Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Đinh Trần Mỹ Linh
Ngày sinh: 1980
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Văn phòng
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư (2002)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Đa Phước 1 Hoà Khánh, liên Chiểu, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: my_linh306@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~dinh-tran-my-linh

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất theo số dân ở thành phố Đà Nẵng
Study on land use follow number of people in Da Nang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam, Đinh Trần Mỹ Linh, Trương Phước Minh Tạp chí: KY hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2016 Số: 1 Trang: 553 - 561 Năm: 2016
[2] Bài báo: ỨNG DỤNG OPENSTREETMAP ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIAO THÔNG Ở QUẬN LIÊN CHIỂU - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Implementing OpenStreetMap to construct traffic databases in Lien Chieu district, Da Nang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Đinh Trần Mỹ Linh, Nguyễn Văn Nam Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 20(03) Trang: 7-13 Năm: 2016
[3] Bài báo: tập huấn sử dụng phần mềm
agdhgkgk

Tác giả: Volodin A.I., Đinh Trần Mỹ Linh Tạp chí: Applicable Analysis. Số: 112 Trang: 1-10 Năm: 2014
Quốc tế