Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Đoàn Thị Dạ Ngân
Ngày sinh: 1986
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán: Thanh Hóa
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giáo vụ khoa
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư (2009)
Lĩnh vực nghiên cứu: Tâm lý học đại cương
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Tổ 34, Hoà Thọ Đông, Cẩm lệ, TpĐN
Điện thoại cơ quan: 05113733288
E-mail: phuongtrangtlgd@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~doan-thi-da-ngan