Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Hoàng Hoài Thương
Ngày sinh: 1983
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2011)
Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 445 Tôn Đức Thắng, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nasaht83@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~hoang-hoai-thuong

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2009 đến nay: - Giảng dạy tại trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG NGỮ NGHĨA CỦA TỪ HÁN VIỆT TRONG TIẾNG VIỆT HIỆN ĐẠI
SOME SEMANTIC FEATURERES OF SINO VIETNAMESE WORD

Tác giả: Hoàng Hoài Thương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 61 Năm: 2019
[2] Bài báo: Một số hiện tượng ngữ nghĩa của từ Hán Việt trong tiếng Việt hiện đại
Tác giả: Hoàng Hoài Thương Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 32(01)2019 Trang: Năm: 2019
Quốc tế