Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Phong Nam
Ngày sinh: 1954
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Quảng Tân, Quảng Trạch, Quảng Bình
Quê quán: Quảng Tân, Quảng Trạch, Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên cao cấp
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ (1994)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: 56 Bùi Thị Xuân, An Hải tây, Sơn Trà, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: npnam@dce.udn.vn; phongnamud@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-phong-nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1980 đến nay: - Nghiên cứu và giảng dạy bậc Đại học
Từ 01-01-1994 đến nay: - Giảng dạy bậc Sau Đại học. Đã tham gia đào tạo nhiều khóa cao học, nghiên cứu sinh tại các trường Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Công tác quản lý ở Đại học (kinh qua các chức vụ: Chánh văn phòng Đại học Huế; Hiệu trưởng Trường Thực hành sư phạm Đà Nẵng; Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn Đại học Đà Nẵng).

Các đề tài khoa học
[1] Cấp Bộ: Truyện truyền kỳ Việt Nam - đặc điểm hình thái, văn hóa, lịch sử
Chủ nhiệm: Nguyễn Phong Nam , Mã số: B2010-DN03-46
[2] Cấp Bộ: Văn xuôi quốc ngữ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX trong quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam
Chủ nhiệm: Nguyễn Phong Nam , Mã số: B2008-DN03-28
[3] Cấp Bộ: Nghiên cứu truyện thơ Nôm trên bình diện hình thái học
Chủ nhiệm: Nguyễn Phong Nam , Mã số: B2006-DN03-11
[4] Cấp Bộ: Xây dựng thư tịch điện tử tác gia văn học trung đại Việt Nam trong nhà trường
Chủ nhiệm: Nguyễn Phong Nam , Mã số: B2004-16-31
[5] Cấp Bộ: Đổi mới nội dung và phương pháp dạy - học môn văn học Việt Nam ở khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm
Chủ nhiệm: Nguyễn Phong Nam , Mã số: B2002-16-12
[6] Cấp Bộ: Giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân Ngữ văn theo phương thức đào tạo từ xa
Chủ nhiệm: Nguyễn Phong Nam , Mã số: B98-09-29
[7] Cấp Bộ trọng điểm: Chương trình nghiên cứu Triều Nguyễn
Chủ nhiệm: Nguyễn Phong Nam , Thành viên: Cộng sự , Mã số: B92-28-07-TĐ

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Giải mã tâm trạng cô lữ trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: KY Hội thảo Đại thi hào dân tộc danh nhân văn hóa Nguyễn Du Số: Trang: 26-45 Năm: 2015
[2] Bài báo: BÀN VỀ QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN NAM XƯƠNG NỮ TỬ TRUYỆN CỦA NGUYỄN DỮ
Disscuss about access viewpoint “Story a woman in Nam Xuong” by Nguyen Du

Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17A(04) Trang: 62 Năm: 2015
[3] Bài báo: ĐẶC ĐIỂM THỂ LỤC BÁT TRUYỆN THƠ NÔM
Characteristics of the “Luc Bat” form of Sino-Vietnamese narrative poetry

Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 13(04) - 2014 Trang: 64 Năm: 2014
[4] Bài báo: Quan niệm về Việt Nam học
Conception of Vietnamese studies

Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: KY Hội thảo quốc tế ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, Viện ngôn ngữ học - Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Nxb KHXH Số: 3(76) Trang: 92-101 Năm: 2014
[5] Bài báo: Thơ văn Tú Quỳ từ điểm nhìn văn hóa
The literary works of Tu Quy from point of view for culture

Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Tạp chí Non Nước Số: Trang: 63-71 Năm: 2013
[6] Bài báo: Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi (1876) của Trương Vĩnh Ký - nhìn từ bình diện thể tài văn học
The journey to Tonkin 1876 (Truong Vinh Ky) - viewed from the genre of literary field

Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng Số: 6(01) Trang: 53-58 Năm: 2013
[7] Bài báo: Nghệ thuật trần thuật truyện truyền kỳ Việt Nam
The telling story method of Vietnamese strange story.

Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 7(48) Trang: 185-196 Năm: 2011
[8] Bài báo: Về đoạn kết trong Kim Vân Kiều tân truyện
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Tạp chí Khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2(31). Số: 2(31) Trang: Năm: 2009
[9] Tham luận: Việt Nam học - Một số vấn đề phương pháp luận
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học, Trường Đại học Thăng Long, Hà Nội, Số: Trang: Năm: 2008
[10] Bài báo: Nghiên cứu về quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam – một số vấn đề phương pháp luận.
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Tạp chí Khoa học & công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 5. Số: Trang: Năm: 2008
[11] Bài báo: Nghệ thuật tiểu thuyết Trúng số độc đắc của Vũ Trọng Phụng
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Tạp chí Non Nước, số 120 Số: Trang: Năm: 2007
[12] Tham luận: Nguyễn Du và những suy ngẫm về thân phận người
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia về Nguyễn Du, Hà Nội Số: Trang: Năm: 2007
[13] Bài báo: Thơ chữ Hán Phan Châu Trinh
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Tạp chí Non nước, số 107 Số: Trang: Năm: 2006
[14] Bài báo: Sự tương tác giữa các thể loại văn học và thể thơ văn xuôi trong Thơ Mới 1932-1945
Tác giả: Nguyễn Phong Nam, Hoàng Sĩ Nguyên Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2006
[15] Tham luận: Giải pháp cho tiến trình đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo các ngành khoa học xã hội và nhân văn ở trường Đại học Sư phạm
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam - Hội nhập và thách thức”- Bộ Giáo dục & Đào tạo- Hà Nội Số: Trang: Năm: 2004
[16] Bài báo: Về quan niệm văn chương của Vũ Trọng Phụng
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2004
[17] Tham luận: Một số vấn đề về dạy - học văn học
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2004
[18] Bài báo: Chiến tranh và nỗi buồn trong Thân phận tình yêu
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Văn học - Ngôn ngữ, Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy-NXB Thuận Hoá Số: Trang: Năm: 2002
[19] Tham luận: Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn văn học
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học -Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2001
[20] Bài báo: Trầm tích văn hoá xứ Quảng
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Văn hoá Quảng Nam những giá trị đặc trưng- Sở Văn hoá Thông tin Quảng Nam Số: Trang: Năm: 2001
[21] Tham luận: Suy ngẫm về Từ thụ yếu quy
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Đại học Huế Số: Trang: Năm: 2000
[22] Bài báo: Đào tạo suốt đời cho giáo viên, vấn đề và giải pháp
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Thông báo Khoa học giáo dục-Trường Đại học Sư phạm Huế số 2 Số: Trang: Năm: 1999
[23] Tham luận: Thú tiêu khiển đất thần kinh
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Đại học Huế Số: Trang: Năm: 1999
[24] Bài báo: Tầm vóc vĩ nhân hai nhà ái quốc họ Phan qua một áng văn
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Tạp chí Huế Xưa và Nay số 35 Số: Trang: Năm: 1998
[25] Bài báo: Thi pháp nhân vật trong tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Tạp chí Khoa học xã hội số 33 Số: Trang: Năm: 1997
[26] Bài báo: Để làm rõ điều nghi vấn về truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Tạp chí Văn học-Viện Văn học-số 2 Số: Trang: Năm: 1995
[27] Bài báo: Chống đầu hàng - vấn đề nổi bật trong thơ văn Nguyễn Xuân Ôn
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Thông báo Khoa học Triều Nguyễn, những vấn đề lịch sử, tư tưởng và văn học số 4- Huế Số: Trang: Năm: 1995
[28] Tham luận: Đại gia văn vận tồn thiên cổ
Tác giả: Nguyễn Phong Nam, Đặng Huy Trứ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học- Huế Số: Trang: Năm: 1994
[29] Tham luận: Bàn về Lý luận văn học trong nhà trường phổ thông
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Số: Trang: Năm: 1993
[30] Tham luận: Ngôn ngữ truyện Nôm và việc giảng dạy tiếng Việt văn học ở trường phổ thông
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Số: Trang: Năm: 1992
[31] Bài báo: Về những đặc điểm cơ bản của thể loại truyện Nôm
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Tập san Khoa học-Trường Đại học Sư phạm Huế Số: Trang: Năm: 1992
[32] Bài báo: Hình tượng thời gian trong các truyện Nôm của Nguyễn Đình Chiểu
Tác giả: Nguyễn Phong Nam Tạp chí: Tạp chí Văn học- Viện Văn học số VI Số: Trang: Năm: 1992
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] An Introduction to Vietnam and Hue - Năm xuất bản: 2001; Nhà xuất bản: NXB Thế giới - Hà Nội; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Đại cương Văn học Việt Nam - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lao động , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Dấu tích văn nhân - Năm xuất bản: 2001; Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu văn học - Năm xuất bản: 2004; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[5] Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam (tập 2) - Năm xuất bản: 2007; Nhà xuất bản: NXB Đại học sư phạm Hà Nội , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[6] Giáo trình Văn học Việt Nam - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[7] Giáo trình văn học Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX - Năm xuất bản: 2002; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Hà Nội , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[8] Nguyễn Đình Chiểu từ quan điểm thi pháp học - Năm xuất bản: 1998; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Hà Nội , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[9] Những vấn đề lịch sử và văn chương Triều Nguyễn - Năm xuất bản: 1997; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục, Hà Nội , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[10] Thuở xưa miền Thuận Quảng - Năm xuất bản: 2002; Nhà xuất bản: NXB Thuận Hoá- Huế , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[11] Truyện thơ Nôm – những nghiên cứu hình thái học - Năm xuất bản: 2008; Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[12] Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX - Năm xuất bản: 1997; Nhà xuất bản: Đại học Huế , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[13] Truyện truyền kỳ Việt Nam - đặc điểm hình thái, văn hóa & lịch sử - Năm xuất bản: 2015; Nhà xuất bản: Văn họcViệt Nam; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[14] Truyện thơ Nôm Việt Nam - những vấn đề thi pháp - Năm xuất bản: 2016; Nhà xuất bản: ; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam