Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trương Thị Diễm
Ngày sinh: 1967
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: P. Tân Chính, Quận Thanh Khê,, TP. Đà Nẵng
Quê quán: Xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học Tổng hợp Huế - Việt Nam, Năm: 1988
Đơn vị công tác: Ban Giám hiệu, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ (2003)
Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học
Chuyên ngành giảng dạy: Ngữ Văn
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 152/16 Phan Thanh, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113731686 - Điện thoại nhà: 05113552816
E-mail: diemtruong0502@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~truong-thi-diem

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1984 đến Năm 1988: Trình độ - Đại học; Ngành - Ngữ Văn; Chuyên ngành - Tại Đại học Tổng hợp Huế, Việt Nam
Từ Năm 1993 đến Năm 1997: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Ngôn ngữ; Chuyên ngành - Ngôn ngữ Tại Đại học Vinh, Việt Nam
Từ Năm 1999 đến Năm 2003: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Ngôn ngữ; Chuyên ngành - Ngôn ngữ Tại Đại học Vinh, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1989 đến 05-01-2009: Giảng viên - Cơ sở Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng và Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ 06-01-2009 đến 03-01-2010: Phó Trưởng Phòng - Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ 03-01-2010 đến 31-10-2014: Trưởng Khoa - Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ 01-11-2014 đến nay: Phó Hiệu trưởng - Ban Giám hiệu

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học Ngữ âm tiếng Việt phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trương Thị Diễm , Mã số: Đ2013-03-47-BS
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Biên soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm một số học phần thuộc Tổ Ngôn ngữ - Khoa Ngữ Văn
Chủ nhiệm: Trương Thị Diễm , Thành viên: Nguyễn Thị Trúc , Mã số: T2011-ĐN03-19
[3] Cấp Bộ: Xây dựng phần mềm tin học hỗ trợ giảng dạy môn Ngữ âm tiếng Việt
Chủ nhiệm: Trương Thị Diễm , Mã số: B2006-ĐN03-12
[4] Cấp Bộ: Xây dựng hệ thống bài tập trên ngữ liệu ca từ để giảng dạy sinh động và hiệu quả hơn phần từ loại tiếng Việt cho sinh viên đại học
Chủ nhiệm: Trương Thị Diễm , Mã số: B2003-16-22
[5] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Quá trình chuyển hóa ngữ nghĩa để đảm nhận chức năng xưng hô của các danh từ thân tộc Việt
Chủ nhiệm: Trương Thị Diễm , Mã số: T2000-16-05
[6] Cấp cơ sở (Trường): PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM HÌNH THÀNH NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Thị Diễm , Mã số: T2014-03-33
[7] Cấp cơ sở (Trường): PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM HÌNH THÀNH NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trương Thị Diễm , Mã số: T2014-03-33

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: TỪ XƯNG HÔ TRONG GIAO TIẾP PHẬT GIÁO
Address terms in Buddhist communication

Tác giả: Trương Thị Diễm, Thích Huệ Thông Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 15(02) - 2015 Trang: 41 Năm: 2015
[2] Bài báo: Đặc điểm ngôn ngữ nghệ thuật trong phóng sự "Việc làng" của Ngô Tất Tố
Tác giả: Huỳnh Thị Thúy An, Trương Thị Diễm Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: Trang: 648-653 Năm: 2014
[3] Bài báo: Từ ngữ nghề nghiệp trong nghề đá mỹ nghệ Non Nước
Tác giả: Trương Thị Diễm, Lê Thị Bích Trâm Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: Trang: 678-683 Năm: 2014
[4] Bài báo: Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy Ngữ âm tiếng Việt
Tác giả: Trương Thị Diễm Tạp chí: Số: Trang: 30 - 35 Năm: 2014
[5] Bài báo: Cấu trúc thông tin của tiêu đề phóng sự trên báo tiếng Việt có kết cấu đảo ngữ
INFORMATION STRUCTURE OF REPORTAGE HEADLINE WITH INVERSION CONSTRUCTION IN VIETNAMESE JOUNALISM

Tác giả: Trương Thị Diễm, Nguyễn Thị Ái Hữu Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 7 (02) Trang: 26-31 Năm: 2013
[6] Bài báo: Bàn về những vấn đề bất hợp lý trong phần Tiếng Việt của chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn Trung học Cơ sở hiện hành
Tác giả: Trương Thị Diễm Tạp chí: Số: Trang: 218 - 228 Năm: 2013
[7] Bài báo: Từ tình thái đánh dấu tiêu điểm trong cấu trúc thông tin của tiêu đề phóng sự trên báo tiếng Việt
Tác giả: Trương Thị Diễm, Nguyễn Thị Ái Hữu Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 8(03) Trang: 31 - 36 Năm: 2013
[8] Bài báo: Từ ra trong ca từ Trịnh Công Sơn dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận
THE WORD "RA" IN TRINH'S LYRICS IN THE FIELD OF COGNITIVE LINGUISTICS

Tác giả: Trương Thị Diễm Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 2(63) Trang: 84-89 Năm: 2013
[9] Tham luận: Cách đặt tên đạo - nét đặc trưng của văn hóa Phật giáo
Ways of bestowing a religious name – A feature of Buddhist culture

Tác giả: Thích Thông Huệ, Trương Thị Diễm Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Văn học - Ngôn ngữ: Lí luận và ứng dụng - Khoa Ngữ Văn - Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN Số: Trang: 201-206 Năm: 2013
[10] Bài báo: Name of Quảng Nam's cakes under the view of language and culture
Name of Quảng Nam's cakes under the view of language and culture

Tác giả: Trương Thị Diễm Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6 (67) Trang: 131-137 Năm: 2013
[11] Bài báo: Từ xưng hô có nguồn gốc danh từ thân tộc trong Cộng đồng công giáo Việt
Address terms originating from kinship’s in Vietnamese Catholic community

Tác giả: Trương Thị Diễm Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống Số: 12(206) Trang: 1--6 Năm: 2012
[12] Bài báo: Ngữ nghĩa của danh xưng trong hàng xuất gia Phật giáo
Tác giả: Trương Thị Diễm, Thích Thông Huệ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 01 Trang: 54 - 59 Năm: 2011
[13] Bài báo: Hòa phối ngữ âm trong từ láy hoàn toàn tiếng Việt
Tác giả: Trương Thị Diễm Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 08 Trang: Vieet2011161 -169 Năm: 2011
[14] Bài báo: Kết hợp từ ngữ bất thường trong tác phẩm "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh
UNUSUAL COLLOCATION OF WORDS IN “A TICKET TO CHILDHOOD” BY NGUYEN NHAT ANH

Tác giả: Trương Thị Diễm, Nguyễn Thị Dạ Hiếu Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(47) Trang: 203-209 Năm: 2011
[15] Tham luận: Góp thêm cách hiểu về biệt ngữ Phật giáo
Tác giả: Thích Thông Huệ, Trương Thị Diễm Tạp chí: Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2011. Số: Trang: Năm: 2011
[16] Tham luận: Từ "về" trong tiếng Việt dưới góc nhìn kết học, nghĩa học và dụng học
Tác giả: Trương Thị Diễm Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt lần thứ nhất do Hội Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt quốc tế (IATV) tổ chức tháng 02-2011. Số: Trang: 517- 521 Năm: 2011
[17] Bài báo: Đẩy mạnh việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài - hướng phát triển mới của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Trương Thị Diễm Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng tháng 11-2010. Số: Trang: 101 - 105 Năm: 2010
[18] Bài báo: Một số đặc trưng ngôn ngữ Việt dẫn đến việc nhận thức tiếng Việt của sinh viên nước ngoài
Tác giả: Trương Thị Diễm Tạp chí: Kỷ yếu Ngữ học trẻ 2007. Số: Trang: 33 - 38 Năm: 2007
[19] Bài báo: Các cấp bậc khác nhau của hiện tượng chuyển loại trong tiếng Việt
Tác giả: Trương Thị Diễm Tạp chí: Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng số 11-2005. Số: Trang: Năm: 2005
[20] Bài báo: Từ láy trong ca từ Trịnh Công Sơn
Tác giả: Trương Thị Diễm Tạp chí: Kỷ yếu Ngữ học trẻ. Số: Trang: Năm: 2004
[21] Tham luận: Dùng lời thơ và ca từ để dạy tốt phần từ loại tiếng Việt cho sinh viên đại học
Tác giả: Trương Thị Diễm Tạp chí: Kỷ yếu Ngữ học trẻ 2003. Số: Trang: Năm: 2003
[22] Tham luận: Khảo sát các từ xưng hô thân tộc “thím, mợ, dượng”
Tác giả: Trương Thị Diễm Tạp chí: Kỷ yếu Ngữ học trẻ 2002. Số: Trang: 33-38 Năm: 2002
[23] Bài báo: Khảo sát nội dung ngữ nghĩa của từ xưng hô “bác” trong hoạt động giao tiếp
Tác giả: Trương Thị Diễm Tạp chí: Kỷ yếu Ngữ học trẻ. Số: Trang: 355-359 Năm: 2001
[24] Bài báo: Cơ sở của việc chuyển hoá danh từ thân tộc thành từ xưng hô trong tiếng Việt
Tác giả: Trương Thị Diễm Tạp chí: Kỷ yếu ngữ học trẻ 2000. Số: Trang: 25-29 Năm: 2000
[25] Bài báo: Khảo sát nhóm từ ghép chính phụ định danh các quan hệ thân tộc Việt
Tác giả: Trương Thị Diễm Tạp chí: Kỷ yếu Ngữ học trẻ 1999. Số: Trang: 257 - 263 Năm: 1999
[26] Bài báo: Nghĩa và sự chi phối cách sử dụng các danh từ thân tộc "kỵ, chắt, chút, vợ, chồng, dâu, rể"
Tác giả: Trương Thị Diễm Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ. Số: Trang: 63-72 Năm: 1999
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Giáo trình Nghe - Nhìn - Nói tiếng Việt (dành cho Lưu học sinh) - Năm xuất bản: 2007; Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Giáo trình Ngữ âm tiếng Việt - Năm xuất bản: 2004; Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Tiếng Việt nâng cao (Giáo trình dành cho người nước ngoài) - Năm xuất bản: 2013; Nhà xuất bản: Lao động, Hà Nội; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Từ xưng hô có nguồn gốc danh từ thân tộc (Sách chuyên khảo) - Năm xuất bản: 2013; Nhà xuất bản: Văn học; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[5] Giáo trình Tiếng Việt - Năm xuất bản: 2001; Nhà xuất bản: Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Bằng khen - Giáo viên giỏi - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 1999.
[2] Bằng khen - Giáo viên giỏi - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2000.
[3] Bằng khen - Giáo viên giỏi - UBND Thành phố ; Năm: 2001, Ngày 01-01-1900.
[4] Chiến sỹ thi đua - - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2011 - 2012, Ngày 01-01-1900.
[5] Chiến sỹ thi đua - - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2012 - 2013, Ngày 20-10-2013.
[6] Chiến sỹ thi đua - - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2014, Quyết định số: 4754, Ngày 29-09-2014.
[7] Bằng khen - Đảng viên hoàn thành xuất sấc nhiệm vụ 5 năm liền (2010-2014) - Thành ủy ; Năm: 2015, Quyết định số: 12973-QĐ/TD, Ngày 26-01-2015.
[8] Giấy khen - Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 - Cấp trường ; Năm: 2014, Ngày 20-10-2014.
[9] Giấy khen - Đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên (2010-2014) - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2015, Quyết định số: 942-QĐ/ĐU, Ngày 12-04-2015.