Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Ngọc Hành
Ngày sinh: 1989
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Cẩm Hà - Hội An - Quảng Nam
Quê quán: Cẩm Hà - Hội An - Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Địa lý Tài nguyên và Môi trường, Tại: Đại học Khoa học - Đại học Huế - Việt Nam, Năm: 2011
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Địa lý; Ứng dụng GIS trong nghiên cứu các vấn đề về môi trường
Chuyên ngành giảng dạy: Địa lý Tài nguyên và Môi trường; Sư phạm Địa lý
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Tổ 14 Đồng Nà, Cẩm Hà, Tx Hội An, Quảng Nam
Điện thoại cơ quan: 05113733290 - Điện thoại nhà: 01686294429
E-mail: hanhlespdn@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-ngoc-hanh

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2007 đến Năm 2011: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Địa lý; Chuyên ngành - Địa lý Tài nguyên và Môi trường Tại Đại học Khoa học - Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2012 đến Năm 2014: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Quản lý đất đai; Chuyên ngành - Tại Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-10-2011 đến nay: Giảng viên - Khoa Địa lý - Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Ngọc Hành , Thành viên: Hồ Phong ,Nguyễn Văn Nam , Mã số: T2018 - TN - 06
[2] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng tập bản đồ chuyên đề Địa lý tự nhiên Đà Nẵng trên tư liệu ảnh viễn thám để phục vụ dạy học và nghiên cứu
Chủ nhiệm: Lê Ngọc Hành , Mã số: T2015-03-11
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG XÓI MÒN ĐẤT CỦA LƯU VỰC SÔNG CU ĐÊ ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
Chủ nhiệm: , Thành viên: Lê Ngọc Hành , Mã số: Đ2013-03-46-BS
[4] Cấp cơ sở (Trường): Đánh giá chất lượng cuộc sống và đề xuất các mô hình sinh kế cho các khu tái định cư thủy điện sông tranh 2, tỉnh Quảng Nam
Chủ nhiệm: Lê Ngọc Hành , Thành viên: Nguyễn Văn Nam , Mã số: T2013 – 03 - 21

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Sử dụng dữ liệu mở và số liệu quan trắc để mô hình hóa các đặc điểm khí hậu tỉnh Quảng Nam
Integrating open and observational data for modeling the climate characteristics of Quang Nam province, Vietnam

Tác giả: Trần Thị Ân, Lê Ngọc Hành Tạp chí: International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences 2018 Số: 01 Trang: 436-442 Năm: 2018
[2] Bài báo: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỪ DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH RADAR
Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Venkatesh Raghavan Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số: 15(11b) Trang: 79-84 Năm: 2018
[3] Bài báo: Xây dựng bản đồ ngập lụt TP Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh Radar
Flood Mapping for Danang city, Vietnam Using Radar Satellite Data

Tác giả: Trần Thị Ân, Nguyễn Thị Diệu, Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Venkatesh Raghavan Tạp chí: KY hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 Số: 01 Trang: 599-603 Năm: 2018
[4] Bài báo: Ứng dụng GIS và AHP lựa chọn địa điểm hợp lý cho việc bố trí bãi chôn lấp chất thải rắn tại thành phố Đà Nẵng
Applications GIS and AHP to select a reasonable location for the extraction of solid waste balls in Da Nang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành Tạp chí: KY hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 Số: 01 Trang: 93-100 Năm: 2018
[5] Bài báo: Nghiên cứu tình hình và tính toán tốc độ biến động đường bờ ở biển Cửa Đại – thành phố Hội An
Research status and calculation variable speed coastline in Cua Dai - Hoi An city

Tác giả: Nguyễn Thị Diệu, Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam, Hồ Phong, Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: Ký yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ X năm 2018 Số: 02 Trang: 38-47 Năm: 2018
[6] Bài báo: Xây dựng dữ liệu GIS về giao thông phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy ở thành phố Đà Nẵng
Construction of GIS data on communications for fire prevention and fighting in Da Nang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam, Trương Phước Minh, Hồ Phong Tạp chí: KY hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ X năm 2018 Số: 01 Trang: 1278-1286 Năm: 2018
[7] Bài báo: Ứng dụng tập bản đồ địa lý tự nhiên trong dạy học các học phần địa lý tự nhiên đại cương
Application of natural geographic mapping in teaching natural geography modules

Tác giả: Lê Ngọc Hành Tạp chí: Ký yếu hội thảo khoa học khoa Địa lý lần thứ 7 năm 2018 Số: Trang: 43-54 Năm: 2018
[8] Bài báo: Xây dựng và khai thác dữ liệu GIS phục vụ công tác phòng cháy và chữa cháy ở thành phố Đà Nẵng
Construction and exploitation of GIS data for fire prevention and fighting in Da Nang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành Tạp chí: KY hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2017 Số: 01 Trang: 838-847 Năm: 2017
[9] Bài báo: Ứng dụng mô hình swat nghiên cứu tác động của biến động sử dụng đất đến cân bằng nước lưu vực sông Thu Bồn chảy qua huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
Research impact of land use change to water balance in Thu Bon watershed run through Nong Son districts of Quang Nam province by SWAT model

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Hồ Phong, Nguyễn Thị Diệu Tạp chí: KY hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9 Số: 1 Trang: 1256-1266 Năm: 2016
[10] Bài báo: Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất theo số dân ở thành phố Đà Nẵng
Study on land use follow number of people in Da Nang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam, Đinh Trần Mỹ Linh, Trương Phước Minh Tạp chí: KY hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2016 Số: 1 Trang: 553 - 561 Năm: 2016
[11] Bài báo: Nghiên cứu xu hướng phát triển không gian và dự báo biến động đô thị ở thành phố Đà Nẵng
Research development trends spatial and forecast urban change in Da Nang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Diệu Tạp chí: KY hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2017 Số: 1 Trang: 563 - 571 Năm: 2016
[12] Bài báo: Nghiên cứu, dự báo biến động sử dụng đất và xu hướng phát triển dân cư ở thành phố Kon Tum - tỉnh Kon Tum bằng viễn thám, GIS và chuỗi Markov
Research and forecast of land use changes and population trends in Kon Tum city - Kon Tum province by remote sensing, GIS and Markov chain

Tác giả: Trương Văn Cảnh, Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam, Đoàn Thị Thông Tạp chí: KY Hội nghị Địa lý toàn quốc Số: 1 Trang: 1203 - 1212 Năm: 2016
[13] Bài báo: Ứng dụng mô hình SWAT nghiên cứu tác động của biến động sử dụng đất đến cân bằng nước lưu vực sông Vu Gia chảy qua các huyện phía bắc tỉnh Quảng Nam
Implementing the SWAT model to study the impact of land use changes on the water balance of Vu Gia’s watershed in Northern districts of Quang Nam province

Tác giả: Lê Ngọc Hành Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng Số: 20(03)2016 Trang: 46-53 Năm: 2016
[14] Bài báo: Nghiên cứu tác động của biến động sử dụng đất đến xói mòn đất tại lưu vực sông Thu Bồn chảy qua huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam bằng GIS, viễn thám và mô hình SWAT
The impact of land use change on soil erosion at the Thu Bon watershed in Nong Son district, Quang Nam province by using GIS, remote sensing, and SWAT model

Tác giả: Lê Ngọc Hành Tạp chí: KY hội thảo sinh viên và cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc năm 2016 Số: 1 Trang: 837 - 849 Năm: 2016
[15] Bài báo: Nghiên cứu biến động đường bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bằng viễn thám và GIS
Studying the changes in Cua Dai coastline, Hoi An city, Quang Nam provice with remote sensing and GIS

Tác giả: Lê Ngọc Hành Tạp chí: KY hội thảo sinh viên và cán bộ trẻ Số: 1 Trang: 850-859 Năm: 2016
[16] Bài báo: ỨNG DỤNG OPENSTREETMAP ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIAO THÔNG Ở QUẬN LIÊN CHIỂU - THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Implementing OpenStreetMap to construct traffic databases in Lien Chieu district, Da Nang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Đinh Trần Mỹ Linh, Nguyễn Văn Nam Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 20(03) Trang: 7-13 Năm: 2016
[17] Bài báo: Xây dựng và thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu lưu trú trên nền Web phục vụ nhu cầu du lịch ở quận Thanh Khê và Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Building and exploit the accommodation database system based on web for tourism demands at thanh khe and Lien Chieu districts in Danang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh Tạp chí: KY Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2015 Số: Trang: Năm: 2015
[18] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP MỘT SỐ BẢN ĐỒ ĐỊA MẠO VÀ THỦY VĂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BẰNG ẢNH VIỄN THÁM PHỤC VỤ DẠY HỌC VÀ NGHIÊN CỨU
A method for making geomorphological maps and hydrological maps of Da Nang city via remote sensing images for the sake of teaching and doing research

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Hồ Phong Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 124 Năm: 2015
[19] Bài báo: Nghiên cứu biến đổi nhiệt độ bề mặt thành phố Đà Nẵng bằng viễn thám nhiệt
Research on surface temperature change in Danang city by thermal remote sensing

Tác giả: Lê Ngọc Hành Tạp chí: TC khoa học Đại học Huế Số: Trang: 55-66 Năm: 2015
[20] Bài báo: Phân vùng nguy cơ trượt lở đất ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Landslide hazard and risk zoning in hoa vang district, Danang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh Tạp chí: KY hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2014 Số: Trang: Năm: 2014
[21] Bài báo: Đánh giá định lượng xói mòn đất lưu vực sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng
Quantitive assessment soil erosion in Cu De watershed, Da Nang city

Tác giả: Trương Văn Cảnh, Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh, Nguyễn Văn Nam Tạp chí: KY hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc năm 2014 Số: Trang: 911 - 919 Năm: 2014
[22] Bài báo: Ứng dụng GIS nghiên cứu tác động của nước biển dâng đến sử dụng đất lưu vực sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng
A study impact of sea level rise to land use in Cu De river basin, Da Nang city by using GIS technology

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: KY Hội nghị Địa lý toàn quốc Số: Trang: Năm: 2014
[23] Bài báo: Đánh giá định lượng xói mòn đất khu vực đồi núi huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Quantitive assessment soil erosion in mountains and hills Phu Loc district, Thua Thien Hue province

Tác giả: Trương Văn Cảnh, Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam Tạp chí: KY Hội nghị Địa lý toàn quốc Số: Trang: Năm: 2014
[24] Bài báo: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN BIẾN ĐỔI NHIỆT ĐỘ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
The research on the impact of land use change on temperature change in Danang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Cộng sự Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 12(03) - 2014 Trang: 1 Năm: 2014
[25] Bài báo: Sử dụng ảnh viễn thám và gis thành lập một số bản đồ chuyên đề phục vụ dạy học và nghiên cứu địa lý
Using gis and remote sensing images establish a number of thematic maps study and research geographic

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Hoàng Thị Diệu Huyền, Nguyễn Văn Nam Tạp chí: KY HTKH Ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo Số: Trang: Năm: 2014
[26] Bài báo: Ứng dụng viễn thám và gis phân tích tương quan giữa nhiệt độ và hiện trạng sử dụng đất các quận thành phố Đà Nẵng
Application of remote sensing and gis analysis of temperature relation between state and county land use of Da Nang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam Tạp chí: KY Hội nghị Địa lý toàn quốc Số: 1 Trang: 650 - 657 Năm: 2013
[27] Bài báo: Tác động của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến thành phố Đà Nẵng
Impact of sea level rise climate change to danang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc Số: 3 Trang: Năm: 2013
[28] Bài báo: Phân tích mối tương quan giữa bề mặt đệm và nhiệt độ thành phố Đà Nẵng
Analysis the relationship between is surface and temperature Da Nang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Hoàng Thị Diệu Huyền Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 7(68)/2013 Trang: 31-36 Năm: 2013
[29] Bài báo: Xây dựng bản đồ phân cắt ngang, phân cắt sâu từ ảnh ASTER DEM và mối quan hệ đến trượt lở, xói mòn đất
Establishing hozizontal cleavage and deep cleavage mapping from ASTER DEM image and relations to landslides and soil erosion

Tác giả: Nguyễn Văn Nam, Lê Ngọc Hành Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 3[64] Trang: 79-84 Năm: 2013
[30] Bài báo: Biểu hiện của biến đổi khí hậu trong biến động nhiệt độ tại thành phố Đà Nẵng và một số định hướng quản lý chất lượng không khí
The evidence of climate changes in the fluctuation of temperature in Danang city and some orientation for air quality managing

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Tôn Nữ Minh Thư Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 7(02) Trang: 6 – 11 Năm: 2013
[31] Bài báo: Ứng dụng ảnh ASTER DEM thành lập một số bản đồ địa mạo trắc lượng hình thái khu vực miền núi Quảng Nam
Application of ASTER DEM image to establishing geomorphological maps of ountainous areas in Quang Nam province

Tác giả: Lê Ngọc Hành Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: Trang: 12--19 Năm: 2012
[32] Bài báo: Đánh giá chất lượng cuộc sống các khu tái định cư Thuỷ điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam
Assessing the quality of life in resettlement sections of SongTranh 2 hydropower station in Quangnam province

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Lê Thị Nguyện Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 12[61] Trang: 100-105 Năm: 2012
[33] Tham luận: Xây dựng bản đồ phân cắt ngang, phân cắt sâu từ ảnh ASTER DEM và mối quan hệ đến trượt lở, xói mòn đất
Establishing horizonal cleavage and deep cleavage mapping from aster dem image and relation to landslides, soil erosion

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 220 - 225 Năm: 2012
[34] Bài báo: Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ bản đồ địa chính trên nền Microstation dưới sự trợ giúp của phần mềm ArcGIS và FME
Established land use maps from cadastral maps on the Microstation under the help of ArcGIS and FME

Tác giả: Lê Ngọc Hành Tạp chí: KY hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học sư phạm toàn quốc lần thứ 2 năm 2012 Số: Trang: 206 - 212 Năm: 2012
Quốc tế
[1] Bài báo: Tác động biến động sử dụng đất đến thay đổi nhiệt độ ở thành phố Đà Nẵng
Researching on the effects of land use changes towards the surface temperature change in Danang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh Tạp chí: Số: Trang: 101-110 Năm: 2015
[2] Bài báo: Đánh giá và phân vùng nguy cơ trượt lở đất huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Landslide hazard and risk zoning in Hoa Vang district, Da Nang city

Tác giả: Lê Ngọc Hành, Trương Phước Minh Tạp chí: Số: Trang: 385-394 Năm: 2015

Khen thưởng
[1] Giấy khen - The best paper in poster session - Quốc tế ; Năm: 2014, Ngày 09-12-2014.