Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Hoàng Thị Diệu Hương
Ngày sinh: 1989
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đội 1 - Thượng Phong - Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình
Quê quán: Thượng Phong - Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp dạy – học Địa lý
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Thượng Phong - Phong Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình
Điện thoại cơ quan:
E-mail: hoanghuong.udn@gmail.com ; htdhuong@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~hoang-thi-dieu-huong

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu phương pháp xây dựng và sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học các học phần Địa lí tự nhiên Việt Nam ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Đậu Thị Hoà , Thành viên: Hoàng Thị Diệu Hương , Mã số: Đ2012-03-21

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Xác định mức độ từng năng lực chuyên biệt trong dạy học Địa lý tự nhiên các châu lục theo định hướng phát triển năng lực người học
Xác định mức độ từng năng lực chuyên biệt trong dạy học Địa lý tự nhiên các châu lục theo định hướng phát triển năng lực người học

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Hương Tạp chí: KY hội thảo khoa học dạy học Địa lý theo chương trình phổ thông mới Số: Trang: Năm: 2019
Quốc tế
[1] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỊA LÝ DÂN CƯ ĐẾN VIỆC NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN TỈNH QUẢNG BÌNH (VIỆT NAM)
MAIN TASKS GEOGRAPHY OF POPULATION IN STUDY POLYLINGUAL ENVIRONMENT THE PROVINCE OF QUANG BINH (VIETNAM)

Tác giả: Hoàng Thị Diệu Hương, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: III МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОНЛАЙН- СЕМИНАРА Số: УДК 372.881.1 ББК 74.268.1 Trang: 459-461 Năm: 2019