Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Hồ Trần Ngọc Oanh
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Gia Lai
Quê quán: Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn, Tại: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2007
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2011)
Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học; Phương pháp dạy - hoc Ngữ văn
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: H43/34/01 Phạm Như Xương, Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113733328
E-mail: hotranngocoanh@gmail.com; hotranngocoanhnn@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~ho-tran-ngoc-oanh-spvandn

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2003 đến Năm 2007: Trình độ - Đại học; Ngành - Ngữ văn; Chuyên ngành - Sư phạm Ngữ văn Tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2008 đến Năm 2010: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Ngôn ngữ học; Chuyên ngành - Lí luận ngôn ngữ Tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 03-01-2011 đến nay: - Cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Từ 04-01-2011 đến 07-01-2013: - Trợ lý Khoa học & SĐH Khoa Ngữ Văn.

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Phát triển năng lực giao tiếp tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai
Chủ nhiệm: Hồ Trần Ngọc Oanh , Mã số: T2017-TĐ-03-03
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Vận dụng lý thuyết ba bình diện vào việc phân tích câu tiếng Việt (Ứng dụng vào việc giảng dạy học phần Ngữ pháp tiếng Việt cho sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn tại trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng)
Chủ nhiệm: , Thành viên: Hồ Trần Ngọc Oanh , Mã số: B2016-DN03-03
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Vận dụng lý thuyết ba bình diện vào việc phân tích câu tiếng Việt (Ứng dụng vào việc giảng dạy học phần Ngữ pháp tiếng Việt cho sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn tại trường ĐHSP-ĐH Đà Nẵng),
Chủ nhiệm: , Thành viên: Hồ Trần Ngọc Oanh , Mã số: B2016-DN03-03
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Vận dụng lý thuyết ba bình diện vào việc phân tích câu tiếng Việt (ứng dụng vào việc giảng dạy học phần Ngữ pháp tiếng Việt cho sinh viên ngành SƯ phạm Ngữ văn tại trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng)
Chủ nhiệm: Trần Văn Sáng , Thành viên: Hồ Trần Ngọc Oanh , Mã số: B2016-DN03-03
[5] Cấp cơ sở (Trường): Cấu tạo của từ láy trong tiếng Jrai
Chủ nhiệm: Hồ Trần Ngọc Oanh , Mã số: T2013-03-19

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Xây dựng thang đo đánh giá năng lực từ vựng tiếng Việt cho học sinh người dân tộc thiểu số
Designing scale to evaluate Vietnamese lexical compentence for ethnic minority students

Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Số: 7.2019 Trang: 12-24 Năm: 2019
[2] Bài báo: THỰC TRẠNG DẠY HỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU CHO HỌC SINH TIỂU HỌC DÂN TỘC JRAI TẠI HUYỆN IA GRAI, GIA LAI
THE SITUATION OF TEACHING WORDS AND SENTENCES FOR JRAI ETHNIC STUDENTS IN IA GRAI DISTRICT, GIA LAI

Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 90 Năm: 2019
[3] Bài báo: THỰC TRẠNG DẠY HỌC LUYỆN TỪ VÀ CÂU CHO HỌC SINH TIỂU HỌC DÂN TỘC JRAI TẠI HUYỆN IA GRAI, GIA LAI
Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: Trang: Năm: 2019
[4] Bài báo: DẠY TỪ VÀ CÂU TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC DÂN TỘC THIỂU SỐ JRAI - NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THỬ THÁCH
TEACHING VIETNAMESE VOCABULARY AND SENTENCE TO JRAI ETHNIC MINORITY PUPILS - DIFFICULTIES AND CHALLENGES

Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 02 (123)-2018 Trang: 57-62 Năm: 2018
[5] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG GIAO THOA NGÔN NGỮ ĐẾN KHẢ NĂNG HỌC TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC JRAI
Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: Kỉ yếu hội thảo Ngữ học toàn quốc Số: Tập 2 Trang: 2115-2120 Năm: 2017
[6] Bài báo: Vận dụng lí thuyết thụ đắc ngôn ngữ trong dạy từ vựng tiếng Việt cho học sinh tiểu học Jrai
Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: Hội thảo Khoa học Sau đại học – ngành Ngữ văn, ĐH Sư phạm Hà Nội Số: 3 Trang: 603-609 Năm: 2017
[7] Bài báo: Nét tương đồng và khác biệt của từ láy trong tiếng Jrai so với tiếng Việt
Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: Kỉ yếu HTKH quốc gia “Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục”, ĐH Sư phạm, ĐH Huế. Số: Trang: 232-238 Năm: 2017
[8] Bài báo: Dạy kiểu câu phân loại theo mục đích nói cho học sinh tiểu học Jrai theo quan điểm giao tiếp thông qua hệ thống bài tập
Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: Hội thảo Khoa học Sau đại học – ngành Ngữ văn, ĐH Sư phạm Hà Nội Số: 1 Trang: 589-594 Năm: 2016
[9] Bài báo: Đặc điểm cấu tạo và đặc điểm ngữ nghĩa của từ láy trong tiếng Jrai
Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế: Văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc trong sự giao thoa giữa các quốc gia Đông Nam Á Số: 1 Trang: 490-495 Năm: 2016
[10] Bài báo: DẠY HỌC TÍCH HỢP – TÌM HIỂU VỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI HIỆN NAY
Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: Seminar DẠY HỌC NGỮ VĂN THEO HƯỚNG TÍCH HỢP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Số: Trang: 29-36 Năm: 2016
[11] Bài báo: SỬ DỤNG GRAPH TRONG DẠY HỌC TỪ LOẠI TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC JRAI
USING GRAPHS IN TEACHING VIETNAMESE’S PART OF SPEECH FOR THE PRIMARY ETHNIC JRAI PUPILS

Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: Hội thảo KY Khoa học toàn quốc "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường" Số: Trang: Năm: 2016
[12] Bài báo: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGỮ VĂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BẰNG DẠY HỌC VI MÔ
Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: Ky Hội thảo Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn trong nhà trường sư phạm Số: 1 Trang: 555-559 Năm: 2016
[13] Bài báo: Ảnh hưởng của hiện tượng giao thoa ngôn ngữ Việt - Jrai đến kĩ năng đọc tiếng Việt của học sinh tiểu học Jrai
THE INFLUENCE OF THE INTERFERENCE BETWEEN VIETNAMESE LANGGUAGE AND JRAI LANGGUAGE ON THE READING SKILL OF PRIMARY ETHNIC JRAI PUPILS

Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - Điểm : 0.50 Số: 10(95)/2015 Trang: 49 Năm: 2016
[14] Bài báo: MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ CÁCH XƯNG HÔ CỦA NGƯỜI VIỆT TỪ BÀI NGHIÊN CỨU “ĐẠI TỪ CHỈ QUYỀN LỰC VÀ THÂN HỮU” CỦA R.BROWN & A.GILMAN
Some thoughts on the Vietnamese vocatives provoked from the study “the pronouns of power and solidarity” by R.Brown and A.Gilman

Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17A(04) - 2015 Trang: 83 Năm: 2015
[15] Bài báo: Tính từ trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương xét trên bình diện ngữ pháp
Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học Trẻ 2015 Số: Trang: Năm: 2015
[16] Bài báo: Nguyên nhân biến đổi, ra đời, mất đi của địa danh huyện Ia Grai và đặc trưng văn hóa qua địa danh huyện Ia Grai - Gia Lai
Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc Số: 1 Trang: 270-277 Năm: 2014
[17] Bài báo: Thành tố tên riêng trong cấu trúc phức thể địa danh huyện Ia Grai, Gia Lai
The cognomen element in the toponymy in Ia Grai district, Gia Lai province

Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: Hội thảo Ngữ học trẻ 2013 Số: 1 Trang: 234-235 Năm: 2014
[18] Bài báo: Đặc điểm của từ láy âm đầu trong tiếng Jrai
Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 7 (68) Trang: 82-87 Năm: 2013
[19] Bài báo: Hệ thống đại từ nhân xưng tiếng Jrai (đối chiếu với đại từ nhân xưng tiếng Việt)
Pronoun system in Jrai language (compared with pronoun system in Vietnamese)

Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 4 Trang: 64 - 71 Năm: 2012
[20] Bài báo: Phương thức tự tạo – một phương thức định danh quan trọng ở địa danh huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
The self creating method - an important method of identifying the toponymy in Ia Grai district Gia Lai province

Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Giáo dục Trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Cũng đăng ở Kỷ yếu Ngữ học Trẻ 2011 Số: 1 Trang: 63 - 70 Năm: 2012
[21] Bài báo: Nét độc đáo trong cách đặt tên bảng hiệu các cơ sở du lịch dịch vụ, cở sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Original Features of name giving by Danang - based Tourism serveces and restaurants

Tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh Tạp chí: TC Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng Số: 35 Trang: 19-23 Năm: 2012
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Đường biên 2 - phê bình và nghiên cứu - Năm xuất bản: 2013; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Văn hóa Đà Nẵng từ những mảnh ghép - Năm xuất bản: 2013; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2012 - 2013 - Trường Đại học Sư phạm ; Năm: 2013, Quyết định số: 280/QĐKT.
[2] Giấy khen - - Trường Đại học Sư phạm ; Năm: 2014, Ngày 01-01-1900.