Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Đăng Châu
Ngày sinh: 1958
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán: Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam
Dân tộc: kinh
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: trưởng bộ môn
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (1997)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Tổ10 Tân Thuận,Mân Thái, ĐN
Điện thoại cơ quan: - Điện thoại nhà: 05113831606
E-mail: daytiengviet.dangchau@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-dang-chau

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Đặc điểm từ ghép láy nghĩa và việc ứng dụng giảng dạy ở nhà trường
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Hiền ,Nguyễn Đăng Châu , Mã số: B2017-DDN03-12

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Năng lực ngữ văn, năng lực đặc thù trong định hướng giáo dục phổ thông
Philological competence – specific competence in comprehensive educational orientation

Tác giả: Nguyễn Đăng Châu Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 12(03) - 2014 Trang: 73 Năm: 2014
Quốc tế