Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trần Thị Ân
Ngày sinh: 1986
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Hòa Vang, Đà Nẵng
Quê quán: Yến Nê1 Hoà Tiến, Hoà Vang, Tp.ĐN
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý tự nhiên; Viễn thám và GIS ứng dụng; Quản lí thiên tai
Chuyên ngành giảng dạy: Địa lý tự nhiên; Viễn thám và GIS ứng dụng; Biến đổi khí hậu và Phòng chống thiên tai
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Địa chỉ liên hệ: K464/20/10 Trường Chinh, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ttan@ued.udn.vn;tranthian.gis@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-thi-an

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng bản đồ ngập lụt Thành phố Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh Radar
Chủ nhiệm: Trần Thị Ân , Thành viên: Nguyễn Thị Diệu ,Trương Phước Minh , Mã số: T2018-TN-01
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): ỨNG DỤNG GIS VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG HUYỆN HÒA VANG – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Thị Ân , Mã số: Đ2013 - 03 - 35
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): ỨNG DỤNG GIS VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG HUYỆN HÒA VANG – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Thị Ân , Mã số: Đ2013 - 03 - 35
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu hiện trạng trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng phục vụ các hoạt động sản xuất và tái định cư
Chủ nhiệm: Trương Phước Minh , Thành viên: Nguyễn Văn Nam ,Nguyễn Thị Diệu ,Trần Thị Ân , Mã số: Đ 2011-03-10
[5] Cấp cơ sở (ĐHĐN): ỨNG DỤNG GIS VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG HUYỆN HÒA VANG – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Thị Ân , Mã số: Đ2013 - 03 - 35

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trong dạy học Địa lí theo định hướng phát triển năng lực học sinh THPT
Tác giả: Trần Thị Ân Tạp chí: KY hội thảo dạy học Địa lý theo chương trình giáo dục phổ thông mới Số: Trang: Năm: 2019
[2] Bài báo: Sử dụng dữ liệu mở và số liệu quan trắc để mô hình hóa các đặc điểm khí hậu tỉnh Quảng Nam
Integrating open and observational data for modeling the climate characteristics of Quang Nam province, Vietnam

Tác giả: Trần Thị Ân, Lê Ngọc Hành Tạp chí: International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2018 Số: 01 Trang: 436-442 Năm: 2018
[3] Bài báo: Geographically Weighted Regression for Surface Elevation Estimation Using Global DEMs and Spot Height Data
Geographically Weighted Regression for Surface Elevation Estimation Using Global DEMs and Spot Height Data

Tác giả: Trần Thị Ân, Venkatesh Raghavan Tạp chí: International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2018 Số: Trang: 233-238 Năm: 2018
[4] Bài báo: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỪ DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH RADAR
Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Venkatesh Raghavan Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: 15(11b) Trang: 79-84 Năm: 2018
[5] Bài báo: Xây dựng bản đồ ngập lụt TP Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh Radar
Flood Mapping for Danang city, Vietnam Using Radar Satellite Data

Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Venkatesh Raghavan Tạp chí: KY hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 Số: 01 Trang: 599-603 Năm: 2018
[6] Bài báo: Tích hợp phương pháp GIS và phân tích thứ bậc AHP trong đánh giá nguy cơ ngập lụt tại TP Đà Nẵng
Tác giả: Trần Thị Ân Tạp chí: KY Hội nghị Địa lý toàn quốc Số: Trang: 1356-1365 Năm: 2018
[7] Bài báo: Sử dụng các nguồn dữ liệu và phần mềm mã nguồn mở trong giảng dạy hệ thống thông tin Địa lý
Utilizing open data and software in geographical information system (GIS) education

Tác giả: Trần Thị Ân Tạp chí: Ký yếu hội thảo khoa học khoa Địa lý lần thứ 7 năm 2018 Số: Trang: 77-87 Năm: 2018
[8] Bài báo: Đánh giá nguy cơ ngập lụt cho vùng thấp ven biển Miền Trung Việt Nam sử dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu AHP
Evaluation of Flood Hazard for Coastal Lowland in Central Vietnam Using Analytical Hierarchy Process

Tác giả: Trần Thị Ân Tạp chí: International Symposium on Remote Sensing 2017 Số: Trang: Năm: 2017
[9] Bài báo: Ứng dụng GIS và viễn thám nghiên cứu trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng”
A study on landslide in Da Nang city by using remote sensing and GIS technology

Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Văn Nam Tạp chí: Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học10th International Workshop on crystalline Silicon for solar cells (CSSC-10) - Điểm : Số: Trang: 230 - 237 Năm: 2012
[10] Bài báo: Nghiên cứu nhiệt độ bề mặt đất Thành phố Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh LANSAT 7 ETM +
Researching the land surface temperature in Danang City from the satellite image of LANSAT 7 ETM +

Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh Tạp chí: KY Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011 Số: Trang: 14-21 Năm: 2011
[11] Bài báo: Ứng dụng GIS và viễn thám nghiên cứu trượt lở đất ở thành phố Đà Nẵng
A study of landslide in danang city by using Remote sensing and GIS technology

Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh, Nguyễn Văn Nam Tạp chí: KY Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2011 Số: Trang: 230 - 237 Năm: 2011
Quốc tế
[1] Bài báo: Surface Elevation Estimation Using Global DEMs and Geographically Weighted Regression
Surface Elevation Estimation Using Global DEMs and Geographically Weighted Regression

Tác giả: Trần Thị Ân Tạp chí: International Journal of Geoinformatics Số: Online ISSN : 1347-541X Trang: Năm: 2018
[2] Bài báo: Đánh giá các thông số cho phương pháp nội suy bề mặt địa hình BS-Horizon sử dung dữ liệu độ cao
Evaluating Parameters for BS-Horizon Surface Generation Using Elevation Data

Tác giả: Trần Thị Ân Tạp chí: Số: 28 Trang: 31-50 Năm: 2017
[3] Bài báo: Ứng dụng phương pháp phân tich đa chỉ tiêu trong phân vùng ngập lụt cho vùng thấp ven biển Miền Trung Việt Nam
Application of Multi-parametric AHP for Flood Hazard Zonation in Coastal Lowland Area of Central Vietnam

Tác giả: Trần Thị Ân Tạp chí: International Journal of Geoinformatics Số: 13 Trang: 23-34 Năm: 2017
[4] Tham luận: Application of Remote sensing and GIS in study of landslide in DaNang city for the Purpose of producing and resettlement
Application of Remote sensing and GIS in study of landslide in DaNang city for the Purpose of producing and resettlement

Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Văn Nam Tạp chí: Hội thảo quốc tế GIS Ideas 2012 Số: Trang: 267 – 272 Năm: 2012
[5] Bài báo: Application of remote sensing and GIS in study of landslide in Danang City for the purpose of producing and resettlement
Application of remote sensing and GIS in study of landslide in Danang City for the purpose of producing and resettlement

Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Diệu, Trần Thị Ân Tạp chí: International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2012. Số: Trang: 156 - 161 Năm: 2012