Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu
Ngày sinh: 1977
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Duy Tân, Duy Xuyên, Quảng Nam
Quê quán: Duy Tân, Duy Xuyên, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Địa lý tài nguyên và môi trường, Tại: Đại học khoa học Huế - Việt Nam, Năm: 1999
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2003)
Lĩnh vực nghiên cứu: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý tài nguyên; Trắc địa; Bản đồ đại cương; Bản đồ giáo khoa
Chuyên ngành giảng dạy: Bản đồ chuyên đề du lịch; Bản đồ địa hình và đo vẽ địa phương; Bản đồ giáo khoa; Hệ thống thông tin địa lý; Trắc địa
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Số 6 Nguyễn Phước Thái - Thanh Khê - Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: dieunguyen77@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~http://scv.ued.udn.vn/ly_lich/cn_sua

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 2003: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 1995 đến Năm 1999: Trình độ - Đại học; Ngành - Địa lý tài nguyên và môi trường; Chuyên ngành - Địa lý tài nguyên và môi trường Tại Đại học khoa học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1999 đến 01-01-2005: - Giảng viên Khoa Sử-Địa.
Từ 01-01-2005 đến nay: - Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. 

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng bản đồ ngập lụt Thành phố Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh Radar
Chủ nhiệm: Trần Thị Ân , Thành viên: Nguyễn Thị Diệu ,Trương Phước Minh , Mã số: T2018-TN-01
[2] Cấp cơ sở (Trường): Rèn luyện kỹ năng thành lập bản đồ phục vụ giảng dạy và nghiên cứu cho sinh viên khoa Địa lí – trường ĐHSP
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Diệu , Mã số: T2012 – 03 – 22
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu hiện trạng trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng phục vụ các hoạt động sản xuất và tái định cư
Chủ nhiệm: Trương Phước Minh , Thành viên: Nguyễn Văn Nam ,Nguyễn Thị Diệu ,Trần Thị Ân , Mã số: Đ 2011-03-10
[4] Cấp cơ sở (Trường): Biên soạn ngân hàng đề thi cho các học phần thổ nhưỡng đại cương, cơ sở khoa học môi trường, sinh quyển- lớp vỏ cảnh quan, bản đồ đại cương, bản đồ giáo khoa, bản đồ địa hình, trắc địa
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Diệu , Thành viên: Nguyễn Văn Nam , Mã số: T2011– ĐN03–27.
[5] Cấp cơ sở (Trường): Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý rác thải ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Diệu , Mã số: T2009 03
[6] Cấp cơ sở (Trường): Ứng dụng phương pháp đánh giá đất FAO vào điều kiện thực tế huyện Duy Xuyên , tỉnh Quảng Nam
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Diệu , Mã số: T2004-

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỪ DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH RADAR
Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Venkatesh Raghavan Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: 15(11b) Trang: 79-84 Năm: 2018
[2] Bài báo: Xây dựng bản đồ ngập lụt TP Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh Radar
Flood Mapping for Danang city, Vietnam Using Radar Satellite Data

Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Venkatesh Raghavan Tạp chí: KY hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 Số: 01 Trang: 599-603 Năm: 2018
[3] Bài báo: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG BUNG, ĐOẠN CHẢY QUA HUYỆN NAM GIANG - TỈNH QUẢNG NAM
APPLICATION OF SWAT MODEL FOR ASSESSING WATER QUALITY IN THE THE BUNG RIVER, NAM GIANG DISTRICT - QUANG NAM PROVINCE

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 Số: ISBN:978-604-913-693-1 Trang: 1366-1376 Năm: 2018
[4] Bài báo: Nghiên cứu tình hình và tính toán tốc độ biến động đường bờ ở biển Cửa Đại – thành phố Hội An
Research status and calculation variable speed coastline in Cua Dai - Hoi An city

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam, Hồ Phong, Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: Ký yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ X năm 2018 Số: 02 Trang: 38-47 Năm: 2018
[5] Bài báo: ỨNG DỤNG AHP TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN HÒA VANG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
APPLICATION OF AHP IN LAND ASSESSMENT FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT FOR HOA VANG DISTRICT - DA NANG CITY

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Tạp chí: Ký yếu hội thảo khoa học khoa Địa lý lần thứ 7 năm 2018 Số: Trang: Năm: 2018
[6] Bài báo: ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN HÒA VANG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Applying GIS technology in land adaptability evaluation for agricultural development in Hoa Vang district, Da Nang city

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 22(01).2017 Trang: 1 Năm: 2017
[7] Bài báo: Ứng dụng mô hình swat nghiên cứu tác động của biến động sử dụng đất đến cân bằng nước lưu vực sông Thu Bồn chảy qua huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
Research impact of land use change to water balance in Thu Bon watershed run through Nong Son districts of Quang Nam province by SWAT model

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Hồ Phong, Nguyễn Thị Diệu Tạp chí: KY hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9 Số: 1 Trang: 1256-1266 Năm: 2016
[8] Bài báo: Nghiên cứu xu hướng phát triển không gian và dự báo biến động đô thị ở thành phố Đà Nẵng
Research development trends spatial and forecast urban change in Da Nang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Diệu Tạp chí: KY hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2017 Số: 1 Trang: 563 - 571 Năm: 2016
[9] Bài báo: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG HUYỆN HÒA VANG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Evaluating the economic efficiency of land use for structural transformation of plants in Hoa Vang district, Da Nang city

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 25 Năm: 2015
[10] Bài báo: TÍCH HỢP GIS VÀ AHP TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI HUYỆN HÒA VANG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
An Intergration of GIS and AHP Techniques for Land Use Suitability Analysis in Hoa Vang District – Da Nang City – Vietnam

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Tạp chí: Số: d Trang: Năm: 2014
[11] Bài báo: Tích hợp GIS và phương pháp phân tích đa tiêu chuẩn trong đánh giá thích nghi đất đai xã Điện An, huyện Điện Bàn-Tỉnh Quảng Nam
GIS integration and multi criteria analysis method for land sustainable assessment Dien An village, Dien Ban district, Quang Nam province

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh Tạp chí: KY HTKH Ứng dụng GIS toàn quốc 2013 Số: Trang: 416-422 Năm: 2014
[12] Bài báo: Ứng dụng công nghệ GIS phân vùng chất lượng nước vịnh Vịnh Cửa Lục tỉnh Quảng Ninh
GIS APPLICATION IN ZONING WATER QUALITY OF CUA LUC BAY, QUANG NINH PROVINCE

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Phương Thanh Tạp chí: KY HTKH Ứng dụng GIS toàn quốc 2013 Số: Trang: 154 - 160 Năm: 2012
[13] Bài báo: Tác động của biến đổi khí hậu đến thiên tai và giải pháp ứng phó cho khu vực thành phố Đà Nẵng
The impact of climate change and disaster-response solution for the Da Nang City

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2012
[14] Bài báo: Nghiên cứu hiện trạng trượt lở đất ở TP. Đà Nẵng phục vụ các hoạt động sản xuất và tái định cư
Application of remote sensing and GIS in study of landslide in Danang City for the purpose of producing and resettlement

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 222- 2222 quyển 4 Năm: 2012
[15] Bài báo: Ứng dụng GIS và viễn thám nghiên cứu trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng”
A study on landslide in Da Nang city by using remote sensing and GIS technology

Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Văn Nam Tạp chí: Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học10th International Workshop on crystalline Silicon for solar cells (CSSC-10) - Điểm : Số: Trang: 230 - 237 Năm: 2012
[16] Bài báo: Nghiên cứu nhiệt độ bề mặt đất Thành phố Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh LANSAT 7 ETM +
Researching the land surface temperature in Danang City from the satellite image of LANSAT 7 ETM +

Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh Tạp chí: KY Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011 Số: Trang: 14-21 Năm: 2011
[17] Bài báo: Ứng dụng GIS và viễn thám nghiên cứu trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng
A study of landslide in danang city by using Remote sensing and GIS technology

Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh, Nguyễn Văn Nam Tạp chí: KY Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011 Số: Trang: 230 - 237 Năm: 2011
[18] Bài báo: Nghiên cứu nhiệt độ bề bặt đất thành phố Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 7 ETM+
Researching the land surface temperature in Danang city from the satellite of Landsat 7 ETM

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: Trang: 14-21 Năm: 2011
[19] Bài báo: Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu quản lí chất thải rắn thành phố Đà Nẵng”
GIS database construction solid waste management Danang

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5 [40] quy?n I Trang: 1111-1113 Năm: 2010
[20] Tham luận: Ứng dụng viễn thám và GIS trong việc thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Đà Nẵng
Application Remote sensing and GIS for establish land use status mapping in DaNang city

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh Tạp chí: Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2010 Số: Trang: 73 - 77 Năm: 2010
Quốc tế
[1] Bài báo: Ứng dụng GIS và viễn thám trong nghiên cứu trượt lỡ đất tại TP. Đà Nẵng phục vụ sản xuất và tái định cư
Application of remote sensing and GIS in study of landslide in Danang City for the purpose of producing and resettlement

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh, Nguyễn Văn Nam Tạp chí: Số: Trang: Năm: 2012
[2] Bài báo: Application of remote sensing and GIS in study of landslide in Danang City for the purpose of producing and resettlement
Application of remote sensing and GIS in study of landslide in Danang City for the purpose of producing and resettlement

Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Diệu, Trần Thị Ân Tạp chí: International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2012. Số: Trang: 156 - 161 Năm: 2012