Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thanh Trường
Ngày sinh: 1967
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Hà Giang
Quê quán: Tiền Hải - Thái Bình
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng bộ môn: Lí luận văn học, VHNN & VHH
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Lí luận, phê bình văn học; Nghiên cứu văn học/ Văn hóa học/ Mĩ học; /Nghệ thuật; Lí luận, phê bình văn học; nghiên cứu văn học; Văn hóa; Nghệ thuật; Mĩ học
Chuyên ngành giảng dạy: Lí luận văn học; Văn hóa học; Mĩ hoc; ; Nghệ thuật học
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ Văn, Trường ĐHSP, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nttruong@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thanh-truong

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1999 đến Năm 2001: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Ngữ Văn; Chuyên ngành - Lí luận văn học Tại Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam
Từ Năm 2002 đến Năm 2006: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Ngữ Văn; Chuyên ngành - Lí luận văn học Tại Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-07-1986 đến 01-06-1993: Cán bộ chuyên môn - Phòng giáo dục huyện Mèo Vạc - Hà Giang
Từ 01-07-1993 đến 30-12-2009: Nghiên cứu & giảng dạy văn học - Trường THPT cấp 2,3 Ỷ La - Tuyên Quang
Từ 01-01-2010 đến nay: Trưởng bộ môn: Lí luận văn học, Văn học nước ngoài & Văn hóa học. Giảng dạy bậc Đại học & Sau Đại học. - Khoa Ngữ Văn - Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp Bộ: Xây dựng khung trí thức và mô hình lí thuyết trong hoạt động tiếp nhận tác phẩm văn chương ở cấp trung học cơ sở
Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Trường , Thành viên: Bùi Bích Hạnh ,Đàm Nghĩa Hiếu ,Nguyễn Quang Huy , Mã số: B.2016.DNA.11
[2] Liên kết: Đề tài cấp tỉnh (dưới sự bảo trợ của Trung tâm UNESSCO về tư liệu lịch sử và Văn học, 2008-2011) - "Địa chí văn hóa tỉnh Tuyên quang" (:1. Lễ hội dân gian. 2. Trò chơi dân gian. 3. Văn học dân gian Tuyên Quang. 4. Văn học hiện đại Tuyên Quang
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thanh Trường , Mã số: T2008-35-11
[3] Cấp Bộ: Thiết kế công nghệ dạy Văn theo thi pháp thể loại ở cấp trung học phổ thông
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thanh Trường , Mã số: B2008-38-09

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Tính kí hiệu hoá trong ngôn ngữ nghệ thuật và một lối dẫn vào truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư
Tác giả: Cộng sự, Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học Việt Nam Những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế Số: Trang: 463-474 Năm: 2018
[2] Bài báo: KHUNG CẤU TRÚC - KÍ HIỆU - MÃ NGHỆ THUẬT VÀ CƠ CHẾ TẠO SINH MÃ BIỂU TƯỢNG, MÃ HUYỀN THOẠI TRONG TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG
THE FRAME OF STRUCTURE - SIGN - ART CODE AND THE MECHANISM OF SYMBOL CODE, MYTHICAL CODE IN LITERATURE WORDS

Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: Tuyển tập công trình HTKH Quốc gia: Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực trong thời kì hội nhập Số: Trang: 323-327 Năm: 2017
[3] Bài báo: TRUYỆN NGẮN TẠ DUY ANH VÀ MỘT LỐI HUYỀN THOẠI HÓA TÍNH CHỦ THỂ
Ta Duy Anh’s short stories and a way of mythologizing subjectivity

Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 86 Năm: 2017
[4] Bài báo: Khung thẩm mĩ từ văn bản đến tác phẩm văn học - một sự tìm kiếm "cái khác" cho bản mệnh nghệ thuật
Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: Số 2(111).2017-Quyển 1 Trang: Năm: 2017
[5] Bài báo: TÍNH CHỦ THỂ TỪ KHUNG THẨM MĨ VĂN BẢN ĐÊN TÁC PHẨM VÀ QUYỀN NĂNG CHỦ THỂ SIÊU VỊ TRONG AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG CỦA HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo quốc gia Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa Số: Trang: Năm: 2016
[6] Bài báo: Yếu tố tự truyện trong truyện ngắn Thạch Lam và Thanh Tịnh - một sự phóng chiếu của cái tôi trong tư duy hình tượng
Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: số 8(105) 2016 Trang: Năm: 2016
[7] Bài báo: Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 của Trần Mai Hạnh và hình thái diễn ngôn tiểu thuyết lịch sử trong phối điểm nhìn trần thuật
Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: Số 8(105).2016 Trang: Năm: 2016
[8] Bài báo: Truyện ngắn Chí phèo của Nam Cao từ góc nhìn diễn ngôn thể loại
NAM CAO'S SHORT STORY CHI PHEO FROM THE PERSPECTIVE OF GENRE DISCOURSE

Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: Tạp Chí Khoa học và Công nghệĐại Học ĐN Số: số 4(101)2016 Trang: 86-90 Năm: 2016
[9] Bài báo: KHUNG LÍ THUYẾT HÌNH THÁI TÍNH CHỦ THỂ VÀ SỰ SINH THÀNH BẢN MỆNH VĂN CHƯƠNG
A theoretical frame for the subjectivity form and the creation of the literature fate

Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 19(02) Trang: 81 Năm: 2016
[10] Bài báo: Khung lí thuyết thể loại thơ trữ tình nhìn từ một số dạng phân vai chủ thể trữ tình
Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: TC KHoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Số: Tập 145, số 15 Trang: 71-78 Năm: 2015
[11] Bài báo: MĨ HỌC HIỆN SINH VÀ SỰ LÊN NGÔI CỦA NHÂN VỊ
Existential aesthetics and the rise of personalism

Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17A(04) Trang: 123 Năm: 2015
[12] Bài báo: CÁ TÍNH SÁNG TẠO TRONG TIỂU THUYẾT NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG
Problems related to the second volume of Ngu Che Poetry by King Minh Menh in Da Lat

Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 98 Năm: 2015
[13] Bài báo: ĐỌC TRUYỆN ĐƯỜNG RỪNG 1930 – 1945 QUA NHỮNG DẤU VẾT KÌ ẢO
Reading Truyen duong rung in the period 1930 – 1945 through miraculous traces

Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 15(02) Trang: 75 Năm: 2015
[14] Bài báo: KÍ ĐƯỜNG RỪNG CỦA LAN KHAI VÀ “LOGIC QUANH CO CỦA THỂ LOẠI”
Forest road memoir of Lan Khai and “Sinuous logicalness of genre”

Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 13(04) - 2014 Trang: 69 Năm: 2014
[15] Bài báo: Diễn ngôn kì ảo trong tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương
FANTASTIC DISCOURSE IN NGUYEN BINH PHUONG’S NOVELS

Tác giả: Trương Văn Lâm, Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: Kỉ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII Số: 10 Trang: Năm: 2014
[16] Bài báo: DIỄN NGÔN TIỂU THUYẾT LẦM THAN VÀ TÍNH CHỦ THỂ
THE DISCOURSE OF LAM THAN AND SUBJECTIVITY

Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 8[81] 2014 Trang: 55 - 58 Năm: 2014
[17] Bài báo: SINH MỆNH NGHỆ THUẬT TRONG CÁCH NHÌN CỦA CÁC CÂY BÚT LÍ LUẬN, PHÊ BÌNH NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX
ARTISTIC LIFE UNDER THE OUTLOOK OF CRITIC - ARGUMENTATIVE WRITERS IN THE EARLY HALF OF 20TH CENTURY

Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 9[70] 2013 Trang: Năm: 2013
[18] Bài báo: CHỦ THỂ THẨM MĨ VÀ ĐIỂM NHÌN KHÔNG - THỜI GIAN NGHỆ THUẬT
AESTHETIC SUBJECTS AND SPACE – TIME OBSERVING POINTS ARTISTIC STYLES IN THU VINH BY NGUYEN KHUYEN

Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Số: Số 26 Trang: Năm: 2013
[19] Bài báo: THÀNH PHẦN XEN CỐT TRUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT “LẦM THAN” CỦA LAN KHAI
THE INTERFERING - COMPONENTS IN PLOT IN “LAM THAN” OF LAN KHAI

Tác giả: Nguyễn Thanh Trường, Lê Thị Thanh Tịnh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 8[57] 2012 Trang: 103-106 Năm: 2012
[20] Tham luận: Dạy văn theo thi pháp thể loại
Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: KY hội thảo khoa học Số: Trang: Năm: 2012
[21] Tham luận: VẤN ĐỀ NỘI DUNG TÁC PHẨM VĂN HỌC TRONG CÁCH NHÌN CỦA CÁC CÂY BÚT LÍ LUẬN, PHÊ BÌNH ĐẦU THẾ KỶ XX
Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: KY hội thảo khoa học Số: Trang: Năm: 2011
[22] Bài báo: LÍ LUẬN, PHÊ BÌNH VỚI HOẠT ĐỘNG SÁNG TÁC VĂN XUÔI 1930 - 1945
ARGUMENT AND CRITICISM ON PROSE WRITING ACTIVITIES IN PERIOD 1930 – 1945

Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6[47] 2011 Trang: 302-309 Năm: 2011
[23] Bài báo: MỐI QUAN HỆ CON NGƯỜI VỚI MÔI TRƯỜNG TRONG TRUYỆN VIẾT VỀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 1930-1945
RELATIONSHIPS BETWEEN PEOPLE AND THE ENVIRONMENT IN THE STORIES ABOUT MOUNTAINOUS AREAS IN THE PERIOD 1930-1945

Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1[42] 2011 Trang: 235-239 Năm: 2011
[24] Bài báo: Tiểu thuyết & những vấn đề hiện đại của thể loại văn học
Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: KY hội thảo khoa học Số: Trang: Năm: 2009
[25] Bài báo: Mô hình lí thuyết và cách tiếp cận văn bản nghệ thuật theo thi pháp thể loại
Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: KY hội thảo khoa học Số: Trang: Năm: 2008
[26] Bài báo: Một vài đặc điểm của truyện viết về miền núi giai đoạn 1930 – 1945
Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: Số: 05/2006 Trang: Năm: 2006
[27] Bài báo: Nghệ thuật miêu tả nhân vật trong tiểu thuyết đường rừng của Lan Khai
Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: kỷ yếu HTKH - Hội Nhà văn Việt Nam Số: Trang: Năm: 2006
[28] Bài báo: Hình tượng người phụ nữ trong tác phẩm của Lan Khai
Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: kỷ yếu HTKH - Hội Nhà văn Việt Nam Số: Trang: Năm: 2006
[29] Bài báo: Vài nét về phong tục tập quán trong truyện viết về miền núi giai đoạn 1930 – 1945
Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: Số: số 05/2006 Trang: Năm: 2006
[30] Bài báo: Chất tiểu thuyết trong truyện ngắn "Chí phèo" của Nam Cao
Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: KY hội thảo khoa học Số: Trang: Năm: 2005
[31] Bài báo: Truyện viết về miền núi giai đoạn 1930 – 1945 nhìn từ góc độ ngôn ngữ và giọng điệu
Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: KY hội thảo khoa học Số: Trang: Năm: 2004
[32] Bài báo: Thế giới thiên nhiên trong tác phẩm của Lan Khai
The natural world in Lan Khai"s works

Tác giả: Nguyễn Thanh Trường Tạp chí: Số: Số 02/2002 Trang: Năm: 2002
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] TRUYỆN ĐƯỜNG RỪNG - TÁC PHẨM & CHUYÊN KHẢO - Năm xuất bản: 2004; Nhà xuất bản: Văn hóa Thông tinNXB Văn hóa-Thông tin, H.; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Lan Khai - Ký - Năm xuất bản: 2015; Nhà xuất bản: Nxb HỘI NHÀ VĂNNXB HỘI NHÀ VĂN, H.; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Truyện cổ Chiêm Hóa - Năm xuất bản: 2016; Nhà xuất bản: Nxb Sân KhấuHỘI VĂN NGHỆ DÂN GIAN VIỆT NAM; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Bảo tồn, phát triển di tích lịch sử, văn hóa Quảng Nam - Đà Nẵng - Năm xuất bản: 2016; Nhà xuất bản: Nxb Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[5] Di tích và thắng cảnh ở Việt Nam - Năm xuất bản: 2019; Nhà xuất bản: Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam