giả: Phạm Thị Dung, Đậu Thị Hoà, Hồ Phong Tạp chí: Kỷ yêu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X Số: Quyển 2 Trang: 1476-1483 Năm: 2018
[4] Bài báo: Bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên Tiểu học theo hướng phát triển năng lực học sinh
Improving teaching competense for primary teachers towards learner's ability development

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Số: 426 Trang: 17-20 Năm: 2018
[5] Bài báo: Tác động của biến đổi khí hậu đến vùng Nam Trung bộ và phương pháp giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu cho sinh viên địa lý các trường đại học trong vùng
The impact of climate change to the Vietnam's South Central regions and educating methods to respond to climate change for pedagogically geographical students of universities in the region

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: KY Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 9 "Khoa học Địa lý Việt Nam với phát triển kinh tế xanh" - Hội Địa lý Việt Nam & Trường Đại học Quy Nhơn Số: Trang: 76-85 Năm: 2016
[6] Bài báo: Thực trạng và giải pháp sử dụng số liệu thống kê trong dạy học Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam của sinh viên khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Using statistics in teaching Vietnam Socio-economic Geography at Faculty of Geography, Danang Univerity - Situation and solution.

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Số: 393 (Kì 1 - 11/2016) Trang: 55-59 Năm: 2016
[7] Bài báo: Thiết kế các hoạt động tự học cho sinh viên trong dạy học một số học phần ở khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm
Designing self-study activities for students in teaching some modules at the faculty of geography, university of pedagogy

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: KY HTKH quốc gia "Đổi mới phương pháp giảng dạy trong các trường sư phạm theo hướng phát triển năng lực người học" - Trường ĐHSP tp Hồ Chí Minh Số: Trang: 215-224 Năm: 2016
[8] Bài báo: Tổ chức dạy học theo góc trong dạy học học phần Cơ sở tự nhiên - xã hội (chủ đề địa lí) cho sinh viên Sư phạm Tiểu học
Organizing the corner-teaching method in teaching the Foundation Nature - Society module (geography topic) for elementary-teaching pedagogical students

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Số: 376 kì 2(2/2016 Trang: 54 -56 Năm: 2016
[9] Bài báo: Tổ chức dạy học tích hợp trong dạy học địa lí ở trường phổ thông để phát triển năng lực học sinh
Organizing integrated teaching for geographic teaching in high schools to develop students’ bility

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Kỉ yếu HTKH toàn quốc bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm Số: Trang: 595 - 609 Năm: 2015
[10] Bài báo: Sử dụng các kĩ thuật dạy học phát triển năng lực học tập hợp tác cho sinh viên sư phạm tiểu học trong dạy học học phần Giáo dục môi trường
Using teaching techniques of developing cooperation in study capability for primary - teaching pedagogic students in teaching the Environmental Education module

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Số: 366 Kì 2 (9/2015) Trang: 44 - 47 Năm: 2015
[11] Bài báo: Điều tra đánh giá thực trạng dạy học địa lí ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng - Quảng Nam và đề xuất một số biện pháp
AN INVESTIGATION INTO THE REALITY OF TEACHING GEOGRAPHY IN SECONDARY SCHOOLS IN QUANG NAM – DANANG AND SOME PROPOSALS OF IMPROVING MEASURES

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Số: 353- Kì 1 Trang: 51 53 + 57 Năm: 2015
[12] Bài báo: KHẢO SÁT NHU CẦU ĐƯỢC BỒI DƯỠNG CỦA GIÁO VIÊN ĐỊA LÍ Ở CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM VÀ ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐỊA LÍ SAU NĂM 2015
A survey into high school geography teachers’ need for further training in Danang, Quang Nam and suggestions for geography teacher training program after 2015

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 13(04) - 2014 Trang: 90 Năm: 2014
[13] Bài báo: Sử dụng bản đồ tư duy trong ghi chép và tự học học phần Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam 3 của sinh viên khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Đậu Thị Hoà, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Kỉ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII Số: Trang: 290 - 296 Năm: 2014
[14] Bài báo: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Ở KHOA ĐỊA LÍ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
DESIGNING ACTIVE LEARNING PEDAGOGIES FOR STUDENTS IN TEACHING VIETNAMESE NATURAL GEOGRAPGY AT THE FACULTY OF GEOGRAPHY, UNIVERSITY OF EDUCATION

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Số: 340 Trang: 44 - 46 Năm: 2014
[15] Bài báo: Phương pháp rèn luyện kĩ năng đọc và vẽ lát cắt địa hình cho học sinh trong dạy học Địa lí tự nhiên Việt Nam
Methods to train building and reading transect topography skills for geographic students in teaching Vietnam Natural Geography.

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Số: 326 Trang: 59- 60 -64 Năm: 2014
[16] Bài báo: Phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học các học phần địa lý tự nhiên Việt Nam ở khoa địa lý, trường Đại học Sư Phạm
Methods of using mindmaps in teaching Vietnam Natural Geography modules in Geography Department, University of Education - Danang University

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN Số: 6 (01) Trang: 89 - 96 Năm: 2013
[17] Bài báo: Phương pháp hướng dẫn sinh viên xây dựng bản đồ tư duy trong học tập các học phần địa lý Việt Nam ở khoa địa lí, trường Đại học Sư Phạm
Methods of guiding students to build mind maps in studying Vietnamese Natural Geography credits at Geography Faculty, University of Pedagogy

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 12 (61) Trang: 50 - 55 Năm: 2012
[18] Tham luận: Một số phương pháp giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học đem lại hiệu quả giáo dục cao
Some methods of environmental educationforprimary school students that generate high educational effectivenness

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số: 297, kì1 Trang: 42-44 Năm: 2012
[19] Bài báo: Tổ chức hướng dẫn sinh viên sư phạm sử dụng một số kĩ thuật dạy học tiên tiến trong dạy học địa lí ở trường Trung học phổ thông
Organizing and guiding pedagogy students to use some advanced teaching techniques in teaching geography in high schools

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 7(56) Trang: 104-110 Năm: 2012
[20] Bài báo: Một số kinh nghiệm về đổi mới phương pháp dạy học qua 5 năm thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ ở khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Some experience on innovating teaching methods through five years of implementing credit system in training in Faculty of Geography – University of Education – The University of Danang

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN Số: 1 (01) Trang: 102-109 Năm: 2011
[21] Bài báo: Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án để dạy các học phần Tài nguyên khoáng sản, khí hậu, đất, nước và ô nhiễm môi trường ở khoa Địa lí, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Application of project method to teach some subjects about resource of mineral, climate, soil, water and environmental pollution in faculty of geography, danang university of education

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 2(43) Trang: 143-150 Năm: 2011
[22] Bài báo: Phương pháp hướng dẫn học sinh tự học với kênh chữ trong sách giáo khoa địa lí lớp 10.
Guidance methodology for self-studying with text channel in 10 grade geography textbook

Tác giả: Đậu Thị Hoà, Trần Thị Phượng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1(42) Trang: 202-207 Năm: 2011
[23] Bài báo: Sử dụng sơ đồ hóa trong dạy học địa lý lớp 7 nhằm phát triển tư duy liên hệ cho học sinh
Using diagram in geographic teaching in grade 7 program in oder to develop student's related thinking

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Tạp chí Giáo dục. Số: 252 Trang: 34 - 36 Năm: 2010
[24] Bài báo: Phương pháp rèn luyện kĩ năng tự học cho sinh viên Địa lý trong dạy học học phần địa lý tự nhiên Việt Nam.
Methods oftraining sefl – study skills for students in Vietnamese natural geography subject.

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 4 (39) Trang: 78 - 82 Năm: 2010
[25] Bài báo: Những vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học trong quá trình đào tạo theo học chế tín chỉ tại Khoa Địa Lý, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng – Đại học Đà Nẵng.
Problemsof teaching - learning methods innovation in credit system – based training atthe Geography faculty of Teachers’ of college - Da Nang University.

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5 (34) Trang: 109 - 114 Năm: 2009
[26] Bài báo: Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần "Lí luận dạy học địa lí" nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên sư phạm địa lí
Applying some active teaching methods to the teaching of "Geography teaching methodology" course to promote the self - study ability of students of geography teacher training

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 2 (25) Trang: 98-103 Năm: 2008
[27] Bài báo: Phương pháp sử dụng phiếu học tập trong dạy học địa lý lớp 10 nhằm phát huy tính tích cực và độc lập của học sinh.
Method of using study card in geographical teaching in grade 10 in oder to improve the student's chracteristic of action and independence.

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Tạp chí Giáo dục. Số: 159 Trang: 35 - 37 Năm: 2008
[28] Bài báo: Đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá là nhân tố quan trọng để phát triển tư duy độc lập sáng tạo và đổi mới phương pháp học tập trong sinh viên địa lí, trường Đại họa Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Innovation of mode and method of controlling and evaluating is the key factor to develop independent and creative thinking to innovate the study method of pedagogy students of Danang University

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1(18) Trang: 81 - 84 Năm: 2007
[29] Bài báo: Xây dựng phiếu học tập dùng trong dạy học trên lớp môn Địa lý lớp 10 Trung học phổ thông.
Building study card to class teaching in geagraphy 10th grade of senior high school.

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Tạp chí Giáo dục. Số: 168 Trang: 30 - 32 Năm: 2007
[30] Tham luận: Sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra đánh giá hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học địa lý ở trường phổ thông
Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học kỷ niệm 50 năm thành lập khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Số: Trang: 278 - 284 Năm: 2006
[31] Tham luận: Tiểu luận, bài tập lớn, chuyên luận môn học là những hình thức kiểm tra thúc đẩy quán trình tự học, tự nghiên cứu và đánh giá được năng lực tư duy độc lập, sáng tạo của sinh viên
Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: KY HTKH "Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy học" - Trường ĐHSP - Đại học Huế. Số: Trang: 53 - 58 Năm: 2005
[32] Tham luận: Giáo trình điện tử trong việc dạy học địa lí địa phương ở trường Sư phạm - ưu điểm và những hạn chế của nó
Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: KY HTKH về đổi mới phương pháp dạy học với sự tham gia của thiết bị kỹ thuật - Trường ĐHSP, ĐH Huế Số: Trang: 219-224 Năm: 2004
[33] Bài báo: Mối quan hệ giữa nội dung và phương pháp trong việc lựa chọn phương pháp dạy học địa lý lớp 7 cải cách giáo dục
Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Số: Trang: 86 - 90 Năm: 2004
[34] Tham luận: Một số suy nghĩ về mối quan hệ giữa khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên với kinh tế và môi trường ở Duyên hải miền Trung
Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: HTKH "Địa lý học- Những vấn đề kinh tế xã hội và môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa" - Trường ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh. Số: Trang: 184 - 192 Năm: 2004
[35] Tham luận: Tiềm năng và hiện trạng tình hình kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ 3 Số: Trang: 601 - 606 Năm: 2004
[36] Bài báo: Nội dung và phương pháp giáo dục môi trường cho sinh viên sư phạm ngành Địa lý thông qua một số môn học.
Content and method for environmental education for geographical students through some subjects.

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: KY HTKH toàn quốc lần thứ 4 Số: Trang: 190 - 196 Năm: 2003
[37] Tham luận: Cải tiến phương pháp dạy học truyền thống để phát triển tư duy địa lý cho học sinh trong dạy học địa lý ở trường phổ thông nhằm thực hiện yêu cầu của cải cách giáo dục
Improving the traditional method to gain geographical thinking for students in high school teaching in oder to cary out the task of educational innovation

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: KY HTKH về đổi mới phương pháp dạy học địa lí - Thách thức và giải pháp - Trường. ĐHSP- ĐH Huế Số: Trang: 37 - 45 Năm: 2003
[38] Bài báo: Đổi mới phương pháp dạy học địa lý trong trường sư phạm: mục đích - biện pháp - điều kiện
Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 75 - 81 Năm: 2001
[39] Tham luận: Mối quan hệ giữa chương trình đào tạo giáo viên và chất lượng đào tạo, chất lượng giảng dạy của giáo sinh khi ra trường
Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: KY HTKH Quốc gia về "Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên" - Thành phố Thái Nguyên. Số: Trang: 56 - 60 Năm: 2000
[40] Tham luận: Khai thác tiềm năng du lịch Duyên hải miền Trung nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
EXPLOITING THE TOURISM POTENTIAL OF COASTAL CENTRAL VIETNAM TO SERVE THE INDUSTRIALIZATION AND MODERNIZATION OF THE COUNTRY.

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: KY Hội thảo Quốc tế về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội miền Trung Việt Nam Số: Trang: 209 - 216 Năm: 2000
[41] Bài báo: Vận dụng phương pháp dạy học truyền thống để phát triển tư duy độc lập sáng tạo cho học sinh trong dạy học địa lý ở trường phổ thông
Application of traditional teaching method to develop student's independent and creative thinking in geographic teching in high school.

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Thông báo khoa học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Số: số 3 Trang: 40 - 47 Năm: 2000
[42] Bài báo: Nghiên cứu tác động của hoạt động sản xuất đến môi trường địa phương Đà Nẵng để đưa vào bài dạy Địa lí kinh tế Việt Nam nhằm giáo dục môi trường cho học sinh lớp 9.
Studying effect of manufactural activity on local environment in Danang city and application in teaching Vietnamese Economic Geography in oder to educate environment for gade 9 sudents.

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Thông báo khoa học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Số: số 2 Trang: 50 - 55 Năm: 1998
[43] Tham luận: Đổi mới phương pháp dạy học và những điều kiện khả thi để thực hiện sự đổi mới
Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: KY Hội nghị khoa học quốc gia các trường ĐHSP lần thứ 2, Trường ĐHSP Vinh Số: Trang: 154 - 156 Năm: 1998
[44] Tham luận: Môi trường trường học - Mối quan hệ giữa môi trường trường học và sự phát triển toàn diện của học sinh.
Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: KY Hội nghị khoa học môi trường toàn quốc Số: Trang: 90 - 91 Năm: 1998
[45] Bài báo: Thực trạng môi trường ở các trường phổ thông tại Quảng Nam - Đà Nẵng và ảnh hưởng của nó đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội - Những giải pháp cải thiện
Tác giả: Đậu Thị Hoà, Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5 (11/1998) Trang: 372-377 Năm: 1998
[46] Bài báo: Giáo dục môi trường là một trong những nhiệm vụ chiến lược của khu công nghiệp Dung Quất
Environmental Education of People in the DUNG QUAT Industrial Area

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: KY HTKH quốc tế về Dung Quất, Quỹ Việt Mỹ, ĐH Đà Nẵng, Tổng công ty Dầu khí VN Số: Trang: 229 - 233 Năm: 1997
[47] Bài báo: Môi trường trường học - Một vấn đề cần báo động
Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: KY Hội nghị khoa học về môi trường trường học tại Quảng Nam – Đà Nẵng - Chương trình nghiên cứu Việt Nam – Hà Lan Số: Trang: 4-7 Năm: 1997
[48] Bài báo: Việc kết hợp các bộ môn trong công tác ngoại khóa nhằm giáo dục bảo vệ môi cho học sinh phổ thông
Association of various subjects in extra-class in oder to educate environmental protection for high school students

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Thông báo khoa học - Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng Số: số 4 Trang: 38 - 40 Năm: 1995
[49] Bài báo: Hiện trạng rừng và bảo vệ rừng ở Quảng Nam - Đà Nẵng
The forest situation and problem of forest protection in Quangnam - Danang

Tác giả: Đậu Thị Hoà, Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Thông tin Môi trường Số: số 1 Trang: 7 - 8 Năm: 1994
[50] Bài báo: Những di tích lịch sử ở Quảng Nam - Đà Nẵng cần được bảo vệ và trùng tu.
Some places of historic interest in Qangnam province needed protect and restore.

Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn, Đậu Thị Hoà Tạp chí: TC Thông tin Khoa học xã hội Số: số 3 Trang: 53 - 55 Năm: 1994
[51] Bài báo: Sử dụng thực tế môi trường địa phương để lồng vào bộ môn Địa lý nhằm giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông
Intergrating of local environment situation and Geographic subject in oder to educate environmental protection for high school students

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Thông báo khoa học trường CĐSP Quảng Nam - Đà Nẵng Số: số 2 Trang: 21 - 24 Năm: 1993
[52] Bài báo: Tác dụng của câu lạc bộ địa lý trong việc giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh
Effection of Geographical Club in environment education for students.

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: TC Nghiên cứu Giáo dục Số: số 8 Trang: 29 -32 Năm: 1993
[53] Bài báo: Một số vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường ở thành phố Đà Nẵng và một số thị xã, thị trấn lân cận
Some environmental issues and protection in Danang and some neighbor towns

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: TC Thông tin Môi trường Số: số 2 Trang: 7 - 8 Năm: 1993
[54] Bài báo: Sử dụng thực tế môi trường địa phương để lồng vào bài dạy môn Địa lí nhằm giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông
Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Thông báo Khoa học số 2-Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam Đà Nẵng Số: số 2 Trang: Năm: 1993
[55] Bài báo: Về giáo dục bảo vệ môi trường qua giảng dạy địa lý ở trường phổ thông
Problem of environmental protection through geographic teaching in high school.

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: TC Nghiên cứu Giáo dục Số: Số 5 Trang: 29 - 30 Năm: 1992
[56] Bài báo: Việc kết hợp giáo dục dân số và giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy các môn học ở trường phổ thông
Intergrating demographic and environmental education in teaching some subjects in high school

Tác giả: Đậu Thị Hoà, Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Số: số 2 Trang: 29-31 Năm: 1992
[57] Bài báo: Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Địa lý cho học sinh phổ thông
Educating environmental protection through geographic subject for high school students

Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: TC Khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 Số: số 5 Trang: 68-70 Năm: 1992
[58] Tham luận: Việc kết hợp khai thác những thắng cảnh thiên và các tài nguyên nhân văn để phát triển du lịch là một trong những chiến lược kinh tế quan trọng của Quảng Nam
Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: KY HTKH: "Những giá trị văn hóa đặc trưng" - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng - Nam Số: Trang: Năm: 2020
Quốc tế
[1] Bài báo: Sinh viên nghiên cứu khoa học - Đó chính là con đường của sự tìm tòi độc lập và sáng tạo
Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: KY HTKH về Phương pháp dạy và học địa lí, lí - Trường ĐHSP- Đại học Đà Nẵng Số: Trang: 25-34 Năm: 2004
[2] Bài báo: Hoạt động ngoại khóa địa lí trong trường trung học cơ sở có tác dụng giáo dục tình cảm và hành vi đạo đức cho học sinh
Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: Nội san Chuyên môn- Trường Thực hành Sư phạm thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 1998
[3] Bài báo: Giáo dục môi trường địa phương trong giảng dạy địa lý là một trong những hướng giáo dục môi trường mang lại hiệu quả
Tác giả: Đậu Thị Hoà Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học toàn quốc về Giáo dục môi trường trong trường học, Hà Nội, 26/09/1995 Số: Trang: 139-143 Năm: 1995

Sách - giáo trình
[1] Giáo dục môi trường - Năm xuất bản: 2003; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Quốc tế
[2] Giáo dục môi trường địa phương thông qua môn Địa lí Việt Nam - Năm xuất bản: 1999; Nhà xuất bản: Giáo dục , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Lí luận dạy học Địa lí - Năm xuất bản: 2004; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Kỷ niệm chương - Huy chương vì sự nghiệp giáo dục - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2001, Quyết định số: 5764/QĐ, Ngày 23-10-2001.
[2] Bằng khen - Đạt thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 1975-2010 - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2010, Quyết định số: 4957/QĐ-BGDĐT, Ngày 01-11-2010.
[3] Bằng khen - Hoàn thành xuất sắc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ giai đoạn 1996-2000 - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2001, Quyết định số: 1632/GD-ĐT, Ngày 04-04-2001.
[4] Bằng khen - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2000-2001 - Chọn cấp khen thưởng ; Năm: 2001, Quyết định số: 7125/GD-ĐT, Ngày 21-12-2001.
[5] Bằng khen - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 1998-1999 - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 1999, Quyết định số: 5946/GD-ĐT, Ngày 28-12-1999.
[6] Bằng khen - Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2000 - Thành phố ; Năm: 2001, Quyết định số: 373/KT, Ngày 16-02-2001.
[7] Bằng khen - Góp phần tích cực trong công tác giảng dạy và xây dựng nhiều năm liền - Thành phố ; Năm: 1993, Quyết định số: 541/KT, Ngày 15-11-1993.
[8] Chiến sỹ thi đua - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2009-2010 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2010, Quyết định số: 5122/QĐ-KT, Ngày 11-11-2010.
[9] Chiến sỹ thi đua - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2006-2007 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2007, Quyết định số: 4914/QĐ-KT, Ngày 07-11-2007.
[10] Giảng viên giỏi - Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2005-2006 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2006, Quyết định số: 2667/QĐ-TĐKT, Ngày 14-11-2006.
[11] Giảng viên giỏi - Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2001-2002 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2002, Quyết định số: 1501/QĐ-TĐKT, Ngày 15-11-2002.
[12] Giảng viên giỏi - Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm học 2000-2001 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2001, Quyết định số: 1300/QĐ-TĐKT, Ngày 15-11-2001.
[13] Giảng viên giỏi - Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm học 1999-2000 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2000, Quyết định số: 1273/QĐ-TĐKT, Ngày 01-11-2000.
[14] Giảng viên giỏi - Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm học 1997-1998 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 1998, Quyết định số: 970/ĐHĐN, Ngày 16-11-1998.
[15] Giảng viên giỏi - Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm học 1996-1997 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 1997, Quyết định số: 662/QĐKT, Ngày 05-11-1997.
[16] Giảng viên giỏi - Giảng viên giỏi Trường CĐSP QUảng Nam - Đà Nẵng năm học 1985-1986 - Cấp trường ; Năm: 1986, Quyết định số: 56/KT, Ngày 25-10-1986.
[17] Giảng viên giỏi - Giảng viên giỏi trường CĐSP Quảng Nam - Đà Nẵng năm học 1983-1984 - Cấp trường ; Năm: 1984, Quyết định số: 57/KT, Ngày 20-11-1984.
[18] Chiến sỹ thi đua - Hoàn thành xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm học 2009-2010 đến năm học 2011-2012 - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2013, Quyết định số: 750/QĐ-BGDĐT, Ngày 27-02-2013.
[19] Bằng khen - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012 và năm học 2012-2013 - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2013, Quyết định số: 5129/QĐ-BGDĐT, Ngày 05-11-2013.
[20] Bằng khen - Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2009-2013 - Thành ủy ; Năm: 2014, Quyết định số: 8988/QĐ-TU, Ngày 16-01-2014.
[21] Bằng khen - Thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" giai đoạn 2007-2012 - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ; Năm: 2013, Quyết định số: 136/QĐKT, Ngày 16-07-2013.
[22] Chiến sỹ thi đua - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2015-2016 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2016, Quyết định số: 5079/QĐ-KT, Ngày 26-08-2016.
[23] Chiến sỹ thi đua - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2014-2015 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2015, Quyết định số: 4363/QĐ-KT, Ngày 21-08-2015.
[24] Chiến sỹ thi đua - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2012-2013 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2013, Quyết định số: 4682/QĐ-KT, Ngày 07-10-2013.
[25] Chiến sỹ thi đua - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2011-2012 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2012, Quyết định số: 6520/QĐ-KT, Ngày 07-11-2012.
[26] Chiến sỹ thi đua - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010-2011 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2011, Quyết định số: 6065/QĐ-KT, Ngày 01-11-2011.
Hướng dẫn Sau đại học
# Họ tên học viên - Tên đề tài Cở sở đào tạo Năm hướng dẫn Năm bảo vệ
Trình độ thạc sĩ (9)
1 Đinh Thị Trà Giang

Đề tài: Xác định các phương pháp dạy học địa lý lớp 10 theo chuẩn kiến thức kỹ năng cho học sinh dân tộc ít người ở các trường Trung học Phổ thông miền núi tỉnh Quảng Ngãi

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 2010 2011
2 Hoàng Thục Hiền

Đề tài: Sử dụng một số kỹ thuật dạy học tiên tiến trong môn địa lý lớp 10 Trung học Phổ thông

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 2010 2011
3 Phạm Thị Mai

Đề tài: Rèn luyện kỹ năng liên hệ thực tế cho học sinh trong môn địa lý lớp 12 Trung học Phổ thông

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 2010 2011
4 Trần Thị Phượng

Đề tài: Phương pháp hướng dẫn học sinh tự học với sách giáo khoa Địa lý 10 Trung học Phổ thông

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 2010 2010
5 Nguyễn Đức Hùng

Đề tài: Phương pháp hướng dẫn học sinh tự học ở nhà trong dạy học địa lý lớp 11

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 2008 2009
6 Nguyễn Long Sơn

Đề tài: Phương pháp sử dụng sơ đồ Grap trong dạy học Địa lý 10 theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 2008 2009
7 Nguyễn Đình Thám

Đề tài: Phương pháp sử dụng kết hợp máy vi tính với các phương tiện khác trong dạy học Địa lý lớp 10 Trung học Phổ thông

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 2008 2009
8 Đinh Thị Ngọc Gái

Đề tài: Nghiên cứu cách kết hợp phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học mới trong giảng dạy Địa lý 11 thí điểm (Ban Khoa học xã hội và nhân văn) ở trường trung học phổ thông

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế 2005 2005
9 Võ Ngọc Hoa

Đề tài: Giải pháp thực hiện xã hội hóa giáo dục của ngành học mầm non trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2005 2005