Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Hồ Phong
Ngày sinh: 1959
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Quê quán: Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: - Việt Nam, Năm: 1981
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (1987)
Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp dạy – học Địa lý; Ứng dụng ảnh viễn thám trong nghiên cứu địa lý tự nhiên; Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Địa lý
Chuyên ngành giảng dạy: Bản đồ; Địa lý tự nhiên; Khu vực học; Viễn thám
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 132 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu
Điện thoại cơ quan:
E-mail: hphong@dce.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~ho-phong

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1981: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại , Việt Nam
Từ Năm đến Năm 1987: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1981 đến nay: - Giảng viên Khoa Sử-Địa, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng
Từ 01-01-1995 đến 01-01-2005: - Giảng viên Khoa Sử-Địa Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.  
Từ 01-01-2005 đến nay: - Giảng viên Khoa Địa lý Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.  

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Văn Nam ,Hồ Phong , Mã số: T2018 - TN - 06
[2] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Văn Nam ,Hồ Phong , Mã số: T2018 - TN - 06
[3] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Ngọc Hành , Thành viên: Hồ Phong ,Nguyễn Văn Nam , Mã số: T2018 - TN - 06
[4] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng hệ thống câu hỏi tự luận cho các học phần Địa lý tự nhiên Việt Nam và Địa lý tự nhiên các lục địa
Chủ nhiệm: Đậu Thị Hoà , Thành viên: Hồ Phong , Mã số: T2010-03-46
[5] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng bản đồ điện tử các loại thực, động vật tự nhiên bản địa chính trên thế giới phục vụ học tập và nghiên cứu bộ môn Địa lý tự nhiên
Chủ nhiệm: Hồ Phong , Mã số: T2013-03-23
[6] Cấp cơ sở (Trường): Đặc điểm và phân bố các loài thú hoang chính trên thế giới
Chủ nhiệm: Hồ Phong , Mã số: T2006-03-01

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ GIÁO KHOA TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐỊA LÝ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
STATUSQUO AND SOLUTION TO PRACTICE THE SKILLS OF USING THE EDUCATION MAP IN THE TRAINING FOR GEOGRRAPHY PEDAGOGICAL STUDENTS IN THE UNIVERSITY OF ĐA NANG - UNIVERSITY OF EDUCATION.

Tác giả: Hồ Phong Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 Số: Trang: 1594 - 1602 Năm: 2018
[2] Bài báo: SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT ENCARTA ENCYCLOPEDIA TRONG HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA ĐỊA LÝ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
USING MICROSOFT ENCARTA ENCYCLOPEDIA SOFTWARE IN SELF - LEARNING ACTIVITIES OF STUDENTS OF GEOGRAPHICAL DEPARTMENT, UNIVERSITY OF ĐA NANG - UNIVERSITY OF EDUCATION.

Tác giả: Hồ Phong Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 Số: Trang: 1485 - 1495 Năm: 2018
[3] Bài báo: Sử dụng webquest để dạy học theo dự án môn Địa lý ở trường Trung học Phổ thông
Use the webquest to teach geography by project in high school

Tác giả: Phạm Thị Dung, Đậu Thị Hoà, Hồ Phong Tạp chí: Kỷ yêu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X Số: Quyển 2 Trang: 1476-1483 Năm: 2018
[4] Bài báo: Xây dựng dữ liệu GIS về giao thông phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy ở thành phố Đà Nẵng
Construction of GIS data on communications for fire prevention and fighting in Da Nang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam, Trương Phước Minh, Hồ Phong Tạp chí: KY hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ X năm 2018 Số: 01 Trang: 1278-1286 Năm: 2018
[5] Bài báo: Nghiên cứu tình hình và tính toán tốc độ biến động đường bờ ở biển Cửa Đại – thành phố Hội An
Research status and calculation variable speed coastline in Cua Dai - Hoi An city

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam, Hồ Phong, Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: Ký yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ X năm 2018 Số: 02 Trang: 38-47 Năm: 2018
[6] Tham luận: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC TRÊN THỰC ĐỊA Ở KHOA ĐỊA LÝ, TRƯỜNG ĐHSP - ĐH ĐÀ NẴNG
Tác giả: Hồ Phong Tạp chí: Hội nghị Khoa học khoa Địa lý lần thứ 7 Số: Trang: Năm: 2018
[7] Bài báo: Xây dựng và sử dụng video clip trong dạy học địa lí ở trường trung học phổ thông
Building and using video clip in teaching geography in high schools

Tác giả: Hồ Phong, Nguyễn văn Thái Tạp chí: TC thiết bị Giáo dục Số: 138 Trang: 25 - 27 ,60 Năm: 2017
[8] Bài báo: Ứng dụng mô hình swat nghiên cứu tác động của biến động sử dụng đất đến cân bằng nước lưu vực sông Thu Bồn chảy qua huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
Research impact of land use change to water balance in Thu Bon watershed run through Nong Son districts of Quang Nam province by SWAT model

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Hồ Phong, Nguyễn Thị Diệu Tạp chí: KY hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9 Số: 1 Trang: 1256-1266 Năm: 2016
[9] Bài báo: ĐÁNH GIÁ TIẾM NĂNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÂY NGÔ ĐỒNG ĐỎ Ở CÙ LAO CHÀM, THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM
Evaluating the economic - social potential of the red symcamore tree in the Cham Islands, Hoi An city, Quang Nam province

Tác giả: Hồ Phong Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 55 Năm: 2015
[10] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP MỘT SỐ BẢN ĐỒ ĐỊA MẠO VÀ THỦY VĂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẰNG ẢNH VIỄN THÁM PHỤC VỤ DẠY HỌC VÀ NGHIÊN CỨU
A method for making geomorphological maps and hydrological maps of Da Nang city via remote sensing images for the sake of teaching and doing research

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Hồ Phong Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 124 Năm: 2015
[11] Bài báo: SỬ DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PHOTOSHOP ĐỂ XÂY DỰNG LÁT CẮT ĐỊA HÌNH TRÊN BẢN ĐỒ GIẤY, PHỤC VỤ VIỆC HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
Building a topographic transect on the hard map with the Adobe Photoshop software for the study of physical geography

Tác giả: Hồ Phong Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 14(01) - 2015 Trang: 89-96 Năm: 2015
[12] Bài báo: Quần đảo Hoàng Sa-Chủ quyền và tiềm năng
Paracel Islands-Sovereignty and potential

Tác giả: Hồ Phong Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 5 Trang: Năm: 2014
[13] Bài báo: Xây dựng bản đồ điện tử phục vụ việc dạy và học bộ môn Địa lý tự nhiên các lục địa
Makinh the electronic map for teaching and learning the subject of the physicl geography of continents

Tác giả: Hồ Phong Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 10(01)/2014 Trang: 89-96 Năm: 2014
[14] Bài báo: Ứng dụng phần mềm Google Earth để rèn luyện một số kỷ năng giải đoán ảnh viễn thám
Google Earth software application to practice some skills in remote sensing image interpretation

Tác giả: Hồ Phong Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 4 Trang: Năm: 2013
[15] Bài báo: Vai trò then chốt của giáo dục đối với ứng phó biến đổi khí hậu
One response to climate change: Education has a key The key role of education for climate change adaptation

Tác giả: Hồ Phong Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 4 Trang: 67-83 Năm: 2013
[16] Bài báo: Xây dựng lát cắt địa hình trên bản đồ cứng bằng vạn dụng phần mềm Adobe Photoshop
Construction slice hard terrain on the map by applying software Adobe Photoshop

Tác giả: Hồ Phong Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 3 Trang: 57-66 Năm: 2012
[17] Bài báo: Biến đổi khí hậu toàn Cầu và các hệ lụy của nó
Climate change and its consequences

Tác giả: Hồ Phong Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: Hội thảo Khoa học lần thứ 2 Trang: 54-64 Năm: 2011
[18] Bài báo: Biển Đông: Tiềm năng và khai thác kinh tế
Eastern Sea: Potential and economic exploitation

Tác giả: Hồ Phong Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 2 Trang: 111-117 Năm: 2011
[19] Tham luận: Cần chú trọng hơn nữa việc hình thành biểu tượng Địa Lý trong giảng dạy và học tập ở trường đại học
Tác giả: Hồ Phong Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 12/2005 Trang: 138-142 Năm: 2005
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Đạt thành tích xuat sắc trong hoạt động công đoàn - Trường Đại học Sư phạm ; Năm: 2014 - 2015, Quyết định số: 73/QDDHSP, Ngày 30-10-2014.