Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trịnh Quỳnh Đông Nghi
Ngày sinh: 1988
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Duy Xuyên, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2010
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Lí luận ngôn ngữ; Ngữ nghĩa học; Khoa học Giáo dục, Lịch sử, Văn hóa
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Tổ 29, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nghitrinh@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~trinh-quynh-dong-nghi

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2006 đến Năm 2010: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư phạm Ngữ Văn; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2011 đến Năm 2013: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Ngôn ngữ học đại cương; Chuyên ngành - Tại Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-11-2010 đến nay: Giảng viên - Cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Tính tạo hình trong ngôn ngữ thơ
Chủ nhiệm: Trịnh Quỳnh Đông Nghi , Mã số: T2012 - 03 - 27

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: MỘT VÀI VẤN ĐỀ VỀ DẠY TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
SOME ISSUES OF TEACHING VIETNAMESE FOR FOREIGNERS BY COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING AT THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION

Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 37(01).2020 Trang: 78 Năm: 2020
[2] Bài báo: ỨNG DỤNG MINDMAP TRONG DẠY VÀ HỌC CÁC MÔN NGÔN NGỮ HỌC(TRƯỜNG HỢP MÔN DẪN LUẬN NGÔN NGỮ HỌC)
APPLICATION OF MIND MAPS TO TEACHING AND LEARNING LINGUISTICS SUBJECTS (A CASE STUDY WITH THE SUBJECT INTRODUCTION TO GENERAL LINGUISTICS)

Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 36(05).2019 Trang: 40 Năm: 2019
[3] Bài báo: TÌM HIỂU GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT HIỆN HÀNH VÀ VẬN DỤNGTHAM KHẢO BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚCNGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
STUDY ON THE CURRENT TEXTBOOKS ON VIETNAMESE FOR FOREIGNERS AND THE APPLICATION TO THE DEVELOPMENT OF TEXBOOKS ON VIETNAMESE FOR FOREIGNERS AT THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION

Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi, Nguyễn Hoàng Thân Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 35(04).2019 Trang: 77 Năm: 2019
[4] Bài báo: Nghĩa tình thái của câu dưới bậc tiếng Việt
Modal meaning in Vietnammese Subordinate sentence

Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi Tạp chí: KY Hội thảo quốc gia Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển Số: 1 - 2019 Trang: 456 Năm: 2019
[5] Bài báo: Tính nhạc trong bài thơ Mắt người Sơn Tây của Quang Dũng
MUSICALITY IN “EYES OF SON TAY PEOPLE” BY QUANG DUNG

Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi Tạp chí: TC Khoa học Đại học Đồng Tháp Số: 37 (4.2019) Trang: Năm: 2019
[6] Bài báo: PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÍ THUYẾT GIAO TIẾP (TRƯỜNG HỢP KHẢO SÁT SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG)
DEVELOPING THE SPEAKING SKILL FOR STUDENTS IN THE PERSPECTIVE OF COMMUNICATION THEORY (THE CASE OF THE UNIVERSITY OF DANANG)

Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 31(05).2018 Trang: 70 Năm: 2018
[7] Bài báo: Từ nghệ thuật tạo hình đến giá trị kiến tạo hình tượng của biện pháp tu từ so sánh trong thơ
From visual art to the value of creative image of the comparative rhetoric in poetry

Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 30(04).2018 Trang: 66 Năm: 2018
[8] Bài báo: Tiểu từ tình thái trong câu đặc biệt tiếng Việt
Final modal particles in Vietnamese special sentences

Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi Tạp chí: KY Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học lần thứ I - Ngôn ngữ học Việt Nam - Những chặng đường phát triển và hội nhập Số: 1 Trang: 262 Năm: 2018
[9] Bài báo: NÂNG CAO KĨ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN HIỆN NAY
Improving Speaking skill for educational student to satisfy the standard profession of teacher nowadays

Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN Số: 25(04) - 2017 Trang: 61 - 64 Năm: 2018
[10] Bài báo: Phát triển kĩ năng nghe cho lưu học sinh Lào học tiếng Việt qua hình thức nghe nhạc điền vào chỗ trống
DEVELOPING LISTENING SKILLS FOR LAOTIAN STUDENTS WHO LEARNING VIETNAMESE BY LISTENING TO MUSIC TO FILL IN GAPS

Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 420 (Kì 2 - 12/2017)) Trang: Năm: 2017
[11] Bài báo: Nghĩa tình thái của câu đặc biệt danh từ
MORPHOLOGICAL MEANING OF SPECIAL NOUN SENTENCES

Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2017 Số: 01 Trang: 776 Năm: 2017
[12] Bài báo: Giá trị tạo hình của hoán dụ tu từ trong thơ
Portraying value of rhetorical mentonymy in poetry

Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi Tạp chí: Số: 398 (Kì 2 - 1/2017) Trang: 41-44 Năm: 2017
[13] Bài báo: CÂU ĐẶC BIỆT TRONG “37 TRUYỆN NGẮN NGUYỄN THỊ THU HUỆ”
Special sentences in “Thirty seven short stories” by Nguyen Thi Thu Hue

Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17A(04) Trang: 67 Năm: 2015
[14] Bài báo: Nhạc tính và các yếu tố kiến tạo nhạc tính trong thơ
Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc Số: Trang: 248-255 Năm: 2014
[15] Bài báo: Nhịp trong thơ bảy chữ của Quang Dũng
Rhythm in poetry comprising seven - syllable lines by Quang Dũng.

Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc Số: Trang: 357 - 362 Năm: 2013
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Công đoàn - Cấp trường ; Năm: 2014, Quyết định số: 73/QĐ-CĐĐHSP, Ngày 30-10-2014.
[2] Giấy khen - Đẫ có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 - Cấp trường ; Năm: 2017, Quyết định số: 775/QĐ-ĐHSP, Ngày 20-10-2017.
[3] Bằng khen - Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2013 - 2016 - Thành phố ; Năm: 2016, Quyết định số: 162-QĐ-HSV, Ngày 13-10-2016.
[4] Giấy khen - Đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi "SInh viên Đại học Đà Nẵng với Apec 2017" - Cấp trường ; Năm: 2017, Quyết định số: 1324/QĐ-KT, Ngày 24-10-2017.
[5] Bằng khen - Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014 - Toàn quốc ; Năm: 2015, Quyết định số: 07-QĐ/TWĐTN, Ngày 08-01-2015.
[6] Bằng khen - Có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu thi năm 2015 - Thành phố ; Năm: 2015, Quyết định số: 374/NQ-KT, Ngày 28-01-2015.
[7] Giấy khen - Đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017 - 2018 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2018, Quyết định số: 3046/QĐ-ĐHĐN, Ngày 07-09-2018.
[8] Giấy khen - Đạt thành tích xuất sắc trong khoá học - Khác ; Năm: 2018, Quyết định số: 313/QĐ-TCT, Ngày 25-12-2018.