Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền
Ngày sinh: 1963
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An
Quê quán: Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Nghệ thuật Huế, Học viện Âm nhạc Việt Nam - Việt Nam, Năm: 1994
Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Đại học (2013)
Lĩnh vực nghiên cứu: Lý luận phê bình âm nhạc; Sáng tác nhạc; Sư phạm âm nhạc
Chuyên ngành giảng dạy: Âm nhạc căn bản; Hình thức âm nhạc; Phương pháp đọc ghi nhạc; Thanh nhạc
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Tổ 71 Xuân Hoà A, P.An Khê, Thanh Khê, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nthien@dce.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-hien

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1994: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Nghệ thuật Huế, Học viện Âm nhạc Việt Nam, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1985 đến nay: - Giảng viên Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng
Từ 01-01-1995 đến nay: - Giảng viên Khoa Tâm lý-Giáo dục,  Khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Đặc điểm từ ghép láy nghĩa và việc ứng dụng giảng dạy ở nhà trường
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Hiền ,Nguyễn Đăng Châu , Mã số: B2017-DDN03-12