Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Đức Luận
Ngày sinh: 1958
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
Quê quán: Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: - Việt Nam, Năm: 1979
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: giảng viên chính
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ (2005)
Lĩnh vực nghiên cứu: Tiếng Việt; Văn hoá Việt Nam; Văn học dân gian Việt Nam; Văn học Việt Nam; Ngữ pháp văn bản; Văn hóa dân gian; Phương pháp dạy học Ngữ Văn
Chuyên ngành giảng dạy: Cơ sở văn hoá Việt Nam; Tiếng Việt cho người nước ngoài; Văn học dân gian Việt Nam; Thi pháp văn học dân gian; Văn học so sánh; Văn hóa dân gian; Ngữ pháp văn bản; Ngôn ngữ và văn hóa; Phong tục tập quán và lễ hội; Văn hóa lễ hội truyền thống
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 196 Âu Cơ, Tổ 49 D, Đa Phước, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: - Điện thoại nhà: 05113.731073
E-mail: leducluan3@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-duc-luan

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1979: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại , Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2000: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại , Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2005: Trình độ - Tiến sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Vinh, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1979 đến nay: - Giảng dạy tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng
Từ 01-01-1991 đến 01-01-1997: - Giáo viện Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, TP Đà Nẵng
Từ 01-01-1997 đến nay: - Giảng viên Khoa Ngữ Văn,  Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng 

Các đề tài khoa học
[1] Cấp Bộ: Thi pháp các thể loại truyện kể dân gian, cấp Bộ
Chủ nhiệm: Lê Đức Luận , Mã số: B.2008-ĐN03-27
[2] Cấp Bộ: Điểm nhìn nghiên cứu văn học
Chủ nhiệm: Lê Đức Luận , Mã số: B.2006-ĐN03-13
[3] Cấp Bộ: Cấu trúc ca dao trữ tình người Việt
Chủ nhiệm: Lê Đức Luận , Mã số: B2003-16-23
[4] Cấp Bộ: Văn hóa dân gian Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Đức Luận , Mã số: B.99-16-20, 2001
[5] Tỉnh/Thành phố: Sưu tầm, nghiên cứu văn học dân gian và lễ hội dân gian Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Đức Luận , Mã số: TP-2000-ĐN03-27

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Tương đồng và khác biệt về xưng hô trong tiếng Việt-Lào, đối sánh với tiếng Anh và tiếng Hán
Similarities and differences in vocative in Vietnam-Lao, comparision with English and Chinese

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: International Invention of Scientific Journal Số: Trang: 1075-1091 Năm: 2020
[2] Bài báo: Đặc điểm ngôn ngữ và văn hóa các thực thể đảo Việt Nam
Characteristics of language and culture 0f the island entities in Vietnam

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: International Invention of Scientific Journal, Số: Trang: 922-933 Năm: 2020
[3] Bài báo: Đặc điểm giới biểu thị trong ngôn ngữ ca dao người Việt
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: KY Hội thảo Quốc gia Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa Số: Trang: 424-437 Năm: 2019
[4] Bài báo: Yếu tố ngôn ngữ Chăm trong tiếng Việt
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: KY Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học lần thứ I - Ngôn ngữ học Việt Nam - Những chặng đường phát triển và hội nhập Số: Trang: 657-670 Năm: 2019
[5] Bài báo: Đặc điểm cấu tạo và chức năng cú pháp của thành ngữ trong bản tin
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: TC Ngôn ngữ & Đời Sống Số: Trang: 99-105 Năm: 2019
[6] Bài báo: Các yếu tố cấu tạo trong từ ghép láy nghĩa
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: TC Ngôn ngữ & Đời sống Số: (286).2019 Trang: 20-26 Năm: 2019
[7] Bài báo: Tín hiệu thẩm mĩ về tình yêu trong ca dao người Việt
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: KY Hội thảo Ngữ học toàn quốc lần thứ nhất, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam Số: Trang: 1348-1359 Năm: 2019
[8] Bài báo: Các yếu tố cấu tạo trong từ ghép láy nghĩa
The elements structuring in compound word repeat meaning

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: TC Ngôn ngữ & Đời Sống Số: 6(286) Trang: 20-25 Năm: 2019
[9] Bài báo: Tín hiệu thẩm mĩ về tình yêu trong ca dao người Việt
The aesthetic sign of love in Vietnamese folk poetry

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Kỉ yếu hội thảo Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển Số: 978-604-88-7740-8 Trang: 1339-1348 Năm: 2019
[10] Bài báo: Vai trò của liên kết hình thức trong việc tổ chức văn bản bài bình luận trên báo Đà Nẵng
Role of the formal cohesion in organizing commentarial text in Danang newspapers

Tác giả: Lê Đức Luận, Cộng sự Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học Việt Nam Những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế Số: Trang: 274-281 Năm: 2018
[11] Bài báo: Triết lí nhân sinh của người Việt trong tục ngữ
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo quốc tế về văn hoá Nam Bộ Số: Trang: 274-281 Năm: 2018
[12] Bài báo: Tín hiệu thẩm mĩ về không gian Tây Nguyên trong thơ Văn Công Hùng
The aesthetic signals of the central highlands in poetry by Van Cong Hung

Tác giả: Lê Đức Luận, Cộng sự Tạp chí: III МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОНЛАЙН- СЕМИНАРА Số: 7 (274)2018 Trang: 117-123 Năm: 2018
[13] Bài báo: Yếu tố “bà” trong ngôn ngữ Quảng Nam
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo “Ngôn ngữ và văn học Quảng Nam…” Số: Trang: 357-361 Năm: 2018
[14] Bài báo: Một số đặc điểm địa danh Núi Thành, Quảng Nam
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo “Ngôn ngữ và văn học Quảng Nam…” Số: Trang: 361-368 Năm: 2018
[15] Bài báo: ĐẶC ĐIỂM TÊN GỌI CÁC LOẠI CÁ BIỂN Ở QUẢNG TRỊ
CHARACTERISTICS OF NAMES OF MARINE FISHES IN QUANG TRI

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 27(01).2018 Trang: 31 Năm: 2018
[16] Bài báo: Tín hiệu văn hóa trong ngôn ngữ ca dao và thơ hiện đại
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: TC khoa học trường Đại học Tân Trào Số: 7 Trang: 55-60 Năm: 2018
[17] Bài báo: CHU TRÌNH DIỄN NGÔN TRONG “CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA” CỦA NGUYỄN MINH CHÂU
The discourse process in “Chiec thuyen ngoai xa” by Nguyen Minh Chau

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04) Trang: 6 Năm: 2017
[18] Bài báo: Từ trường ngữ âm đến trường nghĩa
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn trong bối cảnh đổi mới và hội nhập” Số: Trang: 504-508 Năm: 2017
[19] Bài báo: VAI TRÒ LIÊN KẾT CỦA MỘT SỐ PHÉP LIÊN KẾT HÌNH THỨC TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
The linking role of some formal cohesive devices in state administrative documents

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 24(03) Trang: 69 Năm: 2017
[20] Bài báo: Đặc điểm địa danh tự nhiên ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Hội ngôn ngữ học Việt Nam Số: Trang: 1417-1427 Năm: 2017
[21] Bài báo: Đặc điểm tri nhận trong thơ Hàn Mặc Tử
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học, Hội ngôn ngữ học Việt Nam Số: Trang: 605-612 Năm: 2017
[22] Bài báo: ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA CỦA TỪ NGỮ BIỂU THỊ PHẠM TRÙ “ĂN” TRONG CA DAO NGƯỜI VIỆT
Linguistic features of words and expressions denoting the category “eating” in Vietnamese folk songs

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 49 Năm: 2017
[23] Bài báo: Con gà trong ngôn ngữ và văn hóa Việt
The rooster in the Vietnamese Language and culture

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Số: Trang: 52-59 Năm: 2017
[24] Bài báo: Tư tưởng Phật giáo trong truyện dân gian Việt Nam
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Văn học Phật giáo Việt Nam: Thành tựu và định hướng nghiên cứu mới Số: Trang: 339-349 Năm: 2016
[25] Bài báo: Một số biểu hiện của ngôn ngữ văn học Trung đại trong văn bản thần tích thời Hùng Vương
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Hội thảo Quốc gia 'Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hoá' - Điểm : 1.00 Số: Trang: 230-236 Năm: 2016
[26] Bài báo: Tích hợp Ngôn ngữ và Văn hóa trong dạy học tác phẩm văn học dân gian trong nhà trường
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Hội thảo quốc tế "Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ học"-Những vấn đề lí luận và thực tiễn Số: Trang: 96-106 Năm: 2016
[27] Bài báo: Đặc điểm nghệ nhân và làng nghề trong truyền thuyết
Artisans and trade village in legend

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Số: 11/2016 Trang: 104-105 Năm: 2016
[28] Bài báo: Cách đánh dấu sự vật qua định danh trong tiếng Việt
The way marking objects by calling name in the Vietnamese

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Số: Trang: 85-92 Năm: 2016
[29] Bài báo: Một số vấn đề về dạy học Ngữ Văn theo phương pháp tích hợp
Some problems of teaching and learning by integrated method

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: TC Dạy và học ngày nay Số: 8-2016 Trang: 17-19 Năm: 2016
[30] Bài báo: Đặc điểm truyền thuyết địa danh
Characteristics of toponymic legends

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: TC Khoa học Đại học Sài Gòn Số: 19 (44) Trang: 9-17 Năm: 2016
[31] Bài báo: Địa danh du lịch biển đảo Nam Trung Bộ trong vè các lái
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Hội thảo du lịch biển tại Đại học Văn Hiến Số: Trang: 157-164 Năm: 2016
[32] Bài báo: Từ đặc điểm ngôn ngữ đến tộc danh người Nguồn
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Hội thảo ngôn ngữ do Viện Ngôn ngữ, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam Số: Tập 1 Trang: 283-291 Năm: 2016
[33] Bài báo: Tiếng Mường trong phương ngữ miền Trung
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Số: 11 (319) Trang: 32-38 Năm: 2015
[34] Bài báo: ĐỐI XỨNG CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA TRONG THÀNH NGỮ TIẾNG VIỆT
Syntactic and semantic symmetry in Vietnamese idioms

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17A(04) - 2015 Trang: 52 Năm: 2015
[35] Bài báo: Đặc điểm tín ngưỡng và lễ hội trong truyền thuyết
Belifies and legendary

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp khoa học đh Sài GÒn Số: 8 (33) Trang: 3-11 Năm: 2015
[36] Bài báo: Tri thức về biên trong văn học dân gian Việt Nam
Knowledge of the sea in Vietnamese folklore

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Khoa học Xã hội Việt Nam Số: 7 (92) 2015 Trang: 89-93 Năm: 2015
[37] Bài báo: Đặc điểm địa danh sông nước các tỉnh Nam Kì dưới triều Nguyễn
Features place names river-water of provincial Nam Kì under the Nguyen dynasty

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: TC Khoa học Đại học Sài Gòn Số: 3(28) Trang: 5-13 Năm: 2015
[38] Bài báo: Hình tượng con ngựa trong văn học dân gian
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 228 Trang: Năm: 2014
[39] Bài báo: Con ngựa trong ngôn ngữ và văn hóa Việt
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 1 (27). Trang: Năm: 2014
[40] Bài báo: Tâm thức văn hóa Việt trong bánh chưng bánh dày
Vietnamese culture mind of cake chưng and cake day

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Nhật Lệ Số: 214-215 Trang: 84-87 Năm: 2013
[41] Bài báo: Từ ăn Tết tháng Tý đến ăn Tết tháng Dần
From eating month Tý (mouse) to month Dần (Tiger)

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Đất Quảng Số: 107 (229) Trang: 90-93 Năm: 2013
[42] Bài báo: Dấu ấn văn hóa và ngôn ngữ qua món ăn thức uống trong ca dao, tục ngữ Quảng Bình
Mark on culture and language over food and drinks in folk songs, proverbs Quảng Bình

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Nhật Lệ. Số: 206.5/2012 Trang: 55-59 Năm: 2012
[43] Bài báo: Phân tích nghĩa vị tiếng Việt.
An analysis of the Vietnamese semantemes.

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ. Số: Trang: 39-47 Năm: 2012
[44] Bài báo: Tâm thức "Rồng" trong ngôn ngữ và văn hóa Việt
Consciousness of "Dragon" in the Vietnamese Language angd Culture

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Từ điển học và Bách khoa thư. Số: 2(16) Trang: 16-19 Năm: 2012
[45] Bài báo: Bước đầu khảo sát các yếu tố tương đồng ngôn ngữ trong tiếng Việt-Lào
Initian survey of similar language elementts in the Vietnamese-Laos

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Hội ngôn ngữ học Việt Nam Số: Trang: 15-21 Năm: 2012
[46] Bài báo: Biểu tượng Long - Rồng trong văn học dân gian người Việt
Symbol of dragon in the Viet people's folk stories and poems

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Văn hóa nghệ thuật. Số: Trang: 47-50 Năm: 2012
[47] Bài báo: Đặc điểm ngữ nghĩa của thành ngữ có yếu tố "ăn"
Semantic and semantic study on idioms denoting "eating".

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Duy Tân. Số: Trang: 68-73 Năm: 2012
[48] Bài báo: Phương pháp phức hợp với nghiên cứu văn học.
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2011
[49] Bài báo: Sức hút của văn hóa Việt nhìn từ hiện tượng nhà văn Nguyễn Đình Thi
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Báo Văn hóa. Số: 1956-1960 Trang: Năm: 2011
[50] Bài báo: Công cha nghĩa mẹ trong ca dao
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Thế giới trong ta. Số: 109+110 Trang: Năm: 2011
[51] Bài báo: Ý nghĩa nhân sinh qua hình tượng con mèo.
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Văn hóa nghệ thuật. Số: Trang: Năm: 2011
[52] Bài báo: Cơ chế ngôn ngữ của biểu tượng
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Ngôn ngữ. Số: 5(264) Trang: 50-59 Năm: 2011
[53] Bài báo: Các kiểu cấu trúc cốt truyên và ý nghĩa ngụ ngôn
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Văn hóa dân gian. Số: 2(134) Trang: Năm: 2011
[54] Bài báo: Vài nét về văn hóa truyền thống người Việt qua một câu tục ngữ
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 3(185) Trang: Năm: 2011
[55] Bài báo: Nghĩa tố và phân tích nghĩa tố của từ
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Từ điển học và Bách khoa thư. Số: 5(13) Trang: 19-23 Năm: 2011
[56] Bài báo: Biểu tượng hoa trong văn học dân gian.
Symbol of flower in folk-literature

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Văn hóa nghệ thuật. Số: Trang: 72-75 Năm: 2011
[57] Bài báo: Đặc điểm địa danh Hà Tây- Hà Nội trong ca dao dân ca
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Ngôn ngữ văn hóa Thăng Long-Hà Nội 1000 năm, Nxb Thông tin và Truyền Thông. Số: Trang: Năm: 2010
[58] Bài báo: Cảm nhận trầu cau từ tâm thức huyền thoại
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Văn hóa nghệ thuật. Số: Trang: Năm: 2010
[59] Tham luận: Hệ thống biểu tượng trong truyền thuyết Việt Nam, In trong Thông báo Văn hóa dân gian 2010
System symbols in the Vietnam legend

Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: NXB. Khoa học Xã hội. Số: 128/QÐ-NXB KHXH Trang: 82-92 Năm: 2010
[60] Bài báo: Con trâu trong ngôn ngữ ca dao, tục ngữ
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: ( 1+2) -159-160 Trang: Năm: 2009
[61] Bài báo: Sắc thái văn hóa Quảng Bình qua ca dao, tục ngữ.
Tác giả: Dương Thị Kim Phụng, Lê Đức Luận Tạp chí: Những vấn đề khoa học xã hội và Nhân văn khu vực Bắc miền Trung, Nxb Nghệ An. Số: Trang: Năm: 2009
[62] Bài báo: Con trâu trong tín ngưỡng và lễ hội dân gian Việt Nam
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Di sản Văn hóa, In lại trong cuốn: Một con đường tiếp cận di sản văn hóa, Tập 5, Nxb. Thế giới,2010 Số: 1(26) Trang: Năm: 2009
[63] Bài báo: Bước đầu khảo sát sự trượt vỏ ngữ âm giữa phương ngữ Quảng Bình và Nghệ Tĩnh
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Những vấn đề khoa học xã hội và Nhân văn khu vực Bắc miền Trung, Nxb Nghệ An. Số: Trang: 155-162 Năm: 2009
[64] Bài báo: Nhận diện cổ tích thần kỳ người Việt
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 4 (27) Trang: Năm: 2008
[65] Bài báo: Về thành ngữ và thành ngữ trong ca dao
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 76 Trang: Năm: 2008
[66] Bài báo: Ngôn ngữ kinh tế thị trường trong một bài ca dao Hà Nội
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 7-153 Trang: Năm: 2008
[67] Bài báo: Con mèo mà trèo cây cau, một truyện ngụ ngôn đặc sắc
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 133 Trang: Năm: 2008
[68] Bài báo: Từ lời chú thích bài ca “Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm”
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 71+72 Trang: Năm: 2008
[69] Bài báo: Biện pháp hãm chậm trong Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 68 Trang: Năm: 2007
[70] Bài báo: Người phụ nữ xưa trong ca dao qua cấu trúc “Qủa cau nho nhỏ”
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: Trang: Năm: 2007
[71] Bài báo: Danh xưng trong truyền thuyết Họ Hồng Bàng
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 120 Trang: Năm: 2007
[72] Bài báo: Con lợn trong phong tục người Việt qua ngôn ngữ ca dao
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 1+2 (135+136), Trang: Năm: 2007
[73] Bài báo: Những yếu tố tác động đến chất lượng giáo dục đại học.
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Đại học Quảng Nam. Số: Trang: Năm: 2007
[74] Bài báo: Chân dung người lính Trần Duy Chiến trong Tây tiến viễn chinh
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Non Nước Số: Trang: Năm: 2007
[75] Bài báo: Xã hội Hùng Vương trong ngôn ngữ truyền thuyết và cổ tích
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 4(138) Trang: Năm: 2007
[76] Bài báo: Bước đầu tìm hiểu thể loại đồng dao
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: Trang: Năm: 2006
[77] Bài báo: Từ ngôn ngữ thông tin quảng cáo đến việc xử lý tình huống trong truyện “Treo biển”
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 57+58 Trang: Năm: 2006
[78] Bài báo: Mùa xuân và hoa trong ca dao
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 4 (126) Trang: Năm: 2006
[79] Bài báo: Âm vang địa danh Hà Nội trong ca dao dân ca
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 123-124 Trang: Năm: 2006
[80] Bài báo: Nguyên tiêu từ nguyên tác đến bản dịch và ngữ nghĩa.
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Thế giới trong ta. Số: 52-53 Trang: Năm: 2006
[81] Bài báo: Đặc tính mở của cấu trúc ca dao
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 1+2 Trang: Năm: 2005
[82] Bài báo: Tảo giải-Hành trình đến sự tất yếu.
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Văn hóa Quảng Nam. Số: Trang: Năm: 2005
[83] Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thư chúc tết của Người
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Tư tưởng văn hóa. Số: Trang: Năm: 2005
[84] Bài báo: Sắc thái văn hoá Quảng Nam qua Chèo Cầu ngư
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Văn hóa Quảng Nam Số: Trang: Năm: 2005
[85] Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cuộc kháng chiến chống Mĩ, giải phóng miền Nam trong thơ của Người
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Việt Nam, những chặng đường lịch sử. Nhà xuất bản Giáo dục. Số: Trang: 581-585 Năm: 2005
[86] Bài báo: Vài vấn đề góp bàn về việc nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên Trung học Phổ thông của trường Đại học Sư phạm
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Số: Trang: Năm: 2005
[87] Bài báo: Ngôn ngữ sử thi trong thơ Tố Hữu.
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 3(111) Trang: Năm: 2005
[88] Bài báo: Cấu trúc dòng lẻ trong văn bản ca dao
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: Trang: Năm: 2004
[89] Bài báo: Cấu trúc so sánh trong ca dao
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: Trang: Năm: 2004
[90] Bài báo: Phương thức nối kết trong ca dao
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 5 Trang: Năm: 2004
[91] Bài báo: Phát ngôn giản lược trong ca dao dân ca
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: số 7 (170) Trang: Năm: 2003
[92] Bài báo: Tiếng Quảng Nam trong ca dao dân ca
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 75 Trang: Năm: 2003
[93] Bài báo: Thời gian chồng lấn trong "Đây mùa thu tới" của Xuân Diệu
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 3 (89) Trang: Năm: 2003
[94] Bài báo: Bàn thêm về thuộc tính văn học dân gian
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 1(6) Trang: Năm: 2003
[95] Bài báo: Vấn đề dân trí trong tác phẩm của Phan Châu Trinh
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Văn hóa Quảng Nam. Số: 9,10 Trang: Năm: 2003
[96] Bài báo: Bài thơ: ‘’Cây đòn gánh’’- Sự phát hiện thú vị về hình tượng người phụ nữ Việt Nam
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Non Nước Số: Trang: Năm: 2003
[97] Bài báo: Văn hóa đô thị Hà Nội qua ngôn ngữ ca dao
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 4(90) Trang: Năm: 2003
[98] Bài báo: Từ cấu trúc đến chủ đề bài ca "Anh đi anh nhớ quê nhà"
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 5 (79) Trang: Năm: 2002
[99] Bài báo: Hiệu lực lập luận trong tác phẩm "Tuyên ngôn độc lập" của Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 8 (82) Trang: Năm: 2002
[100] Bài báo: Từ hai bài ca đến hai phong cách dân gian
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Văn hóa dân gian. Số: 2(80) Trang: Năm: 2002
[101] Bài báo: Viết tiếp bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 75-76 Trang: Năm: 2002
[102] Bài báo: Năm Nhâm Ngọ nói chuyện con ngựa trong văn học dân gian
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Đại học Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2002
[103] Bài báo: Sự tương đồng văn hóa biểu hiện trong văn học dân gian Việt - Lào
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Non Nước. Số: Trang: Năm: 2002
[104] Bài báo: Địa danh, sản vật và nghề nghiệp trong ca dao, tục ngữ Đà Nẵng
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Nguồn sáng dân gian. Số: 4(5) Trang: Năm: 2002
[105] Bài báo: Điểm nhìn cảm xúc trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11(85) Trang: Năm: 2002
[106] Bài báo: Vai trò của phương ngữ địa lý và phương ngữ xã hội với sự phát triển tiếng Việt
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Hội Ngôn ngữ học TP. HCM-Viện ngôn ngữ học Việt Nam. Số: Trang: Năm: 2002
[107] Bài báo: Cấu trúc liên tưởng trong bài thơ "Mới ra tù tập leo núi" của Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 3 (65) Trang: Năm: 2001
[108] Bài báo: Thử đề xuất một số cấu trúc lời ca trữ tình dân gian
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Ngữ học trẻ. Số: Trang: Năm: 2001
[109] Bài báo: Con rồng cháu tiên - Nguồn gốc nhân chủng và văn hóa của người Việt
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Đại học Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2001
[110] Bài báo: Thời gian đồng hiện trong bài thơ "Bên kia sống Đuống" của Hoàng Cầm
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 46 Trang: Năm: 2000
[111] Bài báo: Cấu trúc tăng tiến trong bài ca dao "Mười cái trứng"
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 11 (61) Trang: Năm: 2000
[112] Bài báo: Cái cười của thằng Bờm
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 8 (58) Trang: Năm: 2000
[113] Bài báo: Cấu trúc vòng tròn đồng tâm trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ. Tuyển tập 10 năm Văn học và Tuổi trẻ, Nxb. Giáo dục. Số: Trang: 159-161 Năm: 2000
[114] Bài báo: Những điểm độc đáo trong Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu.
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ. Số: Trang: Năm: 2000
[115] Bài báo: Đôi điều trao đổi với ông Trương Tham về bài Kính gửi cụ Nguyễn Du của Tố Hữu
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Báo Giáo dục và Thời đại. Số: 22/01 Trang: Năm: 2000
[116] Bài báo: Bàn thêm về hai chữ "vô tình" trong bài thơ "Vãn cảnh" của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 5 (43) Trang: Năm: 1999
[117] Bài báo: Đây thôn Vĩ Dạ, lời độc thoại của Hà Mặc Tử
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 6(44) Trang: Năm: 1999
[118] Bài báo: Mảnh vỡ hội thoại trong ca dao dân ca
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Ngữ học trẻ. Số: Trang: Năm: 1999
[119] Bài báo: Bàn thêm về bản dịch Tảo giải (Giải đi sớm) của Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11(49) Trang: Năm: 1999
[120] Bài báo: Toán tử tình thái ở hình thức mở đầu lời thoại trong ca dao dân ca
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Ngữ học trẻ. Số: Trang: Năm: 1999
[121] Bài báo: Trường đối nghịch trong bài thơ Tây tiến của Quang Dũng
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 3(41) Trang: Năm: 1999
[122] Bài báo: Hình thức hội thoại trong bài thơ "Việt Bắc"
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 8 (34) Trang: Năm: 1998
[123] Bài báo: Dạng tham thoại hẫng trong bài ca dao "Xin áo"
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 2(28) Trang: Năm: 1998
[124] Tham luận: Cách sắp xếp từ trong bài ca dao "Mùa xuân em đi chợ Hạ"
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: Trang: Năm: 1998
[125] Bài báo: Ngữ nghĩa một số từ ở phương ngữ Quảng Nam
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Ngôn ngữ và Đời sống Số: 10(36) Trang: Năm: 1998
[126] Bài báo: Nghĩa của từ "son" trong bài ca dao "Mình nói dối ta"
Tác giả: Lê Đức Luận Tạp chí: Ngôn ngữ và Đời sống Số: 7(21) Trang: Năm: 1997
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Cấu trúc ca dao trữ tình người Việt - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: Nxb Đại học Huế , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Cấu trúc hệ thống ngôn ngữ - Năm xuất bản: 2010; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Giáo trình Ngôn ngữ và văn hóa - Năm xuất bản: 2010; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Giáo trình Phong tục, lễ hội Việt Nam - Năm xuất bản: 2006; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Quốc tế
[5] Giáo trình Thi pháp văn học dân gian - Năm xuất bản: 2004; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Quốc tế
[6] Giáo trình Tiếng Việt Đại cương II - Năm xuất bản: 2007; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Quốc tế
[7] Giáo trình Văn hóa dân gian Việt Nam - Năm xuất bản: 2011; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[8] Giáo trình văn hóa lễ hội Việt Nam - Năm xuất bản: 2010; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[9] Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam - Năm xuất bản: 2002; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Quốc tế
[10] Giáo trình Văn học so sánh - Năm xuất bản: 2004; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Quốc tế
[11] Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam - Năm xuất bản: 2007; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Quốc tế
[12] Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam - Năm xuất bản: 1998; Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[13] Tiếp cận văn học nhà trường theo phương pháp phức hợp - Năm xuất bản: 2015; Nhà xuất bản: văn họcHà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[14] Những vấn đề Ngôn ngữ và Văn hóa, Tập 1 - Năm xuất bản: 2017; Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[15] Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam - Năm xuất bản: 2017; Nhà xuất bản: NXB Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Thành tích dạy tiếng Việt cho cán bộ tỉnh Savannakhet - Chọn cấp khen thưởng ; Năm: 2007, Quyết định số: Chủ tịch tỉnh Savannakhet, Ngày 01-01-1900.
[2] Chiến sỹ thi đua - Danh hiệu chiến sĩ thi đua - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2007.
[3] Chiến sỹ thi đua - Danh hiệu chiến sĩ thi đua - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2009, Ngày 01-01-1900.
[4] Giảng viên giỏi - Thành tích công tác xây dựng trường học - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2006, Ngày 01-01-1900.
[5] Bằng khen - Bằng khen về Thành tích phong trào Đoàn trường học - Đoàn thanh niên ; Năm: 1985, Ngày 01-01-1900.
[6] Giấy khen - - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2008 - 2009, Ngày 01-01-1900.
[7] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2010 - 2011, Ngày 01-01-1900.
[8] Bằng khen - Bằng khen về Thành tích xây dựng công trình quốc phòng - Chọn cấp khen thưởng ; Năm: 1985, Quyết định số: Bộ chỉ huy quân khu 5, Ngày 01-01-1900.
[9] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2011 - 2012, Ngày 01-01-1900.
[10] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2012 - 2013, Ngày 01-01-1900.
[11] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2013 - 2014, Ngày 01-01-1900.
[12] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2013 - 2014, Ngày 01-01-1900.
[13] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2013 - 2014, Ngày 01-01-1900.
[14] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2014.
[15] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2016.
Hướng dẫn Sau đại học
# Họ tên học viên - Tên đề tài Cở sở đào tạo Năm hướng dẫn Năm bảo vệ
Trình độ thạc sĩ (6)
1 Lê Thủy Tiên

Đề tài: Từ ngữ biểu thị văn hóa gia đình trong ca dao

Đại học Đà Nẵng 2013 2014
2 Lê Thu Hà

Đề tài: Đặc điểm địa danh quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng 2013 2013
3 Trần Thị Thúy Hà

Đề tài: Đặc điểm ngôn ngữ biểu tượng trong ca dao

Đại học Đà Nẵng 2013 2013
4 Nguyễn Kim Cường

Đề tài: Ngôn ngữ nhân vật trong truyện cổ tích thần kì người Việt

Đại học Đà Nẵng 2012 2013
5 Trần A Hùng

Đề tài: Từ ngữ biểu thị Nho giáo trong văn học dân gian người Việt

Đại học Đà Nẵng 2012 2013
6 Lê Thị Hải Vân

Đề tài: Phương ngữ vùng Bắc Trung Bộ trong ca dao người Việt

Đại học Đà Nẵng 2012 2013