Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Ngô Minh Hiền
Ngày sinh: 1965
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thanh Trì, Hà Nội
Quê quán: Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Ngữ Văn, Tại: Đại học Sư phạm Huế - Việt Nam, Năm: 1987
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên chính
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ (2009)
Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học, Văn hoá hoc
Chuyên ngành giảng dạy: Văn học Việt Nam
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm, Đại học Đà Năng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: minhien65@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~ngo-minh-hien

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1984 đến Năm 1987: Trình độ - Đại học; Ngành - Ngữ Văn; Chuyên ngành - Ngữ Văn Tại Đại học Sư phạm Huế, Việt Nam
Từ Năm 1995 đến Năm 2000: Trình độ - Đại học; Ngành - Tiếng Anh; Chuyên ngành - Tại Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2001 đến Năm 2003: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Khoa học Xã họi và Nhân văn; Chuyên ngành - Văn học Tại Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2004 đến Năm 2009: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Ngữ Văn; Chuyên ngành - Văn học Việt Nam Tại Viện Văn hoc, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1987 đến 01-01-2009: Giáo viên - Giáo viên trường THPT Trần Quý Cáp, Hội An, Quảng Nam.
Từ 01-09-2009 đến nay: Giảng viên - Giảng viên Khoa Ngữ Văn, trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp Nhà nước: Lịch sử văn học Việt Nam thế kỷ XX nhìn từ lý thuyết hệ hình
Chủ nhiệm: , Thành viên: Ngô Minh Hiền , Mã số: 32/QĐ-HĐ-QL-NAFOSTED
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Biên soạn ngân hàng đề thi tự luận một số học phần thuộc tổ Văn học Việt Nam- Khoa Ngữ Văn
Chủ nhiệm: Ngô Minh Hiền , Mã số: T2011-DN03-18
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Vận động của tuỳ bút Việt Nam hiện đại nhìn từ cấu trúc thể loại (Qua khảo sát tuỳ bút Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, Võ Phiến, Băng Sơn, Hoàng Phủ Ngọc Tường).
Chủ nhiệm: Ngô Minh Hiền , Mã số: T2010-03-17

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Văn xuôi hải ngoại từ sau 1975 đến nay- từ bảo lưu đến hội nhập
Tác giả: Ngô Minh Hiền Tạp chí: TC Nghiên cứu Văn học Số: 9 Trang: 98-106 Năm: 2017
[2] Bài báo: Ngôn ngữ trong văn xuôi Nguyễn Tuân từ góc nhìn văn hóa
Tác giả: Ngô Minh Hiền Tạp chí: TC Lý luận phê bình, Văn học, Nghệ thuật Số: 9 Trang: 45-50 Năm: 2017
[3] Bài báo: THIÊN NHIÊN TRONG VĂN XUÔI HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG NHÌN TỪ LÝ THUYẾT PHÊ BÌNH SINH THÁI
Tác giả: Ngô Minh Hiền Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo quốc gia Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa Số: Trang: Năm: 2016
[4] Bài báo: CON NGƯỜI BẢN THỂ TRONG 3.3.3.9 [NHỮNG MẢNH HỒN TRẦN] CỦA ĐẶNG THÂN
The essence human being in 3.3.3.9 [Fragments of Earthly/Naked Souls] by Dang Than

Tác giả: Ngô Minh Hiền Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17A(04) Trang: 15 Năm: 2015
[5] Bài báo: Thơ Tân hình thức Việt- Sự hiện diện và tương lai
Tác giả: Ngô Minh Hiền Tạp chí: KY Hội thảo: Thơ Tân hình thức Việt-tiếp nhận và sáng tạo Số: Trang: 190-199 Năm: 2014
[6] Bài báo: Tình yêu trong thơ Vi Thùy Linh nhìn từ khát vong hợp nhất của con người
Tác giả: Ngô Minh Hiền Tạp chí: Hôi thảo Khoa học Phân tâm học và vă học - Đại học khoa học Huế Số: Trang: 388-398 Năm: 2014
[7] Bài báo: Triết lý đời người trong Người Sông Mê
Tác giả: Ngô Minh Hiền Tạp chí: TC Văn hóa Nghệ thuật Số: 351 Trang: 99-104 Năm: 2013
[8] Bài báo: Nhân vật trí thức - triết lý về đời người trong Người Sông Mê của Châu Diên
Tác giả: Ngô Minh Hiền Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học: Văn học - Ngôn ngữ -Lý luận và ứng dụng Số: Trang: 48-57 Năm: 2012
[9] Bài báo: Tùy bút - một thể loại văn xuôi trữ tình tự sự của văn học Việt Nam hiện đại
Prose Essay – A Lyrical and Narrative Genre of Modern Vietnamese Literature

Tác giả: Ngô Minh Hiền Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 1 (42) Trang: 1--2 Năm: 2011
[10] Bài báo: Biểu tượng văn hoá trong văn xuôi Nguyễn Tuân
Culture Symbol in Nguyen Tuan Writing

Tác giả: Ngô Minh Hiền Tạp chí: Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, ISSN 0866 – 8655 Số: 2 (296) Trang: 2--3 Năm: 2009
[11] Bài báo: Thiên nhiên - thế giới tinh thần của con người trong văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường
Nature - Human Spririt World in Hoang Phu Ngoc Tuong Writing

Tác giả: Ngô Minh Hiền Tạp chí: Automation and Remote Control Số: 1(443) Trang: 69-76 Năm: 2009
[12] Bài báo: Biểu tượng lửa trong văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường
The Fire Symbol in Hoang Phu Ngoc Tuong Writng

Tác giả: Ngô Minh Hiền Tạp chí: Automation and Remote Control Số: 23 Trang: 5-8 Năm: 2004
[13] Bài báo: Hoàng Phủ Ngọc Tường: văn hóa qua cái nhìn lịch sử
Hoàng Phủ Ngọc Tường: Culture from History View

Tác giả: Ngô Minh Hiền Tạp chí: Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, ISSN 0866 –, 8655 Số: Trang: 12--13 Năm: 2004
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Nguyễn Tuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường từ văn học đến văn hóa - Năm xuất bản: 2017; Nhà xuất bản: Khoa học xã hộiHà Nội; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Hướng dẫn Sau đại học
# Họ tên học viên - Tên đề tài Cở sở đào tạo Năm hướng dẫn Năm bảo vệ
Trình độ thạc sĩ (24)
1 Lê Thị Kim

Đề tài: Diễn ngôn tính dục trong tiểu thuyết Nguyễn ĐÌnh Tú (qua Hoang tâm và Xác phàm)

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2017 2018
2 Lê Thị Hoài Hân

Đề tài: Con người cô đơn trong truyện ngắn Kiệt Tấn

2017 2018
3 Trương Thị Khánh Hoài

Đề tài: Phong cách nghệ thuật truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2016 2016
4

Đề tài:

2016 2016
5 Phan Thị Như Hoa

Đề tài: Dấu ấn hiện sinh trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2016 2016
6 Hoàng Thị Diệu Loan

Đề tài: Nhân vật nữ trong truyện ngắn Võ Thị Xuân Hà

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2016 2016
7 Đinh Thị Kim Tuyết

Đề tài: 3.3.3.9 [Những mảnh hồn trần} của Đặng Thân từ góc nhìn diễn ngôn hậu hiện đại

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2014 2015
8 Phạm Thị Ngọc Diễm

Đề tài: Hình tượng nhân vật nữ trong tiểu thuyết Y Ban

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2014 2015
9 Bùi Văn Quảng

Đề tài: Thế giới nghệ thuật thơ Đồng Đức Bốn

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2014 2015
10 Phạm Trần Bích Nguyệt

Đề tài: Thế giới nghệ thuật thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2014 2014
11 Trần Vân Trang

Đề tài: Sông Côn mùa lũ của Nguyễn Mộng Giác từ góc nhìn liên văn bản

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2013 2014
12 Bùi Phương Uyên

Đề tài: Cách tân nghệ thuật trong thơ Trần Dần

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2013 2014
13 Nguyễn Thị Hồng Lan

Đề tài: Thế giới nghệ thuật truyện ngắn Hòa Vang

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2013 2013
14 Huỳnh Thị Diễm Diễm

Đề tài: Dấu ấn hiện sinh trong thơ Bùi Giáng

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2013 2013
15 Hoàng Thị Thu Hiền

Đề tài: Cảm thức lưu vong trong văn xuôi Việt Nam hải ngoại

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2013 2013
16 Trần Thị Phương

Đề tài: Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết Những ngã tư và những cột đèn (Trần Dần)

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2012 2013
17 Phan Thị Trang Nhung

Đề tài: Hình tượng không gian và thời gian trong tiểu thuyết Nguyễn ĐÌnh Tú

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2012 2012
18 Trần Lan Anh

Đề tài: Hình tượng nhận vật nữ trong truyện ngắn Quế Hương

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2012 2012
19 Bùi Vũ Phương Thảo

Đề tài: Thế giới nghệ thuật thơ Vi Thùy Linh

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2012 2012
20 Mai Thanh Hiền

Đề tài: Phong cách nghệ thuật tiểu thuyết Hồ Anh Thái

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2012 2012
21 Phạm Hoài Minh

Đề tài: Đặc điểm bút ký Sơn Nam

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2012 2012
22 Trần Thị Hào

Đề tài: Dấu ấn văn hóa Ấn Độ trong sáng tác của Hồ Anh Thái

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2011 2012
23 Trần Thị Yến Minh

Đề tài: Đặc sắc nghệ thuật tiểu thuyết Đoàn Minh Phượng

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2011 2012
24 Nguyễn Thị Hồng Cẩm

Đề tài: Hình tượng tác giả trong tiểu thuyết sau 1975 của Nguyễn Khải

Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng 2011 2012