Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Bùi Bích Hạnh
Ngày sinh: 1978
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Phước Ninh, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Quê quán: Bình Hiên, Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng, Trưởng bộ môn Văn học VN
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2012)
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học Việt Nam; Lí luận, phê bình văn học
Chuyên ngành giảng dạy: Văn học Việt Nam hiện đại; Lí luận văn học
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 59. Hoàng Xuân Nhị, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: bbhanh@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~bui-bich-hanh

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2003 đến Năm 2005: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Ngữ Văn; Chuyên ngành - Văn học Việt Nam Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2006 đến Năm 2011: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Ngữ Văn; Chuyên ngành - Văn học Việt Nam Tại Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2000 đến 01-01-2001: - Giáo viên trường THCS Nguyễn Khuyến - Đà Nẵng
Từ 01-01-2001 đến 01-06-2006: không - Giáo viên trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng
Từ 01-01-2006 đến nay: - Giảng viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Trưởng bộ môn Văn học Việt Nam

Các đề tài khoa học
[1] Cấp Bộ: Xây dựng khung trí thức và mô hình lí thuyết trong hoạt động tiếp nhận tác phẩm văn chương ở cấp trung học cơ sở
Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Trường , Thành viên: Bùi Bích Hạnh ,Đàm Nghĩa Hiếu ,Nguyễn Quang Huy , Mã số: B.2016.DNA.11

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Ngày sinh của rắn - một cách đọc qua ngôn từ của kinh nghiệm hư vô
Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: KYHTQT: Ngôn ngữ học Việt Nam những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế Số: Trang: Năm: 2018
[2] Bài báo: Tâm thức nổi loạn - cái khác trong thơ Lưu Quang Vũ
Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: Kỉ yếu HTQG "Lưu Quang Vũ - Những đối thoại nghệ thuật" Số: Trang: Năm: 2018
[3] Bài báo: THIÊNG VÀ PHÀM TRONG THƯ CHẾT CỦA LINDA LÊ
SACRED AND PHILLISTINE IN DEAD LETTER OF LINDA LE

Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 41 Năm: 2018
[4] Bài báo: HAM MUỐN XÊ DỊCH VÀ CON NGƯỜI TRUY TÌM BẢN THỂ TRONG KỂ XONG RỒI ĐI CỦA NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
THE DESIRE TO MOVE AND LOOK FOR TRUE SELF IN “KE XONG ROI DI” BY NGUYEN BINH PHUONG

Tác giả: Bùi Bích Hạnh, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 27(01).2018 Trang: 52 Năm: 2018
[5] Bài báo: “THƠ GIAO LỜI KỂ” - TƯ DUY PHI LÍ TRONG TÔI LÀ MỘT KẺ KHÁC CỦA NHẬT CHIÊU
“POETRY INTERFERE NARATIVE” - IRRATIONALINESS THINKING IN I AM ANOTHER OF NHAT CHIEU

Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 27(01).2018 Trang: 14 Năm: 2018
[6] Bài báo: Ngày sinh của rắn - diễn ngôn xưng tụng thân xác
Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: Hội thảo Quốc gia "Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hoá" Số: Trang: 587-599 Năm: 2016
[7] Bài báo: CHÂU THỔ CỦA NGUYỄN QUANG THIỀU TỪ ĐIỂM NHÌN VA CHẠM GIỮA CÁC MÃ VĂN HÓA CỘI NGUỒN
Nguyen Quang Thieu’s delta from the viewpoint of collision between original cultural codes

Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 19(02) Trang: 73 Năm: 2016
[8] Bài báo: PHỨC CẢM HIỆN SINH - MỘT LỐI DẪN VÀO THUYẾT NHÂN VỊ TRONG MÌNH VÀ HỌ CỦA NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
Existential complexes-an entrance to personalism in Me and Them by Nguyen Binh Phuong

Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18(01) Trang: 37 Năm: 2016
[9] Bài báo: PHỨC CẢM PHI LÍ TRONG THI GIỚI TÔ THÙY YÊN
Illogicalness complexes in To Thuy Yen’s poetry world

Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17A(04) Trang: 7 Năm: 2015
[10] Tham luận: Nhân vị điên trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương
Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: KY Hội thảo Phân tâm học với văn học Số: Trang: 187-200 Năm: 2014
[11] Bài báo: Diễn ngôn thơ Thanh Tâm Tuyền và quyền lực trì hoãn thời gian
Poetry discourse of Thanh Tam Tuyen and power to play for time

Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 12(03) - 2014 Trang: 14 - 18 Năm: 2014
[12] Bài báo: "Lí thuyết mặt nạ carnival - Một lối dẫn vào tiểu thuyết Việt Nam đương đại"
Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 4 (77) Trang: 74 - 77 Năm: 2014
[13] Bài báo: "Cái tôi hiện sinh mặc cảm ruồng bỏ trong thơ trẻ vùng tạm chiếm miền nam 1965 - 1975"
Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 9 "70) Trang: Năm: 2013
[14] Bài báo: “Âm bản tự do cuồng nộ trong thơ Thanh Tâm Tuyền”
Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc Số: Trang: Năm: 2012
[15] Bài báo: “Giọng điệu của cái tôi trữ tình trong thơ trẻ Việt Nam 1965 - 1975”
Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: Số: 8/2 Trang: 12 - 20 Năm: 2012
[16] Bài báo: “Thơ tự do - Một trong những phương thức biểu hiện cái tôi trữ tình trong thơ trẻ Việt Nam 1965 - 1975”
Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: Số: 8/1 Trang: 33 - 39 Năm: 2012
[17] Bài báo: “Cái tôi trải nghiệm nỗi đau chiến tranh trong thơ Việt Nam 1965 - 1975”
Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: Số: 3 Trang: 60 - 72 Năm: 2012
[18] Bài báo: “Chân dung tự họa - biểu hiện của cái tôi tự nghiệm trong thơ trẻ Việt Nam 1965 - 1975”
Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6 Trang: 187 - 192 Năm: 2011
[19] Bài báo: “Cái tôi tình yêu trong thơ trẻ Việt Nam 1965 - 1975"
Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục Đại học Sư phạm - Đại học Huế Số: 3 Trang: 58 - 65 Năm: 2011
[20] Bài báo: “Cái tôi trữ tình trong thơ trẻ Việt Nam 1965 - 1975 với những ưu tư đời thường”
Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5 Trang: Năm: 2010
[21] Bài báo: “Thơ Lưu Quang Vũ và những biểu hiện của cái tôi trữ tình”
Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: Số: 17 Trang: 64 - 68 Năm: 2009
[22] Bài báo: “Cái tôi trữ tình trong thơ tình yêu của Lưu Quang Vũ”
Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: Số: 31 Trang: Năm: 2006
[23] Bài báo: “Lưu Quang Vũ và dấu ấn văn hóa dân tộc”
Tác giả: Bùi Bích Hạnh Tạp chí: Số: 3 Trang: Năm: 2006
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Thơ trẻ Việt Nam 1965 - 1975 khuôn mặt cái tôi trữ tình - Năm xuất bản: 2015; Nhà xuất bản: Văn họcHà Nội; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Đường biên - Năm xuất bản: 2010; Nhà xuất bản: Văn họcHà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Đường biên 2 - Năm xuất bản: 2013; Nhà xuất bản: Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Hướng dẫn Sau đại học
# Họ tên học viên - Tên đề tài Cở sở đào tạo Năm hướng dẫn Năm bảo vệ
Trình độ thạc sĩ (6)
1 Trần Thị Cẩm

Đề tài: Tiểu thuyết "Sông" của Nguyễn Ngọc Tư từ nhãn quan văn hóa

Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2018 2019
2 Đặng Thị Thanh Hường

Đề tài: Thơ Nguyễn Bình Phương từ góc nhìn liên văn bản

Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2018 2019
3 Trang Huyền Trinh

Đề tài: Tâm thức hiện sinh trong “Kể xong rồi đi” của Nguyễn Bình Phương

Trường ĐH Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2018 2019
4 Trần Hải Dương

Đề tài: Quan niệm nghệ thuật về con người trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương nhìn từ thuyết nhân vị

Đại học Đà Nẵng 2014 2016
5 Lê Thị Thanh Triều

Đề tài: Thơ Nguyễn Quang Thiều từ góc nhìn liên văn bản

Đại học Đà Nẵng 2014 2016
6 Dương Vân Thanh

Đề tài: Thế giới biểu tượng trong "Đội gạo lên chùa" của Nguyễn Xuân Khánh

Đại học Đà Nẵng 2014 2016