Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trương Văn Cảnh
Ngày sinh: 1987
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán: Quỳnh Lưu - Nghệ An
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học Sư phạm Hà Nội - Việt Nam, Năm: 2009
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó bí thư chi đoàn cán bộ
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2012)
Lĩnh vực nghiên cứu: Phát triển bền vững; Địa lý các ngành kinh tế; Tổ chức lãnh thổ kinh tế; Địa lý dân cư; GIS và viễn thám
Chuyên ngành giảng dạy: Địa lý kinh tế ngành – vùng; Địa lý kinh tế-xã hội đại cương; Địa lý nhân văn; Địa lý dân cư
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 54 Trần Tống, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: trvcanh1712@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~truong-van-canh

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2006 đến Năm 2009: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư phạm Địa lý; Chuyên ngành - Tại Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam
Từ Năm 2009 đến Năm 2011: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Địa lý học; Chuyên ngành - Địa lý kinh tế - xã hội Tại Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam
Từ Năm 2016 đến Năm 2020: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Nghiên cứu sinh ngành Địa lý kinh tế - xã hội và tổ chức không gian; Chuyên ngành - Tại Đại học Tổng hợp Warsaw, Poland

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2010 đến nay: Giảng viên - Khoa Địa lý - Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Từ 01-10-2016 đến 30-09-2020: Nghiên cứu sinh ngành Địa lý kinh tế - xã hội và tổ chức không gian - Nghiên cứu sinh Tiến sĩ - Khoa Địa lý và nghiên cứu vùng - Đại học Tổng hợp Warsaw - Poland

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng các chuyên đề Địa lý kinh tế - xã hội phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông sau năm 2015
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Văn Cảnh , Mã số: T2015 - 03 - 05
[2] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng các chuyên đề Địa lý kinh tế - xã hội phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông sau năm 2015
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Văn Cảnh , Mã số: T2015 - 03 - 05
[3] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng các chuyên đề Địa lý kinh tế - xã hội phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông sau năm 2015
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Văn Cảnh , Mã số: T2015 - 03 - 05
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu ảnh hưởng xói mòn đất ở lưu vực sông Cu Đê đến sản xuất nông nghiệp
Chủ nhiệm: Trương Văn Cảnh , Mã số: Đ2013-03-46-BS

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Sự phân hóa không gian cấp tỉnh của hệ số bất bình đẳng thu nhập (Gini) ở Việt Nam
Provincial Spatial Distribution of Gini Coefficient in Vietnam

Tác giả: Trương Văn Cảnh Tạp chí: Poland – Vietnam Symposium on Nature Sciences, High Technologies and Humanities for Young Scientist Số: Trang: Năm: 2018
[2] Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ VIỆC GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÍ
PATTERNS AND SOME CONSIDERATIONS ON TEACHING THE GENERAL SOCIO-ECONOMIC GEOGRAPHYFOR STUDENTS OF PEDAGOGY

Tác giả: Trương Văn Cảnh, Đoàn Thị Thông Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 Số: 1 Trang: 1486-1496 Năm: 2018
[3] Bài báo: Các chỉ số đo lường phát triển bền vững cấp tỉnh ở Việt Nam
Relevant Indicators for Measuring Provincial Sustainable Development Index in Vietnam

Tác giả: Trương Văn Cảnh Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 Số: Trang: 136-145 Năm: 2018
[4] Bài báo: Nghiên cứu, dự báo biến động sử dụng đất và xu hướng phát triển dân cư ở thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum bằng viễn thám, GIS và chuỗi Markov
Research and forecast of land use changes and population trends in Kon Tum city - Kon Tum province by remote sensing, GIS and Markov chain

Tác giả: Trương Văn Cảnh, Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam, Đoàn Thị Thông Tạp chí: KY Hội nghị Địa lý toàn quốc Số: 1 Trang: 1203 - 1212 Năm: 2016
[5] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÂN TÍCH THÁP DÂN SỐ TRONG DẠY VÀ HỌC ĐỊA LÍ DÂN CƯ Ở BẬC ĐẠI HỌC
Methods for constructing and analyzing population pyramids in teaching and studying population geography at university

Tác giả: Trương Văn Cảnh, Đoàn Thị Thông Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 107 Năm: 2015
[6] Bài báo: THỰC TRẠNG NGUỒN LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
The status of labour forces in Da Nang city

Tác giả: Trương Văn Cảnh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 15(02) Trang: 26 Năm: 2015
[7] Bài báo: NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI (HDI) THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
STUDY OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) IN DA NANG CITY

Tác giả: Trương Văn Cảnh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 2 (87) Trang: 96-101 Năm: 2015
[8] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP MỚI TRONG TÍNH TOÁN CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI (HDI)
New method of calculating Human Development Index (HDI)

Tác giả: Trương Văn Cảnh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 13(04) - 2014 Trang: 1 Năm: 2014
[9] Bài báo: Đánh giá định lượng xói mòn đất lưu vực sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng
Quantitive assessment soil erosion in Cu De watershed, Da Nang city

Tác giả: Trương Văn Cảnh, Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Nguyễn Văn Nam Tạp chí: KY hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2014 Số: Trang: 911 - 919 Năm: 2014
[10] Bài báo: Đánh giá định lượng xói mòn đất khu vực đồi núi huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Quantitive assessment soil erosion in mountains and hills Phu Loc district, Thua Thien Hue province

Tác giả: Trương Văn Cảnh, Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam Tạp chí: KY Hội nghị Địa lý toàn quốc Số: Trang: Năm: 2014
[11] Bài báo: XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ HỘP (BOXPLOT) BẰNG PHẦN MỀM SPSS VÀ SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI
Using spss software to build box plot in researching and teaching social – economic geography

Tác giả: Trương Văn Cảnh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 12(03) - 2014 Trang: 68 Năm: 2014
[12] Bài báo: xây dựng biểu đồ hộp (boxplot) bằng phần mềm spss và sử dụng trong nghiên cứu và giảng dạy địa lí kinh tế - xã hội
construction graph box (box plot) with SPSS software and used in research and teaching economic - social geography

Tác giả: Trương Văn Cảnh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2014
[13] Bài báo: Hiện trạng phát triển và phân bố chợ Việt Nam
Development and distribution establishment of Viet Nam market

Tác giả: Trương Văn Cảnh Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội Số: Trang: 141-148 Năm: 2013
[14] Tham luận: Phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây Việt Nam
The development of Viet Nam East - West Economic Corridor

Tác giả: Nguyễn Minh Tuệ, Trương Văn Cảnh Tạp chí: Hội thảo Địa lí quốc tế Đông Nam Á Số: Trang: 200 - 2006 Năm: 2011
[15] Bài báo: Vai trò của thành phố Đà Nẵng trong sự phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây Việt Nam
The role of Danang in the development of Vietnam east - west economic corridor

Tác giả: Trương Văn Cảnh Tạp chí: Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội Số: Trang: 19 - 25 Năm: 2011
Quốc tế
[1] Bài báo: Quantitative Measurement of the Intra-Subsystem and Inter-Subsystem Relationship in the Sustainable Development of Vietnam
Quantitative Measurement of the Intra-Subsystem and Inter-Subsystem Relationship in the Sustainable Development of Vietnam

Tác giả: Trương Văn Cảnh Tạp chí: Prace i Studia Geograficzne Số: 65.4 (SCOPUS) Trang: 63-80 Năm: 2020
[2] Bài báo: Đánh giá định lượng sự phát triển bền vững ở Việt Nam
Quantitative evaluation of sustainable development in Vietnam

Tác giả: Trương Văn Cảnh Tạp chí: 10th International Interdisciplinary Conference: Nature – Human – Culture Số: Trang: Năm: 2019
[3] Bài báo: Đo lường mức độ phát triển bền vững của Việt Nam bằng chỉ số tổng hợp
Measuring sustainable development level in Vietnam by using a comprehensive index

Tác giả: Trương Văn Cảnh Tạp chí: Prace i Studia Geograficzne Số: 64(2) Trang: 7-21 Năm: 2019
[4] Bài báo: Xây dựng các chỉ số cho việc đo lường chỉ số phát triển bền vững cấp tỉnh ở Việt Nam
Constructing Indicators for Measuring Provincial Sustainable Development Index in Vietnam

Tác giả: Trương Văn Cảnh Tạp chí: Scientific-Research Cooperation between Vietnam and Poland (POL-VIET 2017), E3S Web Conf Số: 35 Trang: Năm: 2018
[5] Bài báo: TÍCH HỢP GIS VÀ AHP TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI HUYỆN HÒA VANG - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
An Intergration of GIS and AHP Techniques for Land Use Suitability Analysis in Hoa Vang District – Da Nang City – Vietnam

Tác giả: Trương Văn Cảnh Tạp chí: Số: 978-604-80-0917-5 Trang: 361-368 Năm: 2015
[6] Bài báo: Các cực phát triển của Việt Nam trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây
the development poles of vietnam in east - west economic corridor

Tác giả: Trương Văn Cảnh Tạp chí: The Conference of The ASEAN East – West and North – South Economic Corridor Số: Trang: Năm: 2013

Sách - giáo trình
[1] Bài tập Địa lí 10 - Năm xuất bản: 2011; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Địa lí dịch vụ (tập 2): Địa lí thương mại và du lịch - Năm xuất bản: 2012; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam